Меню

Календар

«    Жовтень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Питання - відповіді


Питання: Чи потрібно писати заяву про переведення у зв’язку із зміною власника працівниками освітніх установ, які передані об’єднаним територіальним громадам?

Відповідь: Ні. Питання врегулювання трудових відносин з працівниками навчальних закладів та об’єднаних територіальних громад, вирішують згідно з положеннями Кодексу законів про працю України (КЗпП). Так, відповідно до ч.3 ст.36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 4 ст. 36 КЗпП). Пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9визначено, що у випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його реорганізації (злиття з іншим підприємством, приєднання до іншого підприємства, поділу підприємства, виділення з нього одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства в інше) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП).

Таким чином, дія трудового договору працівників навчальних закладів, власниками яких стали ради об’єднаних громад продовжується та не потребує переукладення.

Питання: Якщо завуча загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів переводять на посаду простого вчителя, то чи потрібна його згода і у якій формі ця згода повинна бути?

Відповідь: у випадку коли працівника навчального закладу переводять на іншу роботу в тому ж навчальному закладі, або переводять на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника (ч.1 ст.32 КЗпП). Форма згоди трудовим законодавством не встановлена, однак, рекомендуємо згоду працівника викладати у письмовій формі.

Крім того, про зміну істотних умов праці, а саме : систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.(ст.32 КЗпП).

Питання: Чи може об’єднана громада зараз (березень 2016р.) сформувати свою атестаційну комісію ІІ рівня для атестації педагогічних працівників навчальних закладів, власниками яких стали об’єднані громади? Якщо так, то яким чином, якщо ні, то як вийти з цієї ситуації?

Відповідь: При створенні свого відділу освіти з нового навчального року, тоді так, однак на даний момент ні.

Оскільки Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 930 (далі — Типове положення) передбачено п.2.1. для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і IIIрівнів.

Таким чином, для атестації педагогічних працівників закладів освіти, які з 01.01.2016 року перейшли у підпорядкування об’єднаних територіальних громад, створення власних атестаційних комісій є неможливим, оскільки утворення після 20.09.2015 нових атестаційних комісій законодавством не передбачено, але є 3 способи виходу із ситуації:

1)можливим є розширення складу існуючих атестаційних комісії із включенням до їх складу представників з об’єднаної громади, так як відповідно до п. 2.6 типового положення кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб, отже більша кількість членів атестаційної комісії може бути;

2)керуючись п.6.10 Типового положення атестацію педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад, на підставі звернення об’єднаної громади до департаменту освіти і науки ОДА слід провести атестаційними комісіями IIIрівня включивши наказом департаменту освіти і науки ОДА до повноважень атестаційних комісій IIIрівня атестацію тих педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня

3)делегувати наказом департаменту освіти і науки ОДА атестаційним комісіям ІІ рівня проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти об’єднаних територіальних громад.Також, право делегування передбачено ч.1 статті 10 ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» органи місцевого самоврядування суб'єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному з суб’єктів співробітництва здійснення повноважень щодо проведенню атестації педагогічних працівників.Питання: чи може рада об’єднаної громади брати працівника на роботу в апарат ради із випробувальним терміном?

Відповідь: Так. Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути відображена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу і укладається з працівником трудовий договір з випробувальним терміном.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати документи, визначені статтею 24 КЗпП. Статтею 27 КЗпП визначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Згідно зі статтею 28 КЗпП коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Звільнення за результатами випробування оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу з посиланням в наказі на статтю 28 КЗпП.

Питання: Чи обов’язкове стажування в органах місцевого самоврядування для майбутніх посадових осіб апарату ради об’єднаної громади?

Відповідь:Ні.Проходження стажування в органах місцевого самоврядування це є право, а не обов’язок і здійснюється відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року № 804.Стажування проводиться у відповідному органі місцевого самоврядування з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду в органи місцевого самоврядування, терміном до двох місяців.

На період стажування в органі за стажистом закріплюється посадова особа місцевого самоврядування, відповідальна за стажування.

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного підрозділу органу, де проводиться стажування.

Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист подає керівництву органу доповідну записку про стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на службі в органах місцевого самоврядування, а за основним місцем роботи - стислий письмовий звіт.

Особа (майбутня посадова особа місцевого самоврядування), яка після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у даному органі місцевого самоврядування, проходить конкурс відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів місцевого самоврядування. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

Стажування можливе як для майбутніх посадових осіб, так для вже існуючих .І посадові осіби місцевого самоврядування, які успішно закінчили стажування можуть бути переведені на посаду за рішенням керівника ради без конкурсного відбору або зарахована до кадрового резерву.


Вгору
Онуфріївська РДА © 2014
over the counter xanax viagra for sale online online diazepam how much does soma cost how to buy provigil adipex p online prescription where can i buy sibutramine online generic levitra online klonopin price without insurance buy zopiclone online cheap tadalafil best price ativan lorazepam 1mg where can i buy ambien