» Основні документи, що регулюють ціноутворення
Основні документи, що регулюють ціноутворення


Закон України "Про ціни і ціноутворення"