» Загальна інформація ГР
Загальна інформаціяПлан роботи громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації на 2018рік
___________________________________________________________________________________________________

До уваги інститутів громадянського суспільства! Розпочато процедуру формування нового складу громадської ради при Онуфріївській райдержадміністраці

12 грудня 2018 року відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 у складі 3 осіб. Головою ініціативної групи обрано Василя Петровича Ляча - голову районної громадської організації «Союз ліквідаторів». Ініціативна група затвердила текст повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів та підготовки до них. Публікуємо текст зазначеного повідомлення із додатками.

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації відбудуться 15 лютого 2019 року в приміщенні Онуфріївської райдержадміністрації (зал засідань). Початок зборів о9.00 годині.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Онуфріївській районній державній адміністрації

ПІБНазва організації або органу виконавчої влади, яку представляє
1Ляч Василь Петровичголова президіїрайонної громадської організації «Союз ліквідаторів»
2Яковенко Віктор Олексійовичголова правління районноїтгромадської організації «Віс Вері»
3Єрмакова Ірина Миколаївназавідувач сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА


Громадська рада при Онуфріївській районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника інституту громадського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);
  2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадського суспільства;
  3. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадського суспільства;
  4. Інформація про результати діяльності інституту громадського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах розміщено на офіційному сайті Онуфріївської райдержадміністрації у розділі «Громадська рада». Документи приймаються ініціативною групою д 05лютого 2018 року включно(крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт. Онуфріївка, вул.Центральна,11Онуфріївська районна державна адміністрація, кабінет№7 з 8.00 до 16.00 год.


Телефон для довідок  (05238) 20-666
                                                                                  Зразок заяви

інституту громадського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах


БЛАНК
інституту громадського суспільства
(Вашої організації, спілки, тощо…)

№ _____ від____________________2019 р.

                                                                Ініціативній групі з підготовки уста-
                                                                новчих зборів інститутів громадянсь-
                                                                кого суспільства по обранню
                                                                громадської ради при Онуфріївській РДА

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства, які відбудуться ________________ 2019 року візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).
Зважаючи на те, що ____________________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при Онуфріївській РДА, просимо включити (ПІБ уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.
Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:
  1. Рішення керівника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
  2. Копії документів про легалізацію ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…).
  3. Інформація про результати діяльності ІГС(Вашої організації, спілки, тощо…)протягом 2017-2018 років(не більше 2-х сторінок тексту на аркуші А-4).
  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (Вашої організації, спілки, тощо…)(не більше 1-ї сторінки тексту на аркуші А-4).


Підпис                                          Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС           МП (за наявності)


Зразоквиписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГСВитяг з протоколу
засідання правління _____________ (назва ІГС)

«___» ____________ 2018 року                                                                 №___
с. Онуфріївка

Присутні: Іванова О.В. – голова правління;
Петров І.О. – заступник голови правління;
Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

Порядок денний:
  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Онуфріївській райдержадміністрації.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Онуфріївськійрайдержадміністрації Іванову О.В. – голову правління організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Іванова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 16 березня
2017 року.


Головуючий                                                                                Іванова О.В.

Секретар                                                                                    Круглова Л.В.

Зразок

біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради
приОнуфріївській райдержадміністрації

ПІБ (повністю)
Місце роботи, посада

Посада в ІГС

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Трудова діяльністьДодаткова інформація:

Членство в ІГС

Контактна інформація

Можливий напрямок роботи у громадській раді


Зразок

інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох роківБЛАНК
інституту громадянського суспільства


ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 201
7 – 2018 років

1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи                   Підпис                    Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)*Інформацію про результати діяльності ІГС за 2017 – 2018 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.