» Електронні консультації

Електронні консультаціїІнформаційне повідомлення про проведення електронної консультації з громадськістю «Про розроблення нового проекту Закону України

«Про загальну середню освіту»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Відділ освіти районної державної адміністрації

Назва проекту акта, винесеного на обговорення.

Про розроблення нового проекту Закону України «Про загальну середню освіту» Проведення консультацій з представниками педагогічної громадськості, науковцями, батьками та надання пропозицій до розроблення нового проекту Закону України.

Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень

–  представники педагогічної громадськості;

– батьки.

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін

- забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;

- забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

- визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень;

- визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення --- відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

Електронна адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень

–  електронна адреса:inbox2@onufrievka.kr-admin.gov.ua;

–  строк подання пропозицій: до 20 січня 2018 року (включно);

–  письмові пропозиції подаються у довільній формі.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Номер контактного телефону: (05238) 20073

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Самородченко Олена Григорівна – начальник відділу освіти районної державної адміністрації

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

– строк оприлюднення результатів надання пропозицій: до 31 січня 2018 року;

– спосіб оприлюднення результатів надання пропозицій: розміщення інформації на офіційному сайті відділу освіти райдержадміністрації

http://onufriivka-rmk.kr.sch.in.ua