» Відділ Держгеокадастру

Відділ в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони» повторно опубліковано оголошення щодо проведення електронних земельних торгів по земельним ділянкам:

 • площею 6,0000 га (пасовища), кадастровий номер 3524655100:02:000:9101, лот № 38150 (ДП «СЕТАМ» номер лоту 4386), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району;
 • площею 5,3500 га (пасовище), кадастровий номер 3524655100:02:000:9096, лот № 38145 (ДП «СЕТАМ» номер лоту 4385), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 19746) відбудуться 10 вересня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з питаннями проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


____________________________________________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони» повторно розміщено оголошення щодо проведенняелектронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 21,8976 га (рілля), кадастровий номер 3524685800:02:000:9062, номер лота 38143 (ДП «СЕТАМ» номер лоту 4388), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на територіїОмельницької сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон №19746) відбудуться 10 вересня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з питаннями проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

_____________________________________________________________________________________________________________________

Проблемні питання та шляхи їх вирішення щодо розробки проектів землеустрою по встановленню (зміні) меж населених пунктів та розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.


Згідно Земельного Кодексу України встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць є однією з найважливіших функцій управління в галузі використання та охорони земель. Адже саме межі адміністративно-територіальних одиниць є основою для розмежування повноважень органів управління загальної компетенції – органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відсутність меж або їхнє необґрунтоване визначення не тільки суттєво ускладнює діяльність цих органів, а й призводить до виникнення численних порушень чинного земельного законодавства під час розпорядження землями, недоотримання місцевими бюджетами грошових надходжень, провокує виникнення спірних і конфліктних ситуацій, що неодмінно негативно позначається на ефективності використання, охорони та відтворення земель в межах певних територій.

Більшість меж населених пунктів встановлено ще у минулому столітті. З цього часу значно зросла площа земель, що використовується населеними пунктами у багатьох випадках.Це потребує зміни меж значної кількості населених пунктів, що відповідно до пункту 2 статті 173 Земельного Кодексу України здійснюєтьсяшляхом розробленнята затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Однією з причин незадовільного стану ситуацій із встановленням та зміною меж населених пунктів є низький рівень правового забезпечення зазначених процесів.

Випливає і ще одна проблема, пов’язана із встановленням (зміною) меж адміністративно-територіальних одиниць -небажання, невмотивованість органів місцевого самоврядування вирішувати питання про встановлення (зміну) меж населених пунктів.

Суттєвою проблемою у сфері встановлення (зміни) меж населених пунктів є низький рівень фінансування таких робіт. Середня вартість проектів щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів – 70-80 тис. грн. Здебільшого місцеві бюджети не в змозі фінансувати такі проекти.

Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі району, села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Ці проекти розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Статтею 32 Закону України «Про державний земельний кадастр» встановлено, що відомості про межі адміністративно - територіальних одиниць, вносяться до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить відомостіпро результати робіт із землеустрою.

Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначають у витязі із Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній раді.

На території Онуфріївського району розроблено та затверджено проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж по 16 населених пунктах (57% від загальної кількості), а саме: с. Камбурліївка Камбурліївської сільської ради,с. Мар’ївка, с. Краснофедорівка Мар’ївської сільської ради, с. Млинок,с. Морозівка, с. Петрівка, с. П’ятомиколаївка Млинківської сільської ради, с. Попівка, с. Калачівка, с. Костянтинівка, с. Любівка, с. Павловолуйськ, с. Солдатське Попівської сільської ради, с. Омельник, с. Байдакове Омельницької сільської ради, с. Василівка Василівської сільської ради.

Відомості щодо меж даних населених пунктів держаним реєстратором внесено до Державного земельного кадастру.

Наразі потребують встановлення меж 9 населених пунктів (32 відсотка від загальної кількості), в тому числі селище Онуфріївка, селище Павлиш, с. Вишнівці, с. Лозуватка Вишнівцівської сільської ради, с. Зибкове Зибківської сільської ради, с. Деріївка Деріївської сільської ради, с. Куцеволівка,с. Ясинуватка Куцеволівської сільської ради, с. Успенка Успенської сільської ради.

Відповідно до рішення сесії Онуфріївської селищної ради від 21 грудня 2018 року № 693 «Про селищний бюджет на 2019 рік» передбачено кошти в сумі 100 тис. грн. на виконання робіт по встановленню (зміні) меж селища Онуфріївка та укладено із проектною організацією договір на виконання робіт.

Деріївська та Зибківська сільські ради наразі посилаються на відсутність фінансування, що на перспективу це буде впливати і на можливість розроблення нормативної грошової оцінки земель, і на формування земельного податку, а отже і на наповнення місцевого бюджету.

На такі населені пункти як Павлиш, Камбурліївка, Куцеволівка, (Ясинуватка), Успенка, Омельник, Байдакове, Вишнівці, (Лозуватка) розробляються Генеральні плани, що в подальшому визначатьпринципові вирішення розвитку планування, забудови і іншого використання населених пунктів. Тільки на підставі затверджених Генеральних планів здійснюватиметься встановлення меж вищезазначених населених пунктів.

Нормативна грошова оцінка – це одна із кількох видів оцінок, передбачених Законом України «Про оцінку земель», основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Законодавчо поняття нормативної грошової оцінки визначено також в статті Закону України«Про оцінку земель».

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені Генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», а періодичність її проведення – щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього ж Закону.

Відповідно до вимог статей 13,18 Закону України «Про оцінку земель» уI півріччі 2019 року, відповідно до Плану-графіку проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 11 жовтня 2018 року № 841 потребує актуалізації нормативна грошова оцінка земель 15 населених пунктів, а саме : с. Василівка Василівської сільської ради, с. Вишнівці, с. Лозуватка Вишнівцівської сільської ради, с. Зибкове Зибківської сільської ради, с. Камбурліївка Камбурліївської сільської ради, с. Куцеволівка, с. Ясинуватка Куцеволівської сільської ради, с. Калачівка, с. Костянтинівка,с. Любівка, с. Павловолуйськ, с. Попівка, с. Солдатське Попівської сільської ради, с. Дача, с. Успенка Успенської сільської ради.

На сьогодні розроблено технічну документацію по нормативній грошовій оцінці тільки по одному населеному пункту – с. Зибкове Зибківської сільської ради, яка знаходиться на державній експертизі землевпорядної документації.

Із проектною організацією ДП «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на сьогодні укладено договір на виконання робіт по нормативній грошовій оцінці с. Камбурліївка Камбурліївською сільською радою, с. Попівка, с. Калачівка, с. Костянтинівка, с. ЛюбівкаПопівською сільською радою.

Решта сільських рад не приймає ніяких мір щодо поновлення технічної документації земель населених пунктів.

Окремо потребує уваги норма п. 271.2 Податкового Кодексу України якою передбачено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів має бути для цього розроблена, затверджена рішеннями відповідних місцевих рад для введення її в дію з 01 січня 2020 року.

Отже, виходячи з наведеного вище технічна документація по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів вище перерахованих сільських радвтрачає актуальність і відділ не матиме змоги надати Витяг про нормативну грошову оцінку окремо взятої земельної ділянки по зверненню фізичної або юридичної особи. Це в свою чергу не додасть надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку, орендної плати, інше.

З 01 січня 2020 року технічна документація по нормативній грошовій оцінці земель даних населених пунктів втратить актуальність, а це в свою чергу унеможливить надання витягів по нормативній грошовій оцінці.

У І півріччі 2020 року відповідно плану-графіка необхідно розробити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель с. Мар’ївка, с. Краснофедорівка по Мар’ївській сільській раді, с. Млинок, с. Морозівка, с. Петрівка, с. П’ятамиколаївка по Млинківській сільській раді, с. Омельник, с. Байдаково по Омельницькій сільській раді, смт Онуфріївка по Онуфріївській селищній раді.

Щоб не виникало в подальшому ніяких непорозумінь щодо недоотримання надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку, орендної плати, продажу, міни та інше, технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів необхідно сільським, селищним радам затвердити до 15 липня 2020 року.

У разі відсутності коштів в місцевих бюджетах необхідно подати обласній робочій групі з відбору та формування переліку заходів та об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва звернення про надання субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області відповідно до пункту 6 Порядку надання субвенції з обласного бюджету районним бюджетам, затверджений розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.Головний спеціаліст відділу

в Онуфріївському районі                                                                        Микола ЯНОВСЬКИЙ
Продаж земельних ділянок

на території Онуфріївського району за Іпівріччя 2019 рокуЗа перше півріччя 2019 року на території Онуфріївського району Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області на електронному майданчику державногопідприємства «СЕТАМ» без залучення державних коштів проведено електронні земельні торги у формі аукціону продано право оренди на 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. Загальна площа земельних ділянок – 275,8672 га, загальна ціна продажу (річна орендна плата) – 1 015 851 грн.

Також, у першому півріччі 2019 року органами місцевого самоврядування Онуфріївського району продано 2 земельні ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна (громадська забудова). Загальна площа земельних ділянок – 2243 кв.м. Ціна продажу – 211750,70 грн.

До місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок (з урахуванням розстроченого платежу) і продажу права оренди на земельні ділянки надійшли кошти в сумі 1 238 079,50 грн. Дані кошти місцеві громади зможуть використовувати на розвиток власних територій.


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській областіДо відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному сайтіДержавноїслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони» повторно опубліковано оголошення щодо проведення електронних земельних торгів по земельним ділянкам:

 • площею 28,5810 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9052, лот № 37439 (3967), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 7,5755 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 37447 (3970), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 8,5415 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9051, лот № 37465 (3969), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 21,2520 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 37466 (3971), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 19407) відбудуться 23 серпня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

____________________________________________________________________________

Плата за землю – вагоме джерело доходів місцевих бюджетів. Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, про зміни в законодавстві щодо вартості 1 га ріллі по області


Шановні присутні!


З 01 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (пункт 12.3 статті 12 Кодексу).

Статтею 7 Кодексу визначено загальні засади встановлення податків і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначено порядок їх застосування.

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

З 1 січня 2019 року діє змінена норма п. 271.2 Податкового кодексу України(далі – ПКУ), відповідно до якоїрішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянокофіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядуваннядо 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Нагадаємо, що до 1 січня 2019 року цей пункт стосувався лише нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів.

Також доповнено ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (ст. 274 ПКУ), ставкою для лісових земель. Вона становитиме не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Відповідно до оновленої редакції п. 277.1 ПКУ ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються:

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, – у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим, або по області,

- для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі,

- для лісових земель – не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі.

Зп. 284.4 ПКУ, згідно з якою податок сплачується у розмірі 25% за деякі землі, виключені землі залізниць у межах смуг відведення.

Крім того, змінами передбачено, що індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100%.


На сьогоднішній день велика увага приділяється питанням фінансової децентралізації та важливості збільшення фінансової достатності місцевих бюджетів для розширення їх можливостей щодо фінансування покладених на них функцій та задач. В цьому сенсі особливого значення набуває дослідження джерел формування доходів місцевих бюджетів, їх аналіз з метою виявлення існуючих недоліків та резервів їх збільшення. Тому, особливого значення набувають питання дослідження місцевих податків та збори як джерело наповнення місцевих бюджетів.

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Цей платіж у повному обсязі надходить до місцевого бюджету.

Відповідно до п. 287.1 ст. 287 Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Плата за землю стягується у двох формах: 1) у формі земельного податку або 2) орендної плати (з ділянок державної і комунальної власності, наданих в оренду).

Обсяг надходжень залежить від кількох складових:

виду цільового призначення землі (загального користування, сільськогосподарські угіддя, землі під лісами, ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, чи землі, звільнені від оподаткування (наприклад, землі сільськогосподарських угідь у тимчасовій консервації, землі під дорогами загального користування, релігійними організаціями, кладовищами і т. п.);

категорії власника чи землекористувача та її права на пільгу (наприклад, звільнені від сплати податку (в межах певних площ) фізособи (пенсіонери, інваліди І і ІІ груп, багатодітні та ін.), юридичні особи (дитсадки та школи, державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та ін.));

наявності чи відсутності нормативної грошової оцінки землі (НГО) (з урахуванням коефіцієнта індексації), яка є базою справляння податку (за її відсутності за одиницю беруть нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по області);

ставки податку, яка залежить від виду цільового призначення землі та НГО.

Плата за землю є вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів.

Провівши аналіз надходжень по Онуфріївському районі від плати за землю у І півріччі 2018 року органи місцевого самоврядування отримали:

- 6 058,55 тис. грн. від плати за землю (орендна плата за землю від юридичних тафізичних осіб);

- 900,66 тис. Грн. від плати за землю (земельний податок від юридичних та фізичних осіб ).

від плати за землю уІ півріччі 2019 року органи місцевого самоврядування отримали:

- 6 904,8 тис. грн. від плати за землю (орендна плата за землю від юридичних осіб);

- 1 033,79 тис. грн. від плати за землю (орендна плата за землю від фізичних осіб);

- 837,84 тис. грн. від плати за землю (земельний податоквід юридичних осіб);

- 289,86 тис. грн. від плати за землю (земельний податок від фізичних осіб).

У I півріччі 2019 року у порівнянні з І півріччям 2018 року Василівська сільська рада недоотримала надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку у сумі 25,93 тис. грн., Успенська сільська рада –0,22 тис. грн. Проаналізувавши даний період спостерігається тенденція до збільшення обсягів плати за землю в доходах місцевих бюджетів в сумі 207,95 тис. грн.

У I півріччі 2019 року у порівнянні з І півріччям 2018 року Онуфріївська селищна рада недоотримала надходжень до місцевого бюджету від сплати оренди за землю у сумі 3,01 тис. грн., Василівська сільська рада –146,01тис. грн., Зибківська – 53,34 тис. грн., Мар’ївська - 74,26 тис. грн., Млинківська – 9,50 тис. грн. Проаналізувавши даний період спостерігається тенденція до збільшення обсягів плати оренди за землю в доходах місцевих бюджетів в сумі 846,26 тис. грн.

Проведений аналіз надходження плати за землю дозволив зробити наступні висновки:

– плата за землю є значним джерелом формування доходів місцевих бюджетів;

– за аналізований період спостерігається тенденція до збільшення обсягів плати за землю в доходах місцевих бюджетів;

- орендна плата має ключову роль в складі плати за землю.

Підводячи підсумки справлення плати за землю варто наголосити, що існує ряд недоліків, що вимагають аналізу та негайного вирішення. Виходячи з цього, необхідно наголосити на наступні напрямки удосконалення плати за землю, а саме:

 • договори оренди земельних ділянок набувають чинності лише після їх державної реєстрації;
 • при передачі в оренду земельних ділянок слід ретельно підходити до укладання договорів оренди, передбачаючи в них всі можливі умови, які стосуються використання землі та орендної плати;
 • встановлення ставок плати за землю в межах граничного розміру.


Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105 було проведено природно-сільськогосподарське районування земель України і створено схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель України в масштабі 1:500000 з виокремленням природно-сільськогосподарських таксономічних виділів, зокрема, районів. Зазначеною постановою передбачено, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей згідно з додатком та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь). Тобто в основу розрахунків нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення покладено природно-сільськогосподарське районування земель України. Крім того, природно-сільськогосподарське районування в найбільшій мірі відповідає завданням державного планування заходів з раціонального використання сприятливих для сільського господарства природних ресурсів та їх дієвій охороні.

Відповідно до статті 179 Земельного кодексу України, природно-сільськогосподарське районування є основою для оцінки земель і розроблення землевпорядної документації щодо використання та охорони земель.

Для врахування територіальних відмінностей природних та економічних умов розроблено природно-сільськогосподарське районування. Воно являє собою науково обґрунтовану систему поділу території, що враховує розподіл природних ресурсів, а також особливості їхнього сільськогосподарського використання. Районування - це своєрідна база територіального обліку природних умов і ресурсів, кількості, якісного стану і виробничої спроможності земель в системі таксономічних одиниць. Воно є природно-історичною основою для розміщення сільськогосподарського виробництва, оцінки земель, розробки схем використання земельних ресурсів, схем і проектів землеустрою, систем ведення сільського господарства й землеробства та ін.

Природно-сільськогосподарське районування відображає необхідність першочергового використання земельних ресурсів в інтересах сільського господарства і побудоване на агробіоекологічній основі, що зумовлено особливостями сільськогосподарського виробництва, сутність якого полягає в утилізації сонячної енергії рослинними організмами.

Відповідно до проведених робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01 січня 2019 року по Кіровоградській області нормативна грошова оцінка ріллі становить 31888,00 грн., багаторічних насаджень – 67015,10 грн., сіножатей – 8696,44 грн., пасовищ – 6037,55 грн.

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності (крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів) використовуються виключно відомості про загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.
Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

________________________________________________________________________________________

18,7 мільйона гривень надійшло до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок і прав на земельні ділянки у 2019 році


У січні - червні 2019 року продано органами місцевого самоврядування Кіровоградської області 17 земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна. Загальна площа земельної ділянки – 1,7550 га. Ціна продажу – 2,71млн. грн.

На земельних торгах у формі аукціону продано органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування право оренди на 134 земельні ділянки. Загальна площа земельних ділянок –1,97 тис. га. Загальна ціна продажу річної орендної плати становить майже15,9 млн. грн.

У тому числі Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області без залучення державних коштів проведено електронні земельні торги у формі аукціону на електронному майданчику державногопідприємства «СЕТАМ», на яких продано право оренди на 86 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна площа – 1,62 тис. га, загальна ціна продажу річної орендної плати – 12,9 млн. грн.

Фактично до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок (з урахуванням розстроченого платежу) і прав на земельні ділянки надійшли кошти в сумі 18,679 млн. грн. Це сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку територіальних громад області. Кошти будуть спрямовані на облаштування місцевої інфраструктури, модернізацію шкіл та лікарень, закупівлю пожежних машин тощо.


Прес-служба Головного управління

Держгеокадастру у Кіровоградській області


У Кіровоградській області за січень - червень 2019 року землевпорядники провели державну експертизу 562 об'єкти


За січень - червень 2019 року Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області проведено державну експертизу 562 пакетів документації із землеустрою та землеоціночних робіт.

За підсумками перевірки 265 матеріалів (47% від загальної кількості) отримали позитивну оцінку. На доопрацювання повернуто 297пакети документів.

Додатково.

Державну експертизу землевпорядної документації фахівці проводять з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Під час проведення експертизи інспектуються матеріали із землеустрою та оцінки земель, а також документація державного земельного кадастру. За підсумками проведеного аналізу готуються обґрунтовані висновки.


Прес-служба Головного управління

Держгеокадастру у Кіровоградській області
Понад 1,76 млн. грн. щорічно надходитиме до сільських, селищних рад завдяки земельним торгам, проведеним у червні 2019 року на Кіровоградщині


Упродовж червня 2019 року аграрії Кіровоградщини придбали право оренди на 13 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна площа земельних ділянок – 279,0000 га.

Дані земельні ділянки розташовані на територіях Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, Кропивницького, Новомиргородського, Онуфріївського районів, що будуть використовуватись для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Найдорожче під час торгів продано право оренди на земельну ділянку в адміністративних межахКрутеньківської сільської ради Голованівського району,площею 9,8500 га, пасовища, стартова ціна піднялася до 101% від нормативної грошової оцінки, та становить 78,926 тис. грн.

Завдяки земельним торгам, проведеним у червні 2019 року, до бюджетів місцевих громад щорічно надходитиме 1,763 млн. грн. Дані коштигромади зуміють використовувати на розвиток власних територій.


Довідково.

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».Прес-служба Головногоуправління

Держгеокадастру у Кіровоградській області
До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 6,1028 га (рілля), кадастровий номер 3524684200:02:000:9040, лот № 36271 (3562), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мар’ївської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 6,1028 га (рілля), кадастровий номер 3524684200:02:000:9041, лот № 36276 (3563), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мар’ївськоїсільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 18830) відбудуться 01 серпня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01
До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення щодо проведення торгів по земельній ділянці водного фонду державної власності загальною площею 25,8700 га, кадастровий номер 3524682500:02:000:7516, длярибогосподарських потреб (10.07) на території Камбурліївської сільської ради Онуфріївського району Кіровоградської області.

Земельні торги у формі аукціону № 18863 лот № 36344 відбудуться01 серпня 2019 року о 14.00 год. за адресою: 25000, Кіровоградська область,м. Кропивницький, вул. В’ячеслава Чорновола, 38 (6-й поверх актова зала).

Виконавець: Приватне підприємство «ГЕО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР». Ліцитатор – Григор’єв Сергій Володимирович : (05235)7-41-56.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення щодо проведення електронних земельних торгів по земельним ділянкам:

 • площею 6,0000 га (пасовища), кадастровий номер 3524655100:02:000:9109, лот № 35347 (3454), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району;
 • площею 5,9713 га (пасовища), кадастровий номер 3524655100:02:000:9110, лот № 35358 (3452), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 18394) відбудуться 24 липня 2019 року

о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення щодо проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 21,8976 га (рілля), кадастровий номер 3524685800:02:000:9062, номер лота 35364 (3489), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на територіїОмельницької сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон №18394) відбудуться 24 липня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01
До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення щодо проведення електронних земельних торгів по земельним ділянкам:

 • площею 6,0000 га (рілля), кадастровий номер 3524655100:02:000:9101, лот № 35334 (3256), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району;
 • площею 5,3500 га (рілля), кадастровий номер 3524655100:02:000:9096, лот № 35338 (3255), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 18382) відбудуться 16 липня 2019 року

о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській областіУряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель


Уряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель. Документом установлюються вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель. Про це повідомляє сайт «Урядовий портал».

Нагадаємо, що Держгеокадастр продовжує інвентаризацію земель в межах передачі об’єднаним територіальним громадам земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність.

Це дозволить забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити ефективність здійснення контролю за використанням та охороною земель.

Постановою також визнано такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України.

Рішення прийняте на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».
До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення торгів по земельній ділянці загальною площею 25,8700 га (водний фонд), кадастровий номер 3524682500:02:000:7516, длярибогосподарських потреб на території Камбурліївської сільської ради Онуфріївського району Кіровоградської області.

Земельні торги у формі аукціону відбудуться 12 червня 2019 року о 13.00 год. за адресою: 25000, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. В’ячеслава Чорновола, 38, каб.8.

Виконавець: Приватне підприємство «ГЕО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР». Ліцитатор – Григор’єв Сергій Володимирович : (05235)7-41-56.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 28,9016 га (пасовища), кадастровий номер 3524687700:02:000:9032, номер лота 34220 ( ДП «СЕТАМ» 2424), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 17804) відбудуться 18 червня 2019 року о 09:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

Встановлення (зміна) меж населених пунктів в районі, проблеми та шляхи їхнього вирішення.


Відповідно до Програми розвитку земельних відносин в Онуфріївському районі на 2016-2020 роки одниміз першочергових завдань є проведення сільськими, селищними радами роботи щодо встановлення меж населених пунктів.

Згідно Земельного Кодексу України встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць є однією з найважливіших функцій управління в галузі використання та охорони земель. Адже саме межі адміністративно-територіальних одиниць є основою для розмежування повноважень органів управління загальної компетенції – органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відсутність меж або їхнє необгрунтоване визначення не тільки суттєво ускладнює діяльність цих органів, а й призводить до виникнення численних порушень чинного земельного законодавства під час розпорядження землями, недоотримання місцевими бюджетами грошових надходжень, провокує виникнення спірних і конфліктних ситуацій, що неодмінно негативно позначається на ефективності використання, охорони та відтворення земель в межах певних територій.

Більшість меж населених пунктів встановлено ще у минулому столітті. З цього часу значно зросла площа земель, що використовується населеними пунктами у багатьох випадках.Це потребує зміни меж значної кількості населених пунктів, що відповідно до п.2 статті 173 Земельного Кодексу України здійснюєтьсяшляхом розробленнята затвердження проектів проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Однією з причин незадовільного стану ситуацій із встановленням та зміною меж населених пунктів є низький рівень правового забезпечення зазначених процесів.

Випливає і ще одна проблема, пов’язана із встановленням (зміною) меж адміністративно-територіальних одиниць -небажання, невмотивованість органів місцевого самоврядування вирішувати питання про встановлення (зміну) меж населених пунктів.

Суттєвою проблемою у сфері встановлення (зміни) меж населених пунктів є низький рівень фінансування таких робіт. Середня вартість проектів щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів – 70-80 тис. грн. Місцеві бюджети здебільшого не в змозі фінансувати такі проекти.

Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі району, села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Ці проекти розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території якої планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка входить до складу відповідного району, проект погоджує обласна державна адміністрація.

Статтею 32 Закону України «Про державний земельний кадастр» встановлено, що відомості про межі адміністративно- територіальних одиниць, вносяться до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить відомостіпро результати робіт із землеустрою.

Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначають у витязі із Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній раді.

Довідково: на території Онуфріївського району розроблено та затверджено проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж по 16 населених пунктах (57% від загальної кількості), а саме: с. Камбурліївка Камбурліївської сільської ради,с. Мар’ївка, с. Краснофедорівка Мар’ївської сільської ради, с. Млинок,с. Морозівка, с. Петрівка, с. П’ятомиколаївка Млинківської сільської ради, с. Попівка, с. Калачівка, с. Костянтинівка, с. Любівка, с. Павловолуйськ, с. Солдатське Попівської сільської ради, с. Омельник, с. Байдакове, Омельницької сільської ради, с. Василівка Василівської сільської ради.

Відомості щодо меж даних населених пунктів держаним реєстратором внесено до Державного земельного кадастру.


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

__________________________________________________________________________ 

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 18,1002 га (рілля), кадастровий номер 3524685800:02:000:9061, номер лота 32976 (1959), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на територіїОмельницької сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон №17144) відбудуться 27 травня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

____________________________________________________________________________

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктівпо Онуфріївському районі у 2019 році


Нормативна грошова оцінка – це одна із кількох видів оцінок, передбачених Законом України «Про оцінку земель», основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Законодавчо поняття нормативної грошової оцінки визначено також в статті Закону України«Про оцінку земель».

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені Генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», а періодичність її проведення – щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього ж Закону.

Відповідно до вимог статей 13,18 Закону України «Про оцінку земель» уI півріччі 2019 року, відповідно до Плану-графіку проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 11 жовтня 2018 року № 841 потребує актуалізації нормативна грошова оцінка земель 15 населених пунктів, а саме : с. Василівка Василівської сільської ради, с. Вишнівці, с. Лозуватка Вишнівцівської сільської ради, с. Зибкове Зибківської сільської ради, с. Камбурліївка Камбурліївської сільської ради, с. Куцеволівка, с. Ясинуватка Куцеволівської сільської ради, с. Калачівка, с. Костянтинівка,с. Любівка, с. Павловолуйськ, с. Попівка, с. Солдатське Попівської сільської ради, с. Дача, с. Успенка Успенської сільської ради.

На сьогодні укладено договір на виконання робіт по нормативній грошовій оцінці тільки по одному населеному пункту – с. Зибкове Зибківської сільської ради.


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

_________________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 28,5810 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9052, лот № 33052 (1971), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 7,5755 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 33060 (1972), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 8,5415 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9051, лот № 33067 (1973), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 21,2520 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 33090 (1974), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 17186) відбудуться 28 травня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

_______________________________________________________________________________________________

Набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру»


Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 710 “Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру” набрала чинності 19 березня 2019 року.

Внесеними змінами поліпшено правове регулювання у сфері ведення Державного земельного кадастру в частині запровадження вдосконаленого механізму надання адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі з застосуванням веб-технологій, із використанням особистого електронного цифрового підпису.

Відтепер фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, отримують можливість подати відповідну заяву й необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.

Також спрощено процедуру державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із заявами й документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень), і, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. Водночас залишається можливість подання до державного кадастрового реєстратора відповідних документів щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру .

Крім того, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних ділянок постановою Уряду запроваджено он-лайн моніторинг розгляду всіх видів заяв, що опрацьовуються в Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів та отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі надання адміністративних послуг.


Про роботу зі зверненнями громадян


Керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області протягом першого кварталу 2019 року проведено 12 особистих прийомів громадян, із них 3 виїзні. Загалом було прийнято 34 громадяни, що звернулися із актуальних питань землеустрою і землевпорядкування, щодо надання роз`яснень чинного земельного законодавства України, стосовно порушення строків розгляду звернень та неправомірних відповідей на думку заявників тощо. Громадяни скаржаться на діяльність окремих працівників, зокрема сільських рад, районних державних адміністрацій, міських рад та територіальних структурних підрозділів Головного управління.

При розгляді звернень не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неточних відповідей. Триває робота з проведення аналізу причин надходження повторних звернень громадян та вживаються заходи щодо недопущення безпідставних відмов у задоволенні законних вимог заявників.

Загалом у першому кварталі 2019 року до Головного управління надійшло 188 звернень, з яких розглянуто 177 та 11 перебувають на розгляді.

Також Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області у передбачений законодавством термін розглядаються звернення, що надходять через Кіровоградський обласний контактний центр. Так, протягом зазначеного періоду до Головного управління надійшло 32 таких звернення, із яких 9 перебувають на розгляді.

Через автоматизовану систему електронного діловодства з Гарячої лінії Держгеокадастру України надійшло 15 звернень громадян, які розглянуто у строки, визначені законодавством.

Через інтернет-кабінет надійшло 7 звернень громадян з Урядового контактного центру, із яких 2 перебувають на розгляді.

На офіційному веб-сайті оприлюднено узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, постійно інформується населення про заходи, які вживаються для вирішення проблем, які хвилюють громадян.


Прес-служба Головного управління

Держгеокадастру у Кіровоградській області


До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 10,9700 га (рілля), кадастровий номер 3524684700:02:000:9504, номер лота 32734 (1849), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для закладки багаторічних насаджень – садів, ягідників для виробництва органічної продукції) на території Млинківської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон)№ 17007 відбудуться 06 травня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Ліцитатор – Сергатий Олександр Сергійович: (050)488-95-47.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

____________________________________________________________________________

З 19 березня реєструвати земельну ділянку можна онлайн


19 березня набула чинності постановаКабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року№710,якоювнесено змінидо Порядку ведення Державного земельного кадастру та яка дозволяє реєструвати земельні ділянки он лайн.

Тобто тепер фізичні і юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, можуть подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника. А він цю заяву про проведення державної реєстрації земельної ділянки подає в електронній формі з використанням особистого електронного цифрового підпису.

Будь-яка фізична або юридична особа за умови ідентифікації з використанням ЕЦП або іншого альтернативного засобу ідентифікації може отримувати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру в режимі онлайн з можливістю її друку на своєму комп’ютері для подальшого використання при підготовці землевпорядної документації.

Також спрощується процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень фізичних та юридичних осіб із заявами та документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень), та, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. Водночас залишається можливість подання відповідних документів щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру до Державного кадастрового реєстратора.

Постанова деталізує підстави для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру. Крім того, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних ділянок постановою уряду запроваджується онлайн моніторинг розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів та отримувати актуальну інформацію про можливість їх одержання у відповідному Центрі надання адміністративних послуг.


___________________________________________________________________________

До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення торгів по земельній ділянці загальною площею 25,8700 га (водний фонд), кадастровий номер 3524682500:02:000:7516, длярибогосподарських потреб на території Камбурліївської сільської ради Онуфріївського району Кіровоградської області.

Земельні торги у формі аукціону відбудуться 23 квітня 2019 року о 14.00 год. за адресою: 25000, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. В’ячеслава Чорновола, 38, каб.8.

Виконавець: Приватне підприємство «ГЕО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР». Ліцитатор – Григор’єв Сергій Володимирович : (05235)7-41-56.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 18,4966 га (рілля), кадастровий номер 3524683600:02:000:9505, лот № 32295 (1675), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;


Земельні торги (аукціон № 16741) відбудуться 15 квітня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


_________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 6,0500 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9504, лот № 32058 (1569), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;


Земельні торги (аукціон № 16602) відбудуться 09 квітня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01__________________________________________________________________________

Компетентно про зміни у земельному законодавстві

15 лютого 2019 року Відділом у Онуфріївському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області проведено семінар-нараду з головами сільських (селищних) рад щодо змін у земельному законодавстві.

Марія Перев’язко, начальник відділу, акцентувала увагу присутніх щодо удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, що визначені Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року.

Зокрема вона наголосила, що з дня набрання чинності даного нормативного документа землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності».

_________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 28,9016 га (пасовища), кадастровий номер 3524687700:02:000:9032, номер лота 31480 (1300), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 16321) відбудуться 01 квітня 2019 року о 09:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


___________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 8,5299 га (пасовища), кадастровий номер 3524680800:02:000:9026, лот № 31672 (1457), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Вишнівцівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 19,1239 га (пасовище), кадастровий номер 3524687700:02:000:9033, лот № 31677 (1458), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Вишнівцівської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 16394) відбудуться 02 квітня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


_________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 6,2618 га (рілля), кадастровий номер 3524655100:02:000:9082, номер лота 31646 (1454), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 16394) відбудуться 02 квітня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

____________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 15,8000 га (пасовища), кадастровий номер 3524681300:02:000:9057, номер лота 31639 (1453), для ведення товарногосільськогосподарського виробництва на території Деріївської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 16394) відбудуться 02 квітня 2019 року о 09:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області
___________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 12,0645 га (пасовища), кадастровий номер 3524687700:02:000:9035, лот № 31224 (1140), для сінокосіння та випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 16,7208 га (пасовище), кадастровий номер 3524687700:02:000:9033, лот № 31225 (1117), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 16170) відбудуться 21 березня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


____________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 10,9700 га (рілля), кадастровий номер 3524684700:02:000:9504, номер лота 1069, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (для закладки багаторічних насаджень – садів, ягідників для виробництва органічної продукції) на території Млинківської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон) відбудуться 19 березня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Ліцитатор – Сергатий Олександр Сергійович: (050)488-95-47.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

___________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 28,5810 га (пасовища), кадастровий номер 3524683600:02:000:9052, лот № 31242 (1118), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 7,5755 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 31237 (1119), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 8,5415 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9051, лот № 31241 (1120), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 21,2520 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 31243 (1127), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 16170) відбудуться 21 березня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


_________________________________________________________________________ 

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 12,0000 га (рілля), кадастровий номер 3524655100:02:000:9089, номер лота 30973 (1018), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Онуфріївської селищної ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 16018) відбудуться 14 березня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


__________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 18,1002 га (рілля), кадастровий номер 3524685800:02:000:9061, номер лота 30973 (1023), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на територіїОмельницької сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон №16018) відбудуться 14 березня 2019 року о 09:00 годин на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/.

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області

____________________________

З 1 січня 2019 року набув чинності закон про нові правила використання сільгоспземель

1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року, повідомляє Укрінформ.

Новим Законом розширено можливості органів місцевого самоврядування і врегульовано:

 • передачу земель колективної власності ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств до комунальної власності;
 • процес завершення допаювання до 2025 року сільськогосподарських угідь з обов’язковою передачею несільськогосподарських угідь у комунальну власність.

Законом також віднесено лісосмуги до земель сільськогосподарського призначення і врегульовано їх передачу в оренду. Громада може створити комунальне підприємство і закріпити лісосмуги у постійному користуванні. Це дозволить зберегти їх від знищення.

Із набранням Законом чинності право орендувати польові дороги надано усім орендарям масивів, але при цьому не можна обмежувати доступ інших орендарів до земельних ділянок.

Закон передбачає можливість обмінювати земельні ділянки державної і комунальної власності, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на рівноцінні земельні ділянки приватної власності у тому ж масиві. Зокрема, Законом передбачено, що на період дії мораторію на продаж сільгоспземель обмін дозволяється лише на рівноцінну земельну ділянку. Рівноцінною Закон визначає земельну ділянку, нормативна грошова оцінка якої є рівною, або відрізняється не більше, ніж на 10%.

Законом також уточнюється, хто може ініціювати інвентаризацію земель. Така можливість є у власників, орендарів земель або міської/селищної/сільської ради. Інвентаризація надасть можливість громадам виправити всі помилки для внесення земельних ділянок до Держгеокадастру. Виявлені при інвентаризації нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.


_____________________________________________________________________________________________________

В Україні з 1 січня 2019 року почали діяти нові правила надання Держгеокадастром відомостей про сільськогосподарські землі.


У Держгеокадастрі повідомляють, що з 2019 року зникає необхідність складання технічних документацій з нормативно грошової оцінки по окремих ділянках сільськогосподарського призначення, які виготовлялись для визначення розмірів орендної плати, земельного податку, державного мита та інших обов’язкових платежів.

Всі дані про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення зведено в єдину систему та створено портал-дзеркало із можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянок.

Окремо слід зазначити, що надання відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до вимог ст. 20 Закону «Про оцінку земель» у формі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку в порядку надання адміністративних послуг.

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності (крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів) використовуються виключно відомості про загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.

Наказом Мінагрополітики від 18 грудня 2018 р. № 605 «Про внесення змін до додатка 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1471/32923, додаток 1 до зазначеного Порядку викладено в новій редакції.

Нагадаємо, кількість звернень від місцевих рад щодо продовження земельного мораторію збільшується.


Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області

____________________________________________________________________________


ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності в Онуфріївському районі Кіровоградської області вільних земельних ділянок, які можуть бути
передані для вирощування енергетичних культур (верба, тополя, міскантус, павловнія та інше)


№ з/пМісце розташування (населений пункт)Географічні координати ділянкиВ межах якої місцевої радиПлоща ділянкиКадастровий номерСтатус земліПопереднє використання ділянкиБажаний вид енергетичної культури для вирощуванняПримітки (вологість, рівень грунтових вод, тип грунту, кислотність грунту, вміст гумусу,потужність грунтового профілю (до материнської породи), низовини, просіки чи рівні ділянки дренованість ділянки
12345678910
1за межами с. Мар’ївка північний напрям48,78065533,566634Мар’ївська78,22673524684200:02:000:9023землі сільськогосподарського призначення (пасовища)перебувала в запасі-інформація відсутня
2за межами с. Мар’ївкапівнічний напрям48,77782735,575432Мар’ївська22,58523524684200:02:000:9019землі сільськогосподарського призначення (пасовивища)перебувала в запасі-інформація відсутня

____________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведенняелектронних земельних торгівпо земельній ділянці загальною площею 29,1959 га (пасовища), кадастровий номер 3524687700:02:000:9031, номер лота 30626, для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 15790) відбудуться 04 березня 2019 року о 09:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


____________________________________________________________________________

Значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2018 рік


Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 23.11.2018 № 2628 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів») індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0,   2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.___________________________________________________________________________


Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення


Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.12.20178 № 605«Про внесення змін до додатка 1 до Порядкунормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1471/32923, додаток 1 до зазначеного Порядку викладено в новій редакції.

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Кіровоградській області становить 31888,00 грн(визначено станом на 01.01.2018).

Відповідно до пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводилась загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Роботи із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення виконані в повному обсязі відповідно до Порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 552 « Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено відповідну технічну документацію. Наказ набирає чинності з 01.01.2019.

Для формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності (крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів) використовуються виключно відомості про загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.


________________________________________________________________________

З 1 січня 2019 року набув чинності закон про нові правила використання сільгоспземель


1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року, повідомляє Укрінформ.

Новим Законом розширено можливості органів місцевого самоврядування і врегульовано:

 • передачу земель колективної власності ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств до комунальної власності;
 • процес завершення допаювання до 2025 року сільськогосподарських угідь з обов’язковою передачею несільськогосподарських угідь у комунальну власність.

Законом також віднесено лісосмуги до земель сільськогосподарського призначення і врегульовано їх передачу в оренду. Громада може створити комунальне підприємство і закріпити лісосмуги у постійному користуванні. Це дозволить зберегти їх від знищення.

Із набранням Законом чинності право орендувати польові дороги надано усім орендарям масивів, але при цьому не можна обмежувати доступ інших орендарів до земельних ділянок.

Закон передбачає можливість обмінювати земельні ділянки державної і комунальної власності, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, на рівноцінні земельні ділянки приватної власності у тому ж масиві. Зокрема, Законом передбачено, що на період дії мораторію на продаж сільгоспземель обмін дозволяється лише на рівноцінну земельну ділянку. Рівноцінною Закон визначає земельну ділянку, нормативна грошова оцінка якої є рівною, або відрізняється не більше, ніж на 10%.

Законом також уточнюється, хто може ініціювати інвентаризацію земель. Така можливість є у власників, орендарів земель або міської/селищної/сільської ради. Інвентаризація надасть можливість громадам виправити всі помилки для внесення земельних ділянок до Держгеокадастру. Виявлені при інвентаризації нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.


____________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 12,0645 га (пасовище), кадастровий номер 3524687700:02:000:9035, лот № 30130 (601), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 16,7208 га (пасовище), кадастровий номер 3524687700:02:000:9033, лот № 30123 (602), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 50,1000 га (пасовище), кадастровий номер 3524687700:02:000:9044, лот № 30127 (603), для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 15536) відбудуться 30 січня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


______________________________________________________________________________________________

До відома бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельних ділянках:

 • площею 28,5810 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9052, лот № 29989 (593), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 23,5520 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9050, лот № 30010 (594), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 7,5755 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9044, лот № 30016 (595), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 8,5415 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9051, лот № 30036 (596), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району;
 • площею 6,0500 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9504, лот № 30038(597), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району.
 • площею 21,2520 га (пасовище), кадастровий номер 3524683600:02:000:9503, лот № 30040(598), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куцеволівської сільської ради Онуфріївського району.


Земельні торги (аукціон № 15470) відбудуться 29 січня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: (0522)35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


_________________________________________________________________________

До відому бажаючих прийняти участь у електронних земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 10,9700 га (рілля), кадастровий номер 3524684700:02:000:9504, номер лота 29767, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Млинківської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 15373) відбудуться 25 січня 2019 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Ліцитатор – Сергастий Олександр Сергійович: (050)488-95-47.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01

___________________________________________________________________________


До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 29,1959 га (пасовища), кадастровий номер 3524687700:02:000:9031, номер лота 29364, для сінокосіння і випасання худоби на території Успенської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 15120) відбудуться 29 грудня 2018 року о 09:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Ліцитатор – Парокінний Ігор Анатолійович: 0522-35-20-59.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області
___________________________________________________________________


До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 18,0000 га (пасовища), кадастровий номер 3524680400:02:000:9033, номер лота 15093, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Василівської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 15093) відбудуться 28 грудня 2018 року о 10:00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Ліцитатор – Сергастий Олександр Сергійович: (050)488-95-47.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області


До відома бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайтіДержгеокадастру України опубліковано оголошення про проведення електронних земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 10,9700 га (рілля), кадастровий номер 3524684700:02:000:9504, номер лота 28409, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Млинківської сільської ради Онуфріївського району.

Земельні торги (аукціон № 14645) відбудуться 14 грудня 2018 року о 09.00 год. на електронному майданчику державного підприємства «СЕТАМ»-http://land.setam.net.ua/auction/

Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Ліцитатор – Сергастий Олександр Сергійович: (050)488-95-47.

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області___________________________________________________________________________

Оголошення


06 листопада 2018 року з 10-ї до 12-ї години в приміщенні відділу за адресою смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17 буде проводитись особистий виїзний прийом громадян начальником Головного управління Держгеокадаструу Кіровоградській області Зінченком І. І.

___________________________________________________________________________

Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кіровоградської області на 2018-2019 оціночний рік


Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель» (із змінами). Обов'язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13 Закону України «Про оцінку земель», а періодичність її проведення - щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього ж Закону.

Своєчасне проведeння (повторної) нормативної грошової оцiнки у терміни, визнaчені чинним законодавством – джерело додатковиx надходжень дo місцевого бюджету з плати зa землю.

Відповідно до вимог статей 13, 18 Закону України «Про оцінку земель» та згідно з даними Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 2018-2019 оціночний рік потребує актуалізації (повторна) нормативна грошова оцінка земель 721 населеного пункту Кіровоградської області, з них у ІІ півріччі 2018 року – 147 населених пунктів, у І півріччі 2019 року – 574 населені пункти.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за № 1647/29777, з метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Окремої уваги потребує норма пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, якою передбачено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».Прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській областіПроблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою


17 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Спустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Від неї тією чи іншою мірою страждає 70% засушливих територій в усьому світі.

Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства,спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення.

• Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тонн родючих ґрунтів.

• На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тонн зерна.

• Щохвилини в світі від голоду вмирає 16 осіб, з яких 12 дітей.

• Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води.

• До 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді збільшаться щонайменше на 50,45 та 30 відсотків.

До деградаційних процесів характерних для нашої країни можна віднести ерозію, забруднення, підтоплення територій, зсуви ґрунту. Суховії, посухи та пилові бурі є характерними для степової зони України. Вони є найбільш небезпечними для сільського господарства країни і нерідко негативно впливають на здоров’я людей. Кіровоградська область повністю знаходиться в межах степової зони, тому боротьба з опустелюванням для нашого регіону має велике значення.

До найбільш ефективних заходів щодо боротьби з опустелюванням слід віднести:

–  збільшення лісистості;

–   розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни;

–  встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

–  заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів.

Відповідно до Головного закону України – Конституції, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це обумовлено винятковим значенням землі, яка є головною матеріальною основою довкілля, необхідним засобом формування, розвитку і поширення рослинності, існуючих водних об’єктів, є  основою територіальної цілісності держави та основою сільського, лісового виробництва.

Тому боротьба з опустелюванням повинна бути невід’ємною частиною комплексного розвитку земельних ресурсів в інтересах їх стійкого розвитку для запобігання та скорочення деградації земель та відновлення потерпілих від опустелювання земель. В її рамках слід проводити комплексну інформаційну роботу, що сприятиме зменшенню цих негативних процесів та припиненню їх наслідків.

Для консолідації світових зусиль у подаванні цих проблем 17 червня 1994 року в м. Париж було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьби з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та деградації земель під впливом природних чи антропогенних чинників.

Саме тому сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу, у тому числі і ті, на території яких природні пустелі взагалі відсутні.

До відому бажаючих прийняти участь у земельних торгах


На офіційному ВЕБ-сайті Держгеокадастру України повторно опубліковано оголошення про проведення земельних торгів по земельній ділянці загальною площею 15,2103 га (пасовища), кадастровий номер 3524680800:02:000:9053, номер лота 23996, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Вишнівцівської сільської ради, по земельній ділянці загальною площею 14,0981 га (багаторічні насадження), кадастровий номер 3524686200:02:000:9035, номер лота 23993, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Земельні торги (аукціон № 12336) відбудуться 12 липня 2018 року о10-й годині за адресою: 25030, м. Кропивницький, вулиця Академіка Корольова, 26 (актова зала). Виконавець: Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Ліцитатор – Сичов Костянтин Михайлович: (050)488-95-47; 022 36 53 63

Для більш повного ознайомлення з проведення земельних торгів пропонуємо звертатись до відділу в Онуфріївському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Телефони для довідок: 05 (238) 2 01 05; 05 (238) 2 10 01 


Відділ в Онуфріївському районі

Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській областіПро індексацію нормативної грошової оцінки


Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Інформуємо власників землі, товаровиробників та землекористувачів, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.