» Загальна інформація ГР
Загальна інформація

ПЛАН РОБОТИ

громадської ради при Онуфріївськійрайоннійдержавнійадміністраціїна 2019 рік
План роботи громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації на 2018рік
___________________________________________________________________________________________________


Протокол

установчих зборів та першого засідання Громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації

смт. Онуфріївка

15 лютого 2019 року 10:00

Присутні: 17 представників ІГС, заступник голови райдержадміністрації Здебська В.П., депутат районної ради Демчук О.В., головний лікар Онуфріївської ЦРЛ Іванченко Л.О.

Відкриваючи засідання член ініціативної групи Ірина Єрмакова, запропонувала обратисекретаріат, лічильну комісію установчих зборів.

2. Згідно регламенту Громадської ради при Онуфріївській РДА головує на установчих зборах представник Онуфріївської РДА Ірина Єрмакова - завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Онуфріївської РДА;

3. Обрати секретарем установчих зборів Савченко Юлію Миколаївну.

Голосували: за - 17, проти - __0, утримались - 0. Одностайно.

4. Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.

Голосували: за - 17, проти - 0, утримались - 0. Одностайно.

5. Обрати лічильну комісію у складі: - голова – Семенова Людмила Володимирівна; - секретар – Синипостіл Раїса Іванівна, - члени – Гриценко Олена Степанівна.

Голосували: за -17_ проти - 0, утримались -0 . Одностайно.

Слухали:

Ірину Єрмакову, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний установчих зборів:

1. Звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

2. Звіт Громадської ради при Онуфріївськійрайонній державній адміністрації про роботу за період з 2017 року по 2018 рік включно.

3. Про встановлення граничної чисельності членів Громадської ради та проведення голосування по обранню складу Громадської ради при Онуфріївській РДА.

Ухвалили: Затвердити даний порядок денний.

Голосували: за - 17, проти -0, утримались - 0. Одностайно.

Виступили:

1. Звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

Слухали:

Ляча Василя Петровича - голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Онуфріївській РДА, який поінформував про відповідну підготовчу роботу, проведену ініціативною групою.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 рішенням громадської ради від 12 грудня 2018 року №_65 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з обрання громадської ради приОнуфріївській РДА на 2019-2020 роки у складі (Ляч В.П., Єрмакова І.М., Яковенко В.О..). 
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу, проведено 2 засідання ініціативної групи-12.12.2018 року та 05.02.2019 року.

Станом на 05 лютого 2019 року до ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від 17 інститутів громадянського суспільства, які були відповідним чином зареєстровані. До участі в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради при Онуфріївській РДА запрошено 17 інститутів громадянського суспільства.

На момент проведення установчих зборів (станом на 10.00) для участі в них, за інформацією мандатної комісії, зареєструвалися 17 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які отримали мандати. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою КМУ від 3листопада 2010року № 996, дотримано, роботу зборів можна розпочати.

Ухвалили: Звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів взяти до відома.

2. Звіт Громадської ради попереднього складу при Онуфріївській районній державній адміністрації про роботу за період з 2017 року по 01 січня 2019 року.

Слухали: Олександра Агафонова, який наголосив, що взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави. У складі громадської ради останнього скликання налічувалося 21 особа, які представляли різні за напрямками роботи громадські організації, релігійні громади, профспілки. Він підкреслив, що Громадська рада - це консультативно-дорадчий орган, тому основне її завдання полягало у проведенні публічних консультацій з питань, які хвилюють мешканців району, участь у розробці районних програм.

Інформація про діяльність Громадської ради постійно розміщувалася на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в окремому розділі.

Ухвалили: Звіт Громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації про роботу за період з 2017 року по 01 січня 2019 року взяти до відома.

Голосували: за - 17, проти - 0, утримались - 0. Одностайно.

3. Встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

Слухали: Ляча В.П., який запропонував встановити граничну чисельність членів Громадської ради у кількості 17 осіб (відповідно кількості присутніх кандидатів до складу Громадської ради).

Виступили: Семенову Л.В., яка закликала підтримати пропозицію Ляча В.П. і встановити чисельність членів Громадської ради у кількості учасників установчих зборів - 17.

Голосували: за - 17, проти - 0, утримались - 0. Одностайно.

Ухвалили: Встановити граничну чисельність членів Громадської ради у кількості 17-ти осіб.

Одностайно.

4. Обрання оновленого складу Громадської ради.

Слухали Ляча В.П., який запропонував голосувати за новий склад Громадської ради «в пакеті».

Виступили: Синипостіл Р.І., яка закликала підтримати пропозицію Ляча В.П., та проголосувати за новий склад Громадської ради «в пакеті».

Голосували: за - 17 , проти - 0, утримались - 0. Одностайно.

Доповідь голови лічильної комісії Семенової Л.В.

Ухвалили: Вважати обраною на 2019 - 2020 роки Громадську раду при Онуфріївській РДА в складі та затвердити протокол лічільної комісії №2.

П.І.П.
Посада
1
АГАФОНОВ
Олександр Васильович
-член первинної профспілкової організації працівників лісового господарства ДП «Онуфріївське лісове господарство»
2
ГЛІНКІНА
Зоя Іванівна
-голова Зибківської сільської громадської організації «Адоніс»
3
ГРИЦЕНКО
Олена Степанівна
-член Онуфріївської районної організації Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода»
4
ІВКО
Володимир Якович
-голова правління громадської організації «Оборона Придніпров’я»
5
КОРОЛЬ
Олег Володимирович
-член правління Онуфріївської районної організації «Крок»
6
КШАНОВСЬКА
Тамара Сергіївна
-заступник голови ради Павлиської селищної громадської організації «Сакура»
7
ЛЯЧ
Василь Петрович
-голова Онуфріївської районної організації «Союз Ліквідаторів»
8
МАТЮХА
Микола Миколайович
-член релігійної громади парафії на честь Преподобного Онуфрія Великого Олександрійської Єпархії УПЦ
9
РОБОТА
Світлана Миколаївна
-заступник голови громадської організації «Онуфріївська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»
10
РУДНИЦЬКА
Віта Миколаївна
-голова ради Онуфріївської районної громадської організації «Орлан»
11
САВЧЕНКО
Юлія Миколаївна
-голова Онуфріївського райкому профспілки працівників культури
12
СЕМЕНОВА
Людмила Володимирівна
-голова Онуфріївського райкому профспілки працівників агропромислового комплексу
13
СИНИПОСТІЛ
Раїса Іванівна
-член Онуфріївської районної організації ветеранів України
14
СТЕБЛИНА
Анатолій Андрійович
-
в.о. голови громадської організації «Пульс-М»

15
ТОСИК
Ігор Анатолійович
-голова громадської організації «Попівчанка Плюс»
16
ХУДЯКОВА
Інна Олександрівна
-член релігійної організації релігійної громади ЄХ «Церква Бога Живого»
17
ЯКОВЕНКО
Віктор Олексійович
-голова правління громадської організації «Віс Вері»


Слухали: Ірину Єрмакову, яка запропонувала провести і перше засідання Громадської ради при Онуфріївській РДА за наступним порядком денним:

1. Затвердження Положення про громадську раду при Онуфріївській РДА.

2. Затвердження Регламенту громадської ради при ОнуфріївськійРДА.

3. Обрання голови громадської ради.

4. Обрання заступника голови громадської ради та секретаря.

5. Затвердження плану роботи Громадської ради при Онуфріївській РДА на 2019 рік. Призначення дати наступного засідання громадської ради.

6. Розгляд звернення громадської ради при Добровеличківській РДА (про перейменування Кіровоградської області).

Ухвалили: Провести перше засідання Громадської ради при Онуфріївській РДА та затвердити даний порядок денний.

Голосували: за - 17, проти - 0, утримались - 0. Одностайно.

Постановили:

Закрити установчі збори Громадської ради при Онуфріївській райдержадміністрації. Провести перше засідання Громадської ради у новому складі 15 лютого 2019 року об 11.00 у сесійній залі адмін. будинку.

Голова установчих зборів(підпис)                        Єрмакова І.М.


Секретар установчих зборів(підпис)                     Савченко Ю.М.

__________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 2

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню нового складу Громадської ради

при Онуфріївській райдержадміністрації


від 05лютого 2019 року                                                                                              смт ОнуфріївкаПрисутні: члени ініціативної групи:

Єрмакова І.М., Ляч В.П., Яковенко В.О.


Відсутні:-


Порядок денний:


Розгляд та аналіз документів поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по обранню Громадської ради при райдержадміністрації.

Про затвердження відповідно до отриманих від інститутів громадянського суспільства заявок списку учасників установчих зборів, додаток 1.

Про дату, місце та час проведення звітно-виборчих зборів Громадської ради при райдержадміністрації.

Про затвердження порядку денного установчих зборів по створенню Громадської ради при райдержадміністрації, додаток.

Різне.


СлухалиІ:Розгляд та аналіз документів поданих інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах по обранню Громадської ради при райдержадміністрації;

Вирішили:

Взяти на розгляд всі подані до ініціативної групи документи про делегування представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах по створенню Громадської ради при райдержадміністрації від 17 організацій.


Голосували:

«за» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 .


Слухали ІІ:Про затвердження, відповідно до отриманих від інститутів громадянського суспільствазаявок, списку учасників установчих зборів;


Вирішили:

Включити наведених у Додатку 1 делегованих представників інститутів громадянського суспільства до списку учасників установчих зборів по створенню Громадської ради при райдержадміністрації.


Голосували:

«за» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 .


Слухали ІІІ:Про дату, місце та час проведення звітно-виборчих зборів Громадської ради при райдержадміністрації;


Вирішили:

Час і місце проведення установчих зборів залишаються незмінними, а саме: 15лютого 2019 року о 10.00 год. Сесійна залаадмін.. будинку, вул. Центральна,буд.11, смт. Онуфріївка.


СлухалиIV:Про затвердження порядку денного установчих зборів по створенню Громадської ради при райдержадміністрації, Додаток 2.


Вирішили:

Схвалити пропозиції щодо порядку денного установчих зборів по створенню Громадської ради при райдержадміністрації, згідно додатку.


Голосували :

«за» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 0 .Голова

ініціативної групи В. ЛячСекретар групи І. ЄрмаковаДодаток 1

до протоколу № 2 засідання ініціативної групи

з підготовки установчих зборів по створенню

Громадської ради при Онуфріївській райдержадміністрації


СПИСОК

учасників установчих зборів по створенню Громадської ради

при Онуфріївській райдержадміністрації


П.І.Б. кандидатаНазва інституту громадянського суспільства
Відмітка
про
підтримку
кандидата


1Робота Світлана МихайлівнаОнуфріївська районна організація Всеукраїнського фізкультурно- спортивного товариства «Колос» АПК УкраїниДокументи подані
2Матюха Микола МиколайовичРелігійна громада парафія на честь Преподрбного Онуфрія Великого Олександрійської Єпархії УПЦДокументи подані
3Гриценко Олена СтепанівнаОнуфріївська районна організація Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода»Документи подані
4Семенова Людмила ВолодимирівнаОнуфріївський райком профспілки працівників АПКДокументи подані
5Синипостіл Раїса Іванівна Онуфріївська районна організаціяветеранів УкраїниДокументи подані
6
Рудницька Віта Миколаївна

ГО «Орлан»Документи подані
7
Глінкіна Зоя Іванівна

Зибківська ГО «Адоніс»Документи подані
8Кшановська Тамара СергіївнаПавлиська селищна ГО «Сакура»Документи подані
9Стеблина Анатолій АндрійовичГО «Пульс-М»Документи подані
10Худякова Інна ОлександрівнаРГ ХВЄ «Церква Бога Живого» Документи подані
11Ляч Василь ПетровичГО «Союз ліквідаторів»Документи подані
12Король Олег ВолодимировичГО «Крок»Документи подані
13Савченко Юлія МиколаївнаОнуфріївська районна профспілкова організація профспілки працівників культуриДокументи подані
14Яковенко Віктор ОлексійовичГО «Віс Вері»Документи подані
15Агафонов Олександр ВасильовичПервинна профспілкова організація працівників лісового господарства ДП «Онуфріївське лісове господарство»Документи подані
16Івко Волоимир ЯковичГО «Оборона Придніпров’я»Документи подані
17Тосик Ігор АнатолійовичГО «Попівчанка плюс»Документи подані


Додаток 2

до протоколу № 2 засідання

ініціативної групи з підготовки

установчих зборів по створенню

Громадської ради при

Онуфріївській

районній державній адміністрації


Пропозиції

до порядку денного установчих зборів по створенню

Громадської ради при Онуфріївській райдержадміністрації


1. Обрання робочих органів установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради (лічильної комісії: голова, секретар, головуючого зборів, секретаря ).

2.Звіт про роботу Громадської ради при райдержадміністрації 2017– 2018 роки.

3. Звіт голови ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при райдержадміністрації.

4.Проведення голосування по обранню оновленого складу Громадської ради при райдержадміністрації (затвердження кількісного складу та обрання членів Громадської ради).

5.Проведення першого засідання Громадської Ради (обрання голови, заступника голови , секретаря)._________________________________________________________________________________________________

Протокол № 1

першого засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при

Онуфріївській РДА


Дата та час проведення:12 грудня 2018 року, о 16 год. 00 хв.

Місце проведення:смт Онуфріївка, вул.. Центральна, 11

Присутні: Яковенко В.О., Ляч В.П., Єрмакова І.М.

Кворум є.

СЛУХАЛИ: Єрмакову І.М. яка озвучила порядок денний засідання та запропонувала проголосувати за нього. 

Порядок денний:

1. Ознайомлення з Положенням про Ініціативну групу.

2. Обрання голови Ініціативної групи.

3. Обрання секретаря Ініціативної групи.

4. Визначення дати та місця проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Онуфріївській РДА.

5. Обговорення та затвердження:

- змісту повідомлення інститутів громадянського суспільства про проведення  установчих зборів (дата та зміст);

- формату заяви від інститутів громадянського суспільства на участь в установчих зборах;

- формату додатків до заяви ІГС;

- порядок прийняття документів від ІГС;

- рекомендацій щодо підготовки документів інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах.

6. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималося” – 0 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок денний. 

З питання 1 Порядку денного

Учасники засідання ознайомилися з основними завданнями та повноваженнями Ініціативної групи.

З питань 2 Порядку денного:

СЛУХАЛИ: 

Яковенка В.О., який запропонував кандидатом на посаду голови Ініціативної групи Ляча В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималося” – 0 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою Ініціативної групи Ляча В.П...

З питання 3 Порядку денного:

СЛУХАЛИ: 

Ляча В.П.., щодо обрання  секретарем Ініціативної групи Єрмакову І.М.

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималося” – 0 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем Ініціативної групи Єрмакову І.М.. 

З питання 4 Порядку денного:

 СЛУХАЛИ:

Єрмакову І.М., яка запропонувала провести установчі збори 15 лютого 2019 року  об 10 год. 00 хв.

ГОЛОСУВАЛИ: 

„ за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималося” – 0

ВИРІШИЛИ:  Провести установчі збори 15 лютого 2019 року  об 10 год. 00 хв.. Оголошення про проведення установчих зборів розмістити на офіційному сайті Онуфріївської РДА та сторінці у фейсбук.

З питання 5 Порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Ляча В.П. щодо обговорення та затвердження попередньо розроблених документів:

  - змісту повідомлення інститутів громадянського суспільства про проведення  установчих зборів;

  - формату заяви від інститутів громадянського суспільства на участь в   установчих зборах;

  - формату додатків до заяви ІГС;

  - порядок прийняття документів від ІГС;

 - рекомендацій щодо підготовки документів інститутами громадянського  суспільства для участі в установчих зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:  Щодо затвердження Інформаційних матеріалів, формату заяви та додатків до заяви, порядку прийняття документів та рекомендацій щодо підготовки документів.

„ за” – 3;

„проти” – 0;

„утрималося” – 0 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Інформаційні матеріали, форму заяви та додатків до заяви, порядок прийняття документів та рекомендацій щодо підготовки документів. Матеріали розмістити на офіційному веб-сайті Онуфріївської РДА.

З питання6 Порядку денного:

СЛУХАЛИ: 

Єрмакову І.М.. щодо порядку прийняття документів від ІГС.

ВИРІШИЛИ: Доручити прийняття документів від ІГС сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА.

Яковенка В.О., який запропонував обговорити питання порядку денного чергового засідання Ініціативної групи. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект Порядку денного чергового засідання Ініціативної групи та узгодити дату його проведення у робочому порядку. 

СЛУХАЛИ: 

Ляча В.П., який підбив підсумки та закрив засідання. 


Голова Ініціативної групи                   Ляч В.П.

Секретар Ініціативної групи               Єрмакова І.М.


До уваги інститутів громадянського суспільства! Розпочато процедуру формування нового складу громадської ради при Онуфріївській райдержадміністраці

12 грудня 2018 року відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 у складі 3 осіб. Головою ініціативної групи обрано Василя Петровича Ляча - голову районної громадської організації «Союз ліквідаторів». Ініціативна група затвердила текст повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів та підготовки до них. Публікуємо текст зазначеного повідомлення із додатками.

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації відбудуться 15 лютого 2019 року в приміщенні Онуфріївської райдержадміністрації (зал засідань). Початок зборів о9.00 годині.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації

ПІБНазва організації або органу виконавчої влади, яку представляє
1Ляч Василь Петровичголова президіїрайонної громадської організації «Союз ліквідаторів»
2Яковенко Віктор Олексійовичголова правління районноїтгромадської організації «Віс Вері»
3Єрмакова Ірина Миколаївназавідувач сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА


Громадська рада при Онуфріївській районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника інституту громадського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);
  2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадського суспільства;
  3. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадського суспільства;
  4. Інформація про результати діяльності інституту громадського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах розміщено на офіційному сайті Онуфріївської райдержадміністрації у розділі «Громадська рада». Документи приймаються ініціативною групою д 05лютого 2018 року включно(крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт. Онуфріївка, вул.Центральна,11Онуфріївська районна державна адміністрація, кабінет№7 з 8.00 до 16.00 год.


Телефон для довідок  (05238) 20-666
                                                                                  Зразок заяви

інституту громадського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах


БЛАНК
інституту громадського суспільства
(Вашої організації, спілки, тощо…)

№ _____ від____________________2019 р.

                                                                Ініціативній групі з підготовки уста-
                                                                новчих зборів інститутів громадянсь-
                                                                кого суспільства по обранню
                                                                громадської ради при Онуфріївській РДА

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства, які відбудуться ________________ 2019 року візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).
Зважаючи на те, що ____________________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при Онуфріївській РДА, просимо включити (ПІБ уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.
Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:
  1. Рішення керівника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
  2. Копії документів про легалізацію ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…).
  3. Інформація про результати діяльності ІГС(Вашої організації, спілки, тощо…)протягом 2017-2018 років(не більше 2-х сторінок тексту на аркуші А-4).
  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…)(не більше 1-ї сторінки тексту на аркуші А-4).


Підпис                                          Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС           МП (за наявності)


Зразоквиписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГСВитяг з протоколу
засідання правління _____________ (назва ІГС)

«___» ____________ 2018 року                                                                 №___
с. Онуфріївка

Присутні: Іванова О.В. – голова правління;
Петров І.О. – заступник голови правління;
Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

Порядок денний:
  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Онуфріївській райдержадміністрації.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Онуфріївськійрайдержадміністрації Іванову О.В. – голову правління організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Іванова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 16 березня
2017 року.


Головуючий                                                                                Іванова О.В.

Секретар                                                                                    Круглова Л.В.

Зразок

біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради
приОнуфріївській райдержадміністрації

ПІБ (повністю)
Місце роботи, посада

Посада в ІГС

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Трудова діяльністьДодаткова інформація:

Членство в ІГС

Контактна інформація

Можливий напрямок роботи у громадській раді


Зразок

інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох роківБЛАНК
інституту громадянського суспільства


ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 201
7 – 2018 років

1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи                   Підпис                    Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)*Інформацію про результати діяльності ІГС за 2017 – 2018 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.