» Оголошення
Оголошення 
Щодо рішення

конкурсної комісії


14 січня 2020 року відбулося засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора опорного закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцейім. В. О. Сухомлинського Онуфріївської районної ради Кіровоградської області». Ухвалено допустити до конкурсу, який відбудеться 28 січня2020 року,двох кандидатів:

Деркач Валентину Федорівну, т.в.о. директора опорного закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцей ім. В. О. Сухомлинського Онуфріївської районної ради Кіровоградської області»;

Кравченко Наталію Василівну, директора Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області.ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора опорного закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцей ім. В.О.Сухомлинського Онуфріївської районної ради Кіровоградської області


Онуфріївська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора опорного закладу загальної середньоїосвіти «Павлиський ліцей ім.. В.О. Сухомлинського Онуфріївської районної ради Кіровоградської області», який знаходиться за адресою: 28110, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт Павлиш, вулиця Сухомлинського, будинок,4.


Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • мати повну вищу освіту;
 • мати стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • мати організаторські здібності, фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків;
 • вільно володіти державною мовою.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі. подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;


Особа можеподати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.


Визначені у цьому пункті документи подають особисто ( або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.


Документи приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення в черговому номері районної газети «Придніпров'я», на офіційних веб-сайтах Онуфріївської районної державної адміністрації та відділу освіти за адресою: 28100, Кіровоградська область, смт Онуфріївка, вул. Центральна, 20, відділ освіти Онуфріївської районної державної адміністрації


Після закінчення строку подачі документів кандидатів буде повідомлено про місце і час проведення конкурсного відбору.


Уповноважена особа з надання інформації про конкурс, умови оплати праці та прийняття документів для участі у конкурсі – Даниленко ОксанаВікторівна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації.


Довідки за телефоном 2 00 73.
Оголошення

про конкурс на право оренди комунального майна


КНП «Онуфріївська ЦРЛ» оголошує конкурс на право оренди комунального майна– частини приміщення розташованого на І поверсі двоповерхової будівлі поліклінічного корпусу лікарні. Площаприміщення 32,0 кв.м. та знаходиться за адресою: вул. Графа Толстого, буд.90, сел.Онуфріївка Онуфріївського району. Балансоутримувач - КНП «Онуфріївська ЦРЛ».

Ринкова вартість приміщення, яке є частиною будівлі, за незалежною оцінкою виконаною станом на "31"серпня2019р. становить 53900грн. (без ПДВ). Орендна ставка 8% у рік.

Розмір стартової орендної плати (початковий розмір орендної ставки) об’єкта оренди визначається з урахуванням орендних ставок за використання комунального нерухомого майна відповідно до Методики розрахунку орендної платиза оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, затвердженої рішенням Онуфріївськоїрайонної ради № 169 від13 липня 2012 року «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди та Методику розрахунку орендної платиза оренду майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» .

Цільове використання об'єкта оренди –розміщення аптечного пункту.

Основні умови конкурсу на право укладення договору оренди :

1. Стартовий розмір орендної плати за базовиймісяць – серпень2019 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 359,33 грн. (без ПДВ), орендна ставка 8% у рік. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована (під час проведення конкурсу) орендна плата за базовиймісяць при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекс інфляції згідно з чиним законодавством України.

2. Запропонований розмір орендної ставки за використання комунального нерухомого майна повинен бути не нижче орендної ставки згідно з Методикою розрахунку і порядку використання плати за орендумайна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, затвердженою рішенням Онуфріївськоїрайонної ради № 169 від13 липня 2012 року за його цільовим призначенням.

3. Мета використання об'єкта оренди за цільовим призначенням-розміщення аптечного пункту.

4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у термін не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції.

5. Належне виконання істотних умов договору оренди.

6. Ефективне використання орендованого майна.

7. Дотримання вимог експлуатації об’єкта. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на виконання поліпшень орендованого майна та не несе за собою обов’язки орендодавця стосовно компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або капітального ремонту, здійсненого орендарем за  власні кошти, в рахунок орендної плати не зараховується. Витрати орендаря на проведення поточного та/або капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають.

8.Дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди.

Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку майна на користь балансоутримувача протягом місяця з дати укладення договору оренди. Копія полісу страхування надається орендодавцю. Постійно поновлювати договір страхування об»єкта оренди.

9.Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

10. Орендар зобв'язаний у разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря.

11.Об'єкт передається в оренду без права передачі його в суборенду.

12.Компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку - протягом 15 календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

14.Термін дії договору – 2 роки 11місяців з подальшою пролонгацією згідно з чиним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов'язків за договором оренди.


Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено25 листопада 2019 року в КНП «Онуфріївська ЦРЛ» за адресою: каб.директора КНП «Онуфріївська ЦРЛ»,вул.Графа Толстого, буд.90 в сел.Онуфріївка Онуфріївського району об 10.00 год..Документи прийматимуться щодня з 8.00 год. до 17.00 ( крім вихідних).

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс 19 листопада2019 року(включно) за адресою :приймальня директора КНП «Онуфріївська ЦРЛ»,вул.Графа Толстого, буд.90, сел.Онуфріївка Онуфріївського району

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

для юридичної особи: - заяву на участь у конкурсі;- документи,щопосвідчують повноваження представника юридичної особи; - посвідчені нотаріусом копії установчих документів; - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; - довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: - заяву на участь у конкурсі; - копію документа, що посвідчує особу,або належнимчином оформлену довіреність; - завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; завірену належним чином копіюдекларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» скріпленому на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазначенням назви і розташування об’єкта оренди.

Учасники, допущені до участі у конкурсі, надаютьконверти з конкурснимипропозиціямищодоорендної плати в деньпроведення конкурсу. Розмірорендної плати, зазначений у конкурснійпропозиції, не може бути меншим за розмірстартовоїорендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Додаткову інформацію можна отримати за тел: (238) 20533.В.о.директора

КНП «Онуфріївська ЦРЛ»                                                         Оксана МЕДВЕДЄВА____________________________________________________________________________


Додаток до наказу


______________________________________________________________________________

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ смт. ОНУФРІЇВКА

А ТАКОЖ ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ!

Повідомляємо про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генерального плану території смт. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області»

Процедура громадського обговорення: відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування починається з дня оприлюднення такої заяви в засобах масової інформації з 16 вересня 2019 р.

Строк громадського обговорення заяви – 15 (п'ятнадцять) днів з дня даної публікації.

Ознайомитись із заявою можна в приміщенні селищної ради. У визначений термін просимо залишити ваші зауваження та пропозиції для подальшого їх врахування.

За організацію розгляду пропозицій відповідальний голова Онуфріївської селищної ради.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в адмінбудівлі селищної ради за адресою смт. Онуфріївка, вул. Центральна , буд. 7.

ПРОПОЗИЦІЇ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Онуфріївської центральної районної лікарні


Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27 грудня 2017 року № 1094;

Розпорядження голови Онуфріївської районної державної адміністрації «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря» від 21 червня 2019 року № 140-р;

Розпорядження голови Онуфріївської районної державної адміністрації «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника головного лікаря «Онуфріївської центральної районної лікарні» від 09 липня 2019 року № 156

Найменування закладу:

Онуфріївська центральна районна лікарня

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

28100,Кіровоградськ область, Онуфріївський район, селище міського типу Онуфріївка, вулиця графа Толстого, будинок 90

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД 86.10 Діяльністьлікарняних закладів.

Онуфріївська центральна районна лікарня – є комунальним закладом Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл та селищ Онуфріївського району Кіровоградської області.

Лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом призначеним для надання медичної допомоги населенню Онуфріївського району Кіровоградської області.

Статутта структура: Онуфріївської центральної районної лікарні затвердженорішенням Онуфріївської районної ради від 18 жовтня 2013 року № 263 (Ознайомитися із Статутом, в т.ч. структурою даного закладу можна за посиланням): http://onufrievka.kr-admin.gov.ua/1/StatutCRL.pdf

Кошторисні призначення:для фінансового забезпечення діяльності Онуфріївської центральної районної лікарні на 2019 рік складають:

Загальний фонд- 17911428 грн.

Спеціальний фонд – 524777 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

з 8 год 00 хв. 12 липня 2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

по 25 липня 2019 року до 17 год.00хв. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

28100, смт Онуфріївка, вул. Центральна, 11( каб. 14)

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Тел. 2 09 32, е-mail:inbox1@onufrievka.kr-admin.gov.ua(тема: конкурс керівників закладів охорони дзоров’я).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Вимоги до претендента:

 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я". Також претендент повинен мати не менше5-ти років стажу роботи на керівних посадах.

Претендент повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.


Вимоги до конкурсної пропозиції

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту подається в паперовій та електронній формі.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

відповідно до контракту керівнику закладу охорони здоров’я нараховується заробітна плата, передбачена чинним законодавством у межах кошторису витрат і видатків закладу згідно з штатним розписом. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 01 серпня 2019 року за адресою смт Онуфріївка, вул.. Центральна, буд.11 ( ІІІ поверх. Зал засідань)


_____________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу

на зайняття посади головного лікаря комунального закладу

«Онуфріївська центральна районна лікарня»______________________________________________________________________________________________________________________


Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради.


Розпорядження голови Онуфріївської районної державної адміністрації від 21 червня 2019 року № 140 -р «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря».


Онуфріївська районна державна адміністрація оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я» (далі –Порядок).


З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення головного лікаря комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради, обраних на загальних зборах трудового колективу та представників Громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації або осіб ( за згодою), делегованих громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і атикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради) та погоджених Громадською радою при Онуфріївській районній державній адміністрації – по одній особі від кожного громадського об’єднання.


До складу конкурсної комісії з проведення конкусного відбору на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради входять у рівних кількостях:

- три представники органу управління;


- три представники трудового колективу комунального закладу «Онуфріївська центральна районна лікарня» Онуфріївської районної ради;


-три представники Громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації або особи ( за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями.


Відповідно до Порядку пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Онуфріївської районної державної адміністрації протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.Районна державна адміністрація


.

.


Оголошення про проведення земельних торгів


Найменування організатора земельних торгів:Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації

Кадастровий номер: 3524682500:02:000:7516

Місце розташування: Кіровоградська область, Онуфріївський район, Камбурліївська сільська рада

Площа земельної ділянки: 25.8700

Цільове призначення земельної ділянки: 10.07

Містобудівні потреби (види використання): відсутні

НГО земельної ділянки, (грн): 569942.00

Договір: Оренди

Умови договору, який укладається на земельних торгах: Договір оренди земельної ділянки строком на 10 років укладається між переможцем та організатором торгів безпосередньо у день проведення торгів. Детальні умови договору викладені у проекті договору, що додається.

Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою (грн): 17098.26

Містобудівні умови земельної ділянки: відсутні

Час проведення земельних торгів:23.04.2019 14:00

Місце проведення земельних торгів: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Камбурліївка;
25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновала, 38, каб.8

Обмеження забудови земельної ділянки: відсутні

Розмір реєстраційного внеску:960.50

Розмір гарантійного внеску:854.91

Порядок сплати внесків:Відповідно до зазначених рахунків до подачі заяви про участь у земельних торгах але не пізніше 17.04.2019 року до 14:00. Всі витратина підготовку лоту до земельних торгів та винагорода виконавцю відшкодовує переможцем торгів.


Додаткова інформація


Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами:

Посада:Директор

П.І.П: Григор'єв Сергій Володимирович

Контактний телефон:(05235)7-41-56

Банківські реквізити виконавця земельних торгів:

ОтримувачПриватне підприємство "ГЕО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР"

Код отримувача (ЄДПРОУ)36360578

Банк отримувача для сплати гарантійного внеску Олександрійське відділення №1 ПАТ "ПУМБ"

Код банку отримувача (МФО) для сплати гарантійного внеску334851

Рахунок отримувача для сплати гарантійного внеску2600438835

Банк отримувача для сплати реєстраційного внескуОлександрійське відділення №1 ПАТ "ПУМБ"

Код банку отримувача (МФО) для сплати реєстраційного внеску334851

Рахунок отримувача для сплати реєстраційного внеску2600138832http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/32438


_____________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Вишнівцівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на території Вишнівцівської сільської ради

на 2020 рік»


Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Вишнівцівської сільської ради «Промісцевіподаткиізборина території Вишнівцівської сільської радина 2020 рік»  та аналіз його регуляторного впливу розміщено на інформаційному стенді в приміщенні Вишнівцівської сільської ради за адресою: с.Вишнівці, вул.Слави, 3.

З текстом проекту рішення всі бажаючі можуть ознайомитися  на інформаційному стенді в приміщенні Вишнівцівської сільської ради.

     Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі впродовж місяця за адресою: 28130, Кіровоградська область, Онуфріївський район, село Вишнівці, вулиця Слави, 3, Вишнівцівська сільська рада, тел. 97-2-37, або на e-mail: vushnivci-srada@ukr.net

___________________________________________________________________________
Додаток до листа головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області 
від 18.02.2019 № 3869/07-04
ГРАФІК РОБОТИ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ
В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном 0522-33-04-41. 
Щовівторка та щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:
19 лютого 2019 р. – заступник начальника головного управління Олена Яківна РОМАНЧЕНКО
21 лютого 2019 р. – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління Ганна Георгіївна АРУТЮНЯН
26 лютого 2019 р. – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ
28 лютого 2019 р. – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ


22 лютого 2019 року о 10.00 за адресою: смт. Онуфріївка вул. Центральна,11, в приміщенні адміністративної будівлі (ІІІ поверх, сесійна зала), відбудеться публічний звіт голови Онуфріївської районної державної адміністрації Самородченка Сергія Миколайовича. Під час заходу буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти районного бюджету та інші питання щодо діяльності Онуфріївської райдержадміністрації.


Регламент заходу:


10:00 – 10:20 – презентація публічного звіту.

10:20 – 10:40 – запитання та відповіді.

Запрошуємо на захід представників громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.

Контактна особа з питань проведення заходу:

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку апарату райдержадміністрації Данілова Олена Леонідівна (тел.20-754, e-mail: ekonom@onufrievka.kr-admin.gov.ua).

Публічний звіт голови Онуфріївської районної державної адміністрації за 2018 рік

Районна державна адміністрація оголошує конкурс

з визначення автомобільних перевізників

на приміських автобусних маршрутах загального користування «Деріївка-Павлиш»,

що не виходять за межі Онуфріївського району1. Умови проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування «Деріївка-Павлиш», що не виходять за межі території Онуфріївського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі – Умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, зі змінами і доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), інших нормативно-правових актів, що регламентують перевезення пасажирів і багажу автотранспортом.

2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Онуфріївського району (внутрішньорайоні маршрути) (далі – внутрішньорайонні автобусні маршрути загального користування).
3. Організатором проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Онуфріївського району (внутрішньорайоних маршрутах) (далі – конкурс), є Онуфріївська районна державна адміністрація (далі–Організатор).
4.Транспортні засоби, що працюватимуть у межах визначених об’єктів конкурсу, відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 повинні відповідати таким вимогам:

1) структура транспортних засобів:

№ об’єкта конкурсу

Номер та назва маршруту

Вимоги до автобусів щодо класу та пасажиро

місткості

Кількість автобусів для забезпечення перевезень

Норматив мінімальної кількості резерву автобусів

Режим руху та інтервал(год., хв)

Періодичність виконання перевезень

1
«Деріївка-Павлиш»
Автобуси місткістю від 18 пасажирів, крім водія категорії М2 М3 класу I, II
1
1
Звичайний
1 год 20 хв
Щоденно


2) технічні показники транспортних засобів-відповідно до ГСТУ 60.2-00017584-011-2001, ДСТУ UN/ECE R 52-01-2005 та ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002;

3)екологічні показники транспортних засобів – відповідно до ДСТУ 4277.2004;

4)державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування-в автобусах на кожному квадратному метрі вільної від сидінь площі підлоги салону повинно перевозитися не більше п’яти пасажирів(у разі якщо автобус відповідно до чинного законодавства має місця для стоячих пасажирів).

5.Перевезення громадян, які користуються встановленими державою пільгами, здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

6.Забороняється використовувати автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки та не зареєстровані, як автобуси.

Перевізники-претенденти для участі у конкурсі подають до конкурсного комітету такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додаток 1 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

2) відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

3) відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

4) анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору(додаток 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

5)довідку про те, що перевізником-претендентом плата за участь у конкурсі не вносилась;

6)копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за останній квартал.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника–претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

Документи на участь у конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох конвертах(пакетах).

Конверт(пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі у конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт(пакет) із позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Прийом документів здійснюється відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації(режим роботи: з 8.00 до 17.15, обід з 12.00 до 13.00) за адресою: селище Онуфріївка, вул. Центральна,11, 2 поверх. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі 06 березня 2019року включно.

Організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 12 березня 2019 року о 10 годині в кімнаті 6, 2-й поверх районної державної адміністрації за адресою селище Онуфріївка, вул. Центральна,11.

Більш докладнішу інформацію про об’єкти та умови проведення конкурсу, а також бланки документів на участь у конкурсі можна отримати у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації. Телефон для довідок (05238)20754.

Плата за участь у конкурсі не вноситься.

________________________________


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ


В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


06 грудня 2018 р. – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.


13 грудня 2018 р. – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна КИРДАН.


20 грудня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.


27 грудня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Марія Григорівна КОРОТКА.ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ


З 8.00 до 16.00 години (крім суботи, неділі) працює «телефон довіри» з питань недопущення, попередження та протидії проявам корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Звертатись за телефоном: (0522) 37-70-53. Електронні повідомлення із зазначених питань направляти на електронну скриньку audit@kr.pfu.gov.ua.

ПЕНСІЙНИЙФОНДІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


06 вересня 2018 р. – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ.


13 вересня 2018 р. – начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.


20 вересня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу організації та координації контрольно-перевірочної роботи управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Ольга Іванівна ТВЕРДОХЛІБ.


27 вересня 2018 р. – заступник начальника управління – начальник відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 1 управління інформаційних систем та електронних реєстрів Оксана Вікторівна ПУХАРЬ.
Районна державна адміністрація оголошує конкурс

з визначення автомобільних перевізників

на приміських автобусних маршрутах загального користування«Деріївка-Павлиш»,

що не виходять за межіОнуфріївськогорайону


1. Умови проведення конкурсу звизначення автомобільних перевізниківна приміських автобусних маршрутах загального користування «Деріївка-Павлиш», що не виходять за межі територіїОнуфріївського району(внутрішньорайоні маршрути) (далі – Умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081, зі змінами і доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), інших нормативно-правових актів, що регламентують перевезення пасажирів і багажу автортранспортом.

2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі територіїОнуфріївськогорайону(внутрішньорайоні маршрути) (далі – внутрішньорайоні автобусні маршрути загального користування).
3. Організатором проведення конкурсу звизначення автомобільних перевізниківна приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі територіїОнуфріївського району(внутрішньорайоних маршрутах) (далі – конкурс) є Онуфріївська районна державна адміністрація (далі –Організатор).
4.Транспортні засоби, що працюватимуть у межах визначених об’єктів конкурсу відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 повинні відповідати таким вимогам:

1)структура транспортних засобів:

№ об’єкта конкурсу
Номер та назва маршруту
Вимоги до автобусів щодо класу та пасажиромісткості
Кількість автобусів для забезпечення перевезень
Норматив мінімальної кількості резерву автобусів
Режим руху та інтервал(год., хв)
Періодичність виконання перевезень
1
«Деріївка-Павлиш»
Автобуси місткістю від 18 пасажирів, крім водія категорії М2 М3 класу I, II
1
1
Звичайний
1 год 20 хв
Щоденно


2) технічні показники транспортних засобів-відповідно до ГСТУ 60.2-00017584-011-2001,ДСТУ UN/ECE R 52-01-2005 та ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002;

3)екологічні показники транспортних засобів – відповідно до ДСТУ 4277.2004;

4)державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування - в автобусах на кожному квадратному метрі вільної від сидінь площі підлоги салону повинно перевозитися не більше п’яти пасажирів(у разі якщо автобус відповідно до чинного законодавства має місця для стоячих пасажирів).

5.Перевезення громадян, які користуються встановленими державою пільгами, здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

6.Забороняється використовувати автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки та не зареєстровані, як автобуси.

Перевізники-претенденти для участі у конкурсі подають до конкурсного комітету такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додаток 1 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

2) відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

3) відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

4) анкету до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору(додаток 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081);

5)довідку про те, що перевізником-претендентом плата за участь у конкурсі не вносилась;

6)копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за останній квартал.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника–претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

Документи на участь у конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох конвертах(пакетах).

Конверт(пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі у конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт(пакет) із позначкою №2, який містить документи з інформацією про те на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Прийом документів здійснюється відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації (режим роботи: з 8.00 до 17.15, обід з 12.00 до 13.00) за адресою: селище Онуфріївка, вул. Центральна,11, 2 поверх. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі 07 вересня 2018року включно.

Організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації .

Конкурс відбудеться 18 вересня 2018 року о 10 годині в кімнаті 6, 2й поверх районної державної адміністрації за адресою селище Онуфріївка, вул. Центральна,11.

Більш докладнішу інформацію про об’єкти та умови проведення конкурсу, а також бланки документів на участь у конкурсі можна отримати у відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації. Телефон для довідок (05238)20754.

Плата за участь у конкурсі не вноситься.
В Онуфріївському РВК проводиться відбір кандидатів для подальшої підготовки в Університеті цивільних фахівців за освітньо-професійною програмою «Військовий перекладач» з двох західноєвропейських мов (англійської та німецької) першого (бакалаврського) рівня з 2018/2019 навчального року

Звертатися до Онуфріївського РВК, Центральна 27Онуфріївська районна державна адміністрація оголошує мистецький конкурс з метою реалізації заходів щодо створення експозиції Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського у навчально-виховному комплексі «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей іменіВ. О. Сухомлинського» з31 травня по05 червня 2018 року до 17.00 год.
Учасникам (творчим спілкам, підприємствам, установам організацій незалежно від форм власності) необхідно подати комісії передбачений пакет документів у друкованому та електронному форматах (перелік документів та їх обсяг дивіться у активних посиланнях).
Адреса:
28100
вул. Центральна,20
Онуфріївський район
смт. Онуфріївка
Кіровоградської області
ел. адр.
inbox2@onufrievka.kr-admin.gov.ua
Запрошуємо зацікавлених осіб до плідної співпраці!


Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про організацію та проведення мистецького конкурсу"

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

КАРТКА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

ПЕНСІЙНИЙФОНДІНФОРМУЄ


З 8.00 до 16.00 години (крім суботи, неділі) працює «телефон довіри» з питань недопущення, попередження та протидії проявам корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Звертатись за телефоном: (0522) 37-70-53. Електронні повідомлення із зазначених питань направляти на електронну скриньку audit@kr.pfu.gov.ua.ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:


03 травня  2018 р. – начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.


10 травня  2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.


17 травня  2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.


24 травня  2018 р. – начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Світлана Володимирівна КРИВЕНКО.


31 травня  2018 р. – заступник начальника управління застосування пенсійного законодавства – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.

Шановні жителі району!

Районна державна адміністрація повідомляє, що у робочі дні з 8:00 до 17:15 год. в районній державній адміністрації працює «Телефон довіри» з питань розгляду звернень громадян.


Зі своїми запитаннями звертайтеся

за телефоном: 20 261Інформаційне повідомлення

про проведення публічногозвіту голови

Онуфріїської районної державної адміністрації

Самородченка С.М.

23 лютого 2018 року відбудеться публічний звіт голови районної державної адміністрації Самородченка Сергія Миколайовича.


Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використанні кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності районної державної адміністрації у 2017 році.


Регламент заходу:

10.00 -10.20 – презентація публічного звіту.

10.20 – 11.00 запитання та відповіді.


Запрошуємо взяти участь у заході представників громадських рад при органах виконавчої влади, громадських об’єднань, організацій роботодавців, депутатів сільських та селищних рад, депутатів районної ради, голів сільських та селищних рад, керівників установ, підприємств та організацій.


Місце проведення: селище Онуфріївка, вул.. Центральна, 11 адмінбудівля районної державної адміністрації, праве крило, 3 поверх, актовий зал.


Контактна особа: Єрмакова Ірина Миколаївна – завідувач сектору інформаційної діяльності апаратурайонної державної адміністрації,

телефондля довідок: (05 238) 2 06 66