Спорт

Завідувач сектору молоді та спорту районної державної адміністрації- Чаун Сергій Миколайович
Головний спеціаліст сектору молоді та спорту – Терещенко Тетяна Володимирівна
Основними завданнями Сектору є:
1) забезпечення на території району реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
2) виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, формування здорового способу життя молоді;
3) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
  • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
  • забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів;
  • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;
  • сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.