Архів


Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності:
- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, координація діяльності місцевих органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
- внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;
- впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Архівний відділ районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій , рішеннями обласної, районної ради, Положенням про архівний відділ районної державної адміністрації, Основними правилами роботи державних архівів України.

Структура та керівництво:

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Телефон
МУСІЄНКО Лариса
Олександрівна
Начальник архівного відділу районної державної адміністрації
0685344511
ДУДНІК Світлана Олександрівна
Головний спеціаліст архівного відділу районної державної адміністрації
0676643775
ДУДКА Надія Михайлівна
Технічний працівникрайонної державної адміністрації


Адреса:
смт Онуфріївка, 28100, вул. М. Скляра, 3а
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу:
Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Основи законодавства України про культуру, Закон України “Про інформацію”, Закон України “Про державну таємницю”, Закон України “Про звернення громадян”, Закон України “Про охорону культурної спадщини”, Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року №957-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних цінностей України”, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року № 92 “Про затвердження Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки”, постанова Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року №348 “Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153 “Про затвердження примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, Основні правила робот державних архівів України та інші.
Розпорядок роботи:
Понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15
П’ятниця з 8.00 до 16.00
Обідня перерва з 12.00 до 13.00
Вихідні дні: субота, неділя

Графік особистого прийому громадян керівництвом
Начальник
МУСІЄНКО Лариса Олександрівна
Щосереди з 8.00 до 12.00