» Загальна інформація РЦЗ

У якому районі Кіровоградщини найвища заробітна плата?

Які вакансії є найвисокооплачуванішими на Кіровоградщині


Середнійрозмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.12.2019 року становив 6,2 тис. грн (на відповідну дату 2018 року – 5,3 тис.грн), у79%вакансійрозмір заробітної плати – вище мінімальної.

Серед міст і районів області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці Голованівського району – 7,3 тис. грн, м. Кропивницького та Кропивницького району – 6,9 тис. грн, м. Світловодська та Світловодського району – 6,6 тис. грн, Новоархангельського району – 6,6 тис. грн та Маловисківського району – 6,0 тис. грн. У решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 4,5 тис. грн до 5,8 тис. гривень.

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для прохідника (30,0 тис. грн), гірника очисного забою (23,0 тис. грн), машиніста бурової установки (22,9 тис. грн), машиніста підіймальної машини (15,1 тис. грн), стовбурового (підземного) (14,7 тис. грн).

Також, високий рівень заробітної плати пропонується у вакансіях головного технолога (20,0 тис. грн), керуючого відділенням (18,5 тис. грн), головного економіста (15,7 тис. грн) та начальника відділу (15,2 тис. грн).


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості


16.01.2020Звільнення: де, як і коли роботодавець повинен виплатити розрахункові кошти

Згідно статті 116 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Відповідно статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закон) суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.

Згідно частини четвертої статті 24 Закону виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 24 Закону за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Виходячи з вищевикладеного, у разі виплати заробітної плати працівнику після його звільнення виплата заробітної плати проводиться за місцем роботи, а у разі наявності особистої письмової згоди працівника – через установи банків, поштовим переказом на вказаний ним рахунок (адресу), з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


13.01.2020


Інформація про стан ринку праці району за2019 рік

Протягом 2019 року на обліку в Онуфріївській районній філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіотримувалисоціальніпослуги 1815 чол.,знихмалистатусбезробітного1035 чол...Навільні та новостворені робочімісцяпрацевлаштованіпротягомзвітногороку792 чол.. Рівень працевлаштування склав 43,6 %.

Великапитомавагаперебуваючихнаоблікужіноктамолодівікомдо35 років: відповідно 45,2%та32,9%.

Протягомрокупрацевлаштовані207 осіб, які відносяться до категорії соціальнонезахищенихгромадян ( цежінки,якімаютьдітейвікомдо 6-ти років, особипередпенсійноговіку,особизінвалідністю, учасникиАТО).

Вумовахобмеженогопопитунаробочусилу Онуфріївськарайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості всімбажаючимнадаєконсультаційніпослугизосновпідприємництва,надається допомогавскладаннібізнес-планів,бажаючізчислабезробітнихгромадян можутьпройтинавчаннязосновпідприємництва. Протягомпоточного рокуз числа безробітних одинбезробітний,учасникАТО,зареєстрував підприємницькудіяльністьта отримавдопомогу по безробіттю одноразово для її організації.

Протягом2019 року 437безробітнихгромадянприймалиактивнуучастьвгромадськихтаіншихроботахтимчасовогохарактеру.професійненавчаннязанаправленнямирайонної філії проходили 184безробітнихгромадян, - всівонипіслязакінченнянавчанняпрацевлаштовані.

До Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіпротягомзвітного2019 року від213роботодавцівнадійшло 795вакансій,знихбулиукомплектованізасприяннямцентрузайнятості788 вакансій,рівеньукомплектуваннясклав99,2%.

Протягомроку наоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 46 осібдемобілізованих з військової служби,учасників АТО. Зних12 осібприймалиучастьв громадських роботахта іншихроботахтимчасовогохарактеру, 8 осібпроходилипрофесійненавчання,23 особипрацевлаштованінавільніробочімісця та вакантні посади, троєбезробітнихгромадянинданоїкатегоріївирішилипитанняпрацевлаштуваннясамостійно – вониуклаликонтрактнапроходження служби в Збройних Силах України.

Станомна01 січня 2020рокунаоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості зметоюпошукуроботиперебуваєблизько400безробітнихгромадянин,знихосіб,яківідносяться докатегоріїсоціальнонезахищенихгромадян97осіб,жінок157осіб,молодіувіцідо35років - 88 осіб, 4особизінвалідністю, 12 осіб демобілізованих з військової службиучасників АТО.

Начальник відділу надання соціальних послуг                                                       Майборода О.І.

13.01.2020 року


Які професії є найзатребуванішими на Кіровоградщині?

Для представників яких професій найбільше вакансій на КіровоградщиніНа 1 грудня 2019 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області, становила 2,3 тис. одиниць.У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників це водії, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, трактористи, машиністи (кочегари) котельної, швачки, оператори котельні, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, оператори заправних станцій, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтери з експлуатації розподільних мереж, слюсарі-сантехніки та монтери колії.Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, охоронники, кухарі, молодші медичні сестри, помічники вихователя, соціальні робітники).
Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи. Затребуваними є спеціалісти державної служби, бухгалтери, медичні сестри, фахівці, вчителі закладу загальної середньої освіти, вихователі, державні виконавці, інспектори, економісти, електрики дільниці, вихователі дошкільного навчального закладу, агрономи, інженери та фармацевти.
Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, прибиральники службових приміщень, сторожа, двірники, укладальники-пакувальники та комірники.


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості
08.01.2020


Чи може підприємство прийняти на роботу кур'єрами осіб у віці 16-18 років?


Відповідно до ст. 188 КЗпПУкраїни не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток – за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, – можна прийняти на роботу особу, яка досягла 15-річного віку.

Нагадаємо, що ст. 190 КЗпП України передбачає, що законодавством визначеніроботи, на яких забороняється використання праці осіб молодше 18 років. Так, забороняється застосування праці таких осіб на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється залучати осіб молодше 18 років до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Але це ще не повний перелік заборон і обмежень, що стосуються використання праці молоді. Нагадуємо, що:

 • всі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медогляду та надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медогляду (ст. 191 КЗпП);
 • заборонено залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Крім того, ст. 193 КЗпП встановлює норми виробітку для молодих робітників, а ст. 194 цього Кодексу визначає розмір оплати праці працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи.

Також Кодекс законів про працю України регулює питання, пов'язані зі щорічними відпустками працівників у віці до 18 років, обмеження щодо їхнього звільнення і розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб (усиновителів, опікунів неповнолітнього, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю).

Отже, якщо кур'єрська робота, на яку підприємство планує прийняти особу віком 16-18 років вкладається у перераховані законодавчі рамки, використання праці таких неповнолітніх осіб дозволено.

Однак необхідно пам'ятати про тривалість робочого дня для таких осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


Кіровоградщина: на однувакансію претендує 5осіб

Ринок праці Кіровоградщини: 5осіб – претендує на однувакансію


Станомна01 грудня2019рокувцентрахзайнятостіобласті було зареєстрованомайже 12,3 тис. безробітних громадян

У той же часкількість вакансій у базі даних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості становила 2,3 тис. од.

Усередньомуна однувакансіюпретендувало 5 осіб:середкваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 7 осіб, серед технічних службовців – 7 осіб,серед працівників торгівлі та сфери послуг– 10осіб, серед кваліфікованих робітниківсільського господарства – 17осіб.


Кіровоградський обласний центр зайнятості17.12.2019 року


Отримай багатопрофільну будівельну професію за підтримки служби зайнятості

Стань робітником з комплексного обслуговування будинків за сприяння служби зайнятості

Під час реорганізації житлово-комунальних установ та створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків великий попит виникає на працівників, які поєднують у своїй професійній діяльності декілька професій: електрик, слюсар-сантехнік, столяр, тесля, а саме, «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків».

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків здійснює технічне обслуговування, ремонт будинків та споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, теслярських).

16 грудняпоточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян. Курс навчання триватиме 2,5 місяців.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmouВідділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості13.12.2019 рокуРинок праці Кіровоградщини: переважають жінки та молодь


Станомна01 грудня2019 рокувцентрахзайнятостіобласті було зареєстрованомайже 12,3 тис. безробітних громадян, зяких 55,2% складалижінки, 30,8% – молодьвіком до 35 років, 32,9% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-листопаді 2019 року статус безробітного мали36,3 тис. осіб, з нихотримали статус безробітногобезпосередньо влистопаді 3,6 тис. осіб.

Станом на 01 грудня 2019 року отримувалидопомогу по безробіттюмайже8,9тис. осіб.


Відділ статистики та прогнозуванняКіровоградськогообласного центру зайнятості


12.12.2019


Чи гарантується легальність трудових відносин при користуванні шукачами роботи послугами приватних агентств зайнятості?


Щодо Приватних агентств зайнятості (ПАЗ) слід зазначити, що законодавством про зайнятість населення передбачено, що можуть діяти 3 види агентств.

Перший вид агентств – це агентства, які надають посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном. Діяльність таких агентств ліцензується Мінсоцполітики і регулюється ліцензійними умовами, затвердженими відповідною постановою КМУ. Ліцензіат зобов’язаний, серед іншого, розмістити у приміщенні завірену ним інформацію про характер майбутньої роботи, умови праці у державі працевлаштування. Ліцензіат подає копію завіреного іноземним роботодавцем проекту трудового договору до Міністерства для отримання ліцензії. Копія укладеного клієнтом трудового договору з іноземним роботодавцем має зберігатись у ліцензіата протягом 3-х років після закінчення його дії.

Другий вид агентств – це агентства, які надають посередницькі послуги з працевлаштування в Україні. Діяльність таких агентств не ліцензується. Інформація про них вноситься до переліку, що ведеться Центральним апаратом Державної служби зайнятості. З переліком є можливість ознайомитись на сайті служби. Такі агентства зобов’язані надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу, його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер роботи та оплату праці. Агентства не мають права свідомо здійснювати набір, працевлаштування або наймання працівників для робіт, пов’язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого характеру.

Слід особливо підкреслити, що таким агентствам забороняється отримувати від громадян гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата їх послуг здійснюється виключно роботодавцем.

Принагідно зазначу, що агентства, які подали до центрів зайнятості області річну звітність про працевлаштованих за їх сприянням шукачів роботи, ні в 2018, ні в 2017 роках не звітували про надання посередницьких послуг з працевлаштування в Україні.

Третій вид агентств – це суб’єкти господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця на умовах трудових договорів. Такі суб’єкти ще називаються агентствами трудового лізингу.

Працівник оформлює трудові відносини з агентством, а виконує трудову функцію у іншого роботодавця. При цьому особа повинна мати всі основні трудові права на рівні з працівниками відповідного підприємства. Розмір заробітної плати має бути у такого працівника не нижчим, ніж розмір зарплати, яку отримує працівник безпосередньо у роботодавця.

Як висновок, якщо приватне агентство зайнятості дотримується вимог законодавства про зайнятість населення, слід розраховувати, що шукачі роботи будуть працевлаштовані на легальні робочі місця.


12.12.2019Як служба зайнятості допомагає особам з інвалідністю у вирішенні питання зайнятості?

Державна служба зайнятості сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю, у т.ч. неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. Питання зайнятості вирішується з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), рівня кваліфікації та знань особи.

Особи з інвалідністю, які звернулися до центрів зайнятості, одержують інформацію про наявність вільних робочих місць. Їм надається допомога з профінформування, консультування, поглибленого профдіагностичного обстеження з метою професійного добору.

Усі центри зайнятості області доступні для відвідування особами з інвалідністю: облаштовані пандусами та кнопкою виклику спеціаліста. Створені спеціалізовані місця, що обладнані комп'ютерною технікою, де можна отримати інформацію з питань пошуку роботи, нормативно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, дані про підприємства, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю, навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання осіб з інвалідністю, перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання, порядок направлення осіб з інвалідністю на професійне навчання.

З 1 січня 2007 р. особи з інвалідністю мають право на допомогу по безробіттю, якщо протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.

Підвищити конкурентоздатність і мобільність осіб цієї категорії дозволяє професійне навчання. Для професійного самовизначення осіб з обмеженими фізичними можливостями важливою умовою є профорієнтація. Спеціалісти базових центрів зайнятості проконсультують щодо вибору чи зміни професії з урахуванням рекомендацій МСЕК, професійних інтересів, нахилів і здібностей, познайомлять із правилами прийому до Всеукраїнського центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та характеристиками професій, за якими ведеться підготовка слухачів.

Також особи з інвалідністю можуть за сприяння служби зайнятості підвищити кваліфікацію у навчальних закладах або на підприємствах шляхом стажування, що гарантуватиме їх подальше працевлаштування.

Допоможуть у виборі чи зміні професії різні профорієнтаційні заходи, зокрема з орієнтації на підприємницьку діяльність і подальшу організацію власної справи.


11.12.2019Яка тривалість та який порядок надання відпусток працівникам з інвалідністю?


Згідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504 особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів.

Звертаємо Вашу увагу, що працівникам з інвалідністю, за їх бажанням, щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві та в наступні роки у зручний для них час.

Особам з інвалідністю І та II груп в обов’язковому порядку, за їх бажанням, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних днів щорічно, а особам з інвалідністю III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно п. 6, 7 ст. 25 Закону України «Про відпустки».

Згідно зі статтею 9-1 КЗпП та статтею 69 Господарського кодексу України підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові соціально-побутові пільги для працівників, зокрема відпустки більшої тривалості, ніж передбачено Законом України «Про відпустки» або додаткові оплачувані відпустки.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


09.12.2019Перенесення святкових днів: що робити якщо на ці дні припадає відпустка?

Як «державні» перенесення святкових днів впливає на відпустку


Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 №7-р має рекомендаційний характер. Роботодавець самостійно приймає рішення про перенос робочих днів та видає наказ чи інший розпорядчий документ.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому надання відпусток, вихід на роботу здійснюють по зміненому графіку роботи підприємства.

Зокрема, працівник, який перебував у відпустці в період, у якому декілька робочих днів були оголошені вихідними та перенесені на інший період, після закінчення відпустки повинен працювати за графіком роботи підприємства з відповідною оплатою робочих днів.

І навпаки, якщо відпустка працівника почалась у день, який відпрацьовують напередодні, то він повинен працювати в той день, який визнано робочим.

Так, в обох випадках працівник не користується оголошеними вихідними днями, оскільки в ці дні він перебуватиме у відпустці. Але він, на відміну від інших працівників, в ці дні не лише відпочиватиме, а й отримає за них відпускні. Не втратить він і у зарплаті за відпрацьовані дні.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


06.12.2019


ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

працівники за такими спеціальностями:


1.Інженер-програміст (заробітна плата 15000-30000 грн.)

2. Інженер-конструктор (заробітна плата 8000-16000 грн.)

3. Енергетик (заробітна плата 18000 грн.)

4. Інженер-технолог (металургія) (заробітна плата 0000-16000грн.)

5.Інженер-технолог (механіка) (заробітна плата 12000-18000грн.)

6. Інженер з якості (заробітна плата 7000-13000 грн.)

7. Інженер з постачання та збуту (заробітна плата 8000-15000 грн.)

8. Інженер з організації виробничих процесів, обліку товароматеріальних цінностей та готової продукції (заробітна плата 8000-14000 грн. )

9. Верстатник деревообробних верстатів (заробітна плата 9000-15000 грн.)

10. Слюсар-електрик з ремонту устаткування (заробітна плата 10 000 –

17500 грн.)

11. Лицювальник-плиточник (заробітна плата 8500-14500 грн.)

12. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (заробітна плата 14 500 грн.)

13. Формувальник машинного формування (заробітна плата 10000-16000 грн.)

14. Токар (заробітна плата 10000-17500 грн.)

15. Стропальник (заробітна плата 14500 грн.)

16. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (заробітна плата

8500-14500 грн.)

17. Теплотехнік (заробітна плата 16 000 грн.)

18. Машиніст крана (заробітна плата 20000 грн.)

19. Слюсар-ремонтник (заробітна плата 8 500-14500 грн.)

20. Електрогазозварник (заробітна плата 16 000 грн.)

21. Плавильник металу та сплавів (заробітна плата 22 000 грн.)

22. Кокільник-складальник (заробітна плата 20000 грн.)

23. Робітник з благоустрою (заробітна плата 9500 грн.)

24. Кухар (заробітна плата 8000-10000 грн.)

25. Буфетник (заробітна плата 8000-10000 грн.)

Підприємство забезпечує: соціальні гарантії співробітникам, навчання за спеціальностями, стабільнузаробітну плату,забезпечення спецодягом, харчуванням, для іногородніх можлива робота вахтовим методом.

Вимоги до кандидатів: професійні навички за спеціальністю та наявність посвідчень певної кваліфікації. Можливе працевлаштування учнями.

За додатковою інформацією звертатися до Онуфріївської районної філії Кіровоградськогообласного центру зайнятостіза адресою:смт. Онуфріївка, вул. М. Скляра, 9.тел. 20-865,20-636, 20-525

02.12.2019


Чи може роботодавець звільнити робітника, який внаслідок виробничої травми довгостроково перебуває на лікарняному?


Пунктом 8 ст.2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. №2240 визначено, що страховий випадок – це подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів сім’ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.

Відповідно до ст. 4 вищезгаданого Закону, право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи і час перебування та день звільнення.

Враховуючи, що чинним законодавством не передбачено обмежень оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомога має надаватися за весь період захворювання включно.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності (виняток – відпустка по вагітності та пологах), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.


27.11.2019Безпека трудових відносин: коли укладається і як оформлюється строковий договір?


Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України Трудовий договір може бути:

 1. безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 2. на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 3. таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Оформлюється строковий договір так само, як і безстроковий. Особа пише заяву, а адміністрація підприємства видає наказ про прийом на роботу. У наказі наголошується на строковому характері трудових відносин і на термін дії договору.

Після закінчення терміну дії договору працівник звільняється без заяви на звільнення. Роботодавець не зобов’язаний попереджати працівника про майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням строку договору.

Датою припинення трудових відносин буде останній день роботи за строковим договором. Звільнення проводиться згідно з п.2 ст.36 Кодексу законів про працю України у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору.

У разі коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення, договір вважається укладеним на невизначений термін.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


26.11.2019


До уваги безробітнихО Г О Л О Ш Е Н Н Я


Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості запрошує Вас взяти участь у заході Ярмарок вакансій, який відбудеться 27 листопада 2019 року з 9.00 до 12.00 год. в приміщенні палацу культури «Нафтохімік» за адресою: м.Кременчук, проспект Лесі Українки, 33.

Для участі в Ярмарку запрошені близько 40 роботодавців міста та району, які проводять підбір персоналу, мають актуальні вакансії, гарантують офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, співпрацюють зі службою зайнятості:ПРАТ "АВТОКРАЗ" (електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, заробітна плата від 12000 грн., оператор проекційної апаратури та газорізальних машинзаробітна плата від 9000 грн.),ТОВ "ФІРМА СІАТ-ЛТД" (інженер-електронік, інженер-технолог, комірник,заробітна плата від 10000 грн.),ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (фрезерувальник, стропальник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, заробітна плата від 6000 до 20000 грн.),мережа супермаркетів «Маркетопт» ( касир торговельного залу, охоронник (від 8000 грн.), ТОВ ТД «Кременчукнафтопродуктсервіс»: водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, програміст ( від 11000 до 15000 грн.) та інші.


Довідки за тел. 20636; 20525; 20865


18.11.2019Як служба зайнятості допомагає особам з інвалідністю у вирішенні питання працевлаштування?


Державна служба зайнятості сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню осіб з інвалідністю, у т.ч. неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. Питання зайнятості вирішується з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), рівня кваліфікації та знань особи.

Особи з інвалідністю, які звернулися до центрів зайнятості, одержують інформацію про наявність вільних робочих місць. Їм надається допомога з профінформування, консультування, поглибленого профдіагностичного обстеження з метою професійного добору.

Усі центри зайнятості області доступні для відвідування особами з інвалідністю: облаштовані пандусами та кнопкою виклику спеціаліста. Створені спеціалізовані місця, що обладнані комп'ютерною технікою, де можна отримати інформацію з питань пошуку роботи, нормативно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, дані про підприємства, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю, навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання осіб з інвалідністю, перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання, порядок направлення осіб з інвалідністю на професійне навчання.

З 1 січня 2007 р. особи з інвалідністю мають право на допомогу по безробіттю, якщо протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.

Підвищити конкурентоздатність і мобільність осіб цієї категорії дозволяє професійне навчання. Для професійного самовизначення осіб з обмеженими фізичними можливостями важливою умовою є профорієнтація. Спеціалісти базових центрів зайнятості проконсультують щодо вибору чи зміни професії з урахуванням рекомендацій МСЕК, професійних інтересів, нахилів і здібностей, познайомлять із правилами прийому до Всеукраїнського центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та характеристиками професій, за якими ведеться підготовка слухачів.

Допоможуть у виборі чи зміні професії різні профорієнтаційні заходи, зокрема з орієнтації на підприємницьку діяльність і подальшу організацію власної справи.

Також особи з інвалідністю можуть за сприяння служби зайнятості підвищити кваліфікацію у навчальних закладах або на підприємствах шляхом стажування, що гарантуватиме їх подальше працевлаштування.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості


22.11.2019
Служба зайнятості- вивільнюваним працівникам.

ВУкраїнітриваєпроцесдецентралізації,в рамках якого відбуваєтьсяоптимізаціяграничної чисельності працівниківорганіввлади.

Незважаючинависокукваліфікаціюфахівцівдержавнихустановтаїхвнесокурозвитокрегіонів,КабінетомміністрівУкраїниприйнятонепросте,болюче,аленеобхіднерішення,пов’язанезізміноюорганізаційноїструктуритазменшеннямчисельностіпрацівниківрайоннихдержавнихадміністрацій,щоєоб’єктивноювимогоюсьогодення.

Державнаслужбазайнятості,асамеОнуфріївськарайоннафіліяКіровоградськогоОЦЗ,готовадопроведенняроботищодозабезпеченняпідтримкипотенційновивільнюванихпрацівників.

Проводитьсяінформаційнатароз’яснювальнароботазпитань,щовиникаютьувивільнюванихпрацівниківщодоїхзайнятості:

-надаєтьсяінформаціяпростанринкупрацірайону,області,України;

- інформаціяпроактуальні вільні робочімісяціта про створенняробочихмісць нанайближчуперспективу ;

- пропрофесії,щокористуютьсяпопитомнаринкупраці,якнасьогодні,таківнайближчомумайбутньому,провимогидофахівціввумовахрозвиткусучаснихтехнологій.

Такожособливаувагаприділяєтьсяправовимаспектамвивільненняпрацівників.Фахівці службизайнятостінададутьвичерпніконсультаціїщодопорядку реєстраціївивільненихпрацівників,пропільгитагарантіїдлязазначеної категорії незайнятих громадян,щозакріпленідіючимзаконодавствомпрозайнятістьнаселення.

Дляпом’якшенняситуаціїтапришвидшеннявирішенняпитаньзайнятостікожногопрацівника,службоюзайнятостіпроводитьсяопитуваннятаанкетуванняпрацівниківщодо їх наявного професійного досвіду,вмінь, навиків,побажань,перевагпривиборівидузайнятості,місця працевлаштування,умовпраці, готовностідоперенавчаннячипідвищеннякваліфікації, зацікавленості у започаткуванніпідприємництва, готовності до зміни місця проживання, що в свою чергу дастьзмогупришвидшитипроцеспрацевлаштування.

Зустрічітасемінаризфахівцямислужбизайнятостіпроводяться взручний длявивільнюванихпрацівників спосібтачас(місцепроведеннятачас -узгоджується).

Тож,ДержавнаслужбазайнятостівособіОнуфріївськоїрайонноїфіліїКіровоградськогообласногоцентрузайнятості,готовадонаданнявсебічноїдопомогиувирішенніпитанняпрацевлаштуванняпрацівникамОнуфріївськоїрайонноїдержавноїадміністрації,щопідпадаютьпідвивільнення.

Довідки за тел. 20636; 20525; 20865

Онуфріївська районна філія

Кіровоградського ОЦЗ.


Державна служба зайнятості інформує.


ФахівціКіровоградськоїобласноїслужбизайнятостістворилиінтерактивнумапувакансійзвикористанням«Googlemaps».

Цямапарозробленадлязручностінаданняпослугнезайнятимтрудовоюдіяльністюгромадянам,надастьможливістьдистанційнозадопомогоюгаджетів,чиперсональногокомп’ютера,здійснюватипошукактуальнихвакансійумістахтарайонахобласті,запосадоютазаробітноюплатою.

ІнтерактивнамапавакансійдоступнанавебресурсіКіровоградськогообласногоцентрузайнятостіурубриці«Громадянам» - підрубриці«Інтерактивнамапавакансій».

ТакожДержавнаслужбазайнятості надаєдопомогуупрацевлаштуваннігромадянвбудівельнійгалузіДержавиІзраїльшляхомвзаємодіїзгромадськоюорганізацією«Велика ідея».

З необхідною інформацієющодоумовпрацевлаштуванняможнаознайомитисьнасайтігромадськоїорганізацією«Велика ідея»запосиланнямwww.israeljobofficial.org.ua

28листопада 2019 рокуо 10.30єможливістьпоспілкуватисьдляотриманняконсультаційзпредставникамигромадськоїорганізації «Велика ідея»засобамиІнтернет-зв’язкубезпосередньозприміщенніОнуфріївськоїрайонноїфіліїКіровоградського ОЦЗ.ЗапрошуємогромадяндляотриманняконсультаційдорайонноїфіліїКіровоградського ОЦЗзаадресою: Онуфріївка, вул.. М. Скляра, 928.11.2019 рокуо 10.30.телефонидлядовідок:20636, 20525, 20865.


13.11.2019


Чи можуть колишні військові отримати в центрі зайнятості стартовий капітал для провадження підприємницької діяльності?

Зареєстрований безробітний, що є застрахованою особою і який отримує допомогу по безробіттю, має право на її отримання одноразово для організації підприємницької діяльності. Таке ж право мають і колишні військові.

Слід зазначити, що є декілька обмежень щодо виплати. А саме, допомога одноразово не виплачується особам, яким ще не виповнилося 18 років. Також допомога не виплачується одноразово безробітним, яким тривалість її виплати скорочувалась за певні порушення. Допомога також не виплачується особам, які протягом 24 місяців до початку безробіття були зареєстровані як ФОП.

Протягом місяця після реєстрації розглядається питання про пропонування особі підходящої роботи. Тільки за її відсутності, з урахуванням озвучених інших застережень, розглядається питання про можливість отримання коштів одноразово.

Безробітний готує бізнес-план і разом із заявою подає його до центру зайнятості.

ЦЗ може залучати безробітних, за їх бажанням, до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва. Під час такого навчання безробітних, серед іншого, навчають як написати бізнес-план.

Попередній розгляд питання про виплату коштів здійснюється відповідною комісією.

На підставі висновку комісії приймається рішення про виплату коштів.

Ознайомившись з таким рішенням безробітний реєструється як ФОП або ним утворюється юридична особа. Після таких дій на рахунок особи перераховуються відповідні кошти.

Розмір одноразової виплати залежить від розміру допомоги по безробіттю конкретної особи та залишку тривалості виплати такої допомоги в межах 360 календарних днів загальної тривалості її виплати.

Б. Стоян, заступник директора Кіровоградськогообласного центру зайнятості


04.11.2019Сприяння професійній адаптації демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО/ООС є одним із основних напрямів роботи центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

«Найкраща реабілітація для демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО/ООС – це сімейний затишок та праця, спілкування в трудовому колективі. У своїй роботі з демобілізованими військовослужбовцями та учасниками АТО/ООС, які звертаються по допомогу в працевлаштуванні, фахівці Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості застосовують активні заходи, що спрямовані на повернення даної категорії громадян до трудової діяльності, зокрема шляхом надання широкого спектру соціальних послуг», - говорить директор районної філії Наталія Супрун.

Упродовж січня-жовтня поточного року у районній філії обласного центру зайнятості були зареєстровані як безробітні 35 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО/ООС.З них 21 особа – працевлаштовані на постійні робочі місця, 8осіб проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості, 11 - брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Одним з прикладів працевлаштування є історія мешканця с. Омельник Онуфріївського району Олександра Полохова. Після демобілізації, першим його завданням було знайти собі роботу, яка б дала йому можливість утримувати сім'ю. За місцем проживання підходящої роботи, яка б відповідала вимогам безробітного, на момент його звернення, не було. Томучоловік разом з особистим консультантом районної філії вирішили пошук роботи здійснювати за межами його місця проживання, району та навіть області.

Вибір чоловіка зупинився на вакансії охоронника, яка була на той момент актуальна на ПРАТ «Кременчукм’ясо», яке здійснювало свою діяльність на території Полтавської області.Сьогодні Полохов О.С. успішноіз задоволенням працює на даному підприємстві, для нього зручним є графік та транспортна доступність до роботи, а саме головне має вчасно виплачену заробітну плату, що дає можливість утримувати сім'ю.


30.10.2019


Інформація про стан ринку праці району за 9 місяців 2019 року

Протягом січня-вересня2019рокунаоблікувОнуфріївській районній філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіперебувало786 безробітних громадян.Навільні та новостворені робочімісця були працевлаштовані426чол.. Рівень працевлаштування склав 54,2%.

Зчислабезробітнихгромадянпротягом звітногоперіодупрацевлаштовані 140 осіб, які відносяться до категорії соціальнонезахищенихгромадян.

Наоблікувзвітномуперіодіпоточногорокуперебувало13 осібзінвалідністю,троєзякихбулипрацевлаштовані,рівеньпрацевлаштуванняосібзінвалідністюсклав23,1 %.

Вумовахобмеженогопопитунаробочусилу Онуфріївськарайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості всімбажаючимнадаєконсультаційніпослугизосновпідприємництва,надається допомогавскладаннібізнес-планів,бажаючі зчислабезробітнихгромадян можутьпройтинавчаннязосновпідприємництва. Протягомпоточного рокуз числа безробітних небулобажаючихзареєструватипідприємництво з отриманням допомоги по безробіттю одноразово для її організації.

Протягом9-тимісяців2019 рокуугромадськихтаіншихроботахтимчасовогохарактерувзялиучасть359безробітних громадян,професійненавчаннязанаправленнямиОнуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіпроходили165безробітнихгромадян.З числа 147 безробітних громадян, які пройшли професійне навчання,145 працевлаштовані, рівень працевлаштування становить98,6%.

За 9місяців 2019 рокудо Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостінадійшло 681вакансій,знихбулиукомплектованізасприяннямцентрузайнятості673,рівеньукомплектуваннясклав 98,8%.

Протягомзвітногоперіоду2019 року наоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 33 особидемобілізованих з військової служби,учасників АТО. Зних10 осібприймалиучастьв громадських роботахта іншихроботахтимчасовогохарактеру, 4 особипроходилипрофесійненавчання,14 осібпрацевлаштованінавільніробочімісця та вакантні посади, четверо безробітнихгромадянинданоїкатегоріївирішилипитанняпрацевлаштуваннясамостійно – вониуклаликонтрактнапроходження служби в Збройних Силах України.

Станомна01 жовтня 2019рокунаоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебуває210безробітнихгромадянин,знихосіб,яківідносятьсядокатегоріїсоціальнонезахищенихгромадян69особи,жінок115осіб,молодіувіцідо35років - 55 осіб, 4особизінвалідністю, 9 осіб демобілізованих з військової службиучасників АТО.

Начальник відділу надання соціальних послугМайборода О.І.

25.10.2019 року


Відтепер безробітні можуть скористатися інтерактивною мапою вакансій Кіровоградщини

Фахівці Кіровоградської обласної служби зайнятості створили інтерактивну мапу вакансій з використанням «Googlemaps».

Ця мапа, розроблена для зручності надання послуг незайнятим трудовою діяльність громадянам, надасть можливість дистанційно за допомогою гаджетів чи персонального комп’ютера здійснювати пошук актуальних вакансій у містах та районах області, за посадою та заробітною платою.

Інтерактивна мапа вакансій доступна на веб ресурсі Кіровоградського обласного центру зайнятості за посиланням https://kid.dcz.gov.ua/storinka/interaktyvna-mapa-vakansiy (рубрика «Громадянам»- підрубрика «Інтерактивна мапа вакансій»).

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

29.10.2019


Близько 390 безробітних Онуфріївщини з початку року взяли участь у роботах тимчасового характеруЗалучення безробітних до громадських робіт є однією з дієвих форм задоволення суспільних потреб територіальних громад та активної підтримки безробітних.

Незважаючи на те, що громадські роботи мають тимчасовий характер і можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня, але на особу, яка приймаєучасть в таких роботах поширюютьсясоціальні гарантії, передбачені законодавством про працю. За зареєстрованими безробітнимизберігається право на виплату допомоги по безробіттю. Під час таких робіт безробітні, відчувають свою корисність, отримують стимул до більш активного пошуку роботи.

Вирішуючи проблеми зайнятості жителів району, Онуфріївська районна філія постійно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Щороку в бюджетах сільських, селищних рад передбачаються кошти на оплату праці безробітних громадян, які будуть залучатися до участі в громадських роботах, затверджуються переліки видів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість для громади району.

Загалом, упродовж січня-жовтняпоточного року Онуфріївською районною філієюбуло укладено 23 договори про організацію громадських робіт з7 сільськими таселищними радами, а саме: Онуфріївською селищною радою, Куцеволівською, Мар'ївською, Вишнівцівською, Попівською, Успенською,Камбурліївськоюсільськими радами.У громадських роботах взяли участь 48 безробітних громадян. Безробітні виконувалироботи з благоустрою територій населених пунктів, придорожніх смуг, упорядкування кладовищ, меморіалів, пам'ятників, братських могил, екологічного захисту навколишнього середовища, інформуваннянаселення про субсидії, тощо.

Загалом, близько 390 безробітних Онуфріївщини з початку року взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.Заступник начальника відділу надання соціальних послуг

Онуфріївської районної філії Кіровоградського ОЦЗСвітлана Яцун

28.10.2019


Чи можуть колишні військові здобути за допомогою центру зайнятості нову мирну спеціальність?


Відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» одним із видів соціальних послуг, що надається зареєстрованим безробітним, є професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується центрами зайнятості на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях.

Слід зазначити, що одним із видів професійно-технічних навчальних закладів є центри професійно-технічної освіти ДСЗ. Їх в службі одинадцять.

Підкреслюю, що професійне навчання, головним чином, здійснюється на замовлення роботодавців.

Як формується таке замовлення? В більшості випадків це відбувається наступним чином. Роботодавець звертається до центру зацнятості для здійснення добору працівників. Працівниками центру вивчається ситуація щодо відповідності професійно-кваліфікаційних характеристик зареєстрованих безробітних заявленим вимогам роботодавця. Якщо відповідні особи відсутні на місцевому ринку праці, вноситься пропозиція іншим безробітним пройти відповідне навчання. Укладаються належні договори. Безробітний направляється на навчанні, після закінчення якого він має бути прийнятий на роботу.

Різновидом профнавчання є стажування безробітних. Цей вид навчання є надзвичайно поширеним в нашій області.

Стажування передбачає допуск працівника на робоче місце для того щоб додатково пересвідчитись в його вміннях і головне щоб претендент на роботу освоїв особливості виконання певної роботи.

При належно оформленому стажуванні претендент знаходиться на робочому місці біля керівника стажування. Безпосередню трудову функцію виконує саме цей керівник.

Так, наприклад, не може особа, яка стажується на посаді продавця, самостійно торгувати в магазині, обов’язково поряд має бути офіційно оформлений продавець.


Б. Стоян, заступник директора Кіровоградськогообласного центру зайнятості


24.10.2019


Про повідомну реєстрацію колективних договорів


Статтею 50Закону України “Про зайнятість населення”визначено, що роботодавці зобов’язані здійснювати заходи щодо сприяння зайнятості, передбачені колективними договорами. Такі договори укладаються між власниками підприємств та первинними профспілковими організаціями. Згідно статті 15 Кодексу законів про працю України колективні договори підлягають повідомній реєстрації.

Порядок вказаної реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України (затверджено постановою від 13.02.2013 № 115). Постановою від 21.08.2019 № 768 (офіційна публікація відбулась 31.08.2019) Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів викладено в новій редакції. Визначено, що колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад. Реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення договорів. На реєстрацію може бути подано договір як паперовий документ або у вигляді оригіналу електронний документабо ж у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа з відповідним завіренням. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті текст договору. Такий орган не може відмовити у повідомній реєстрації договору, у разі необхідності на сайті можуть бути розміщені рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).


23.10.2019


Про контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення

Відповідно до вимог законодавства контроль за додержанням роботодавцями законодавства про зайнятість населення здійснюють державні інспектори праці органів Держпраці та інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних та міських рад об’єднаних територіальних громад (в межах компетенції). За результатами контрольних заходів відповідні керівники уповноважені накладати штрафи, передбачені статтею 53 Закону України “Про зайнятість населення”. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 (із змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 (набрала чинності 30.08.2019) внесено зміни, серед іншого, до вищевказаного Порядку. Постановою унормовано процедурні питання накладення штрафів. Як і раніше, визначено, що штрафи (не сплачені у добровільному порядку), передбачені частинами другою (необгрунтована відмова у працевлаштуванні на заброньоване робоче місце), п’ятою (застосування праці іноземців без дозволів державної служби зайнятості) і шостою (порушення порядку подання даних про заплановане масове вивільнення працівників) статті 53 Закону України “Про зайнятість населення”, стягуються у судовому прядку регіональними центрами зайнятості.

Крім того, постановою № 823 затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Одним із основних спрямувань здійснення такого контролю є виявлення неоформлених трудових відносин.

21.10.2019


Кременчуцькомуміжрайонному відділу управління

поліції охорони потрібні працівники


У приміщенні Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості для Кременчуцького міжрайонного відділу управління поліції охорони в Полтавській областіпроведено міні-ярмарок вакансій за професіями:«охоронник», «водій цивільної охорони»та «працівник поліції».

Командир роти, капітан поліції охорони Кременчуцького міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Полтавській областіВіталій Мілінчук та відповідальна за кадрову роботу Яніна Демовська проінформували шукачів роботи про умови працевлаштування на вказані вакансії.

Шукачам роботи презентовано вакантні посади, ознайомлено з перевагами служби в поліції, умовами прийняття на службу, вимогами до кандидатів на посади, а також ознайомлено із соціальним пакетом, яким забезпечуються працівники, тощо.

Учасники заходу отримали вичерпні відповіді на свої запитання, деякі з них обговорили більш детально питання свого працевлаштування. В. Мілінчукзапросив всіх, хто вирішив стати поліцейським, звертатися до міжрайонного відділу управління поліції охорони в Полтавській області, залишив контактні дані.


Наталія Скляренко,провідний фахівець з питань зайнятості.

18.10.2019


Реєстрація у центрі зайнятості: які документи необхідно подавати?

Які документи потрібні для взяття на облік у центрі зайнятості?


Для постановки на облік в центрі зайнятості особи, які шукають роботу, пред'являють паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, пред'являють посвідчення на проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Особи інформують фахівця служби зайнятості про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування в трудових відносинах. Людина з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку і отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією і, при наявності, пред'являє індивідуальну програму реабілітації.

Особи, які не пред'явили зазначені документи, мають право на отримання інформації про послуги, що надаються центром зайнятості.

Особі, яка подала зазначені документи, кар'єрний радник буде забезпечувати його супровід і організацію надання послуг.


17.10.2019Доступ до публічної інформації: з якими питаннями зверталися до центрів зайнятості Кіровоградщини громадяни?


Щодо задоволення запитів на інформацію

по Кіровоградській обласній службі зайнятості


З метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості своєї діяльності, обласним, міськрайонними центрами зайнятості та філіями Кіровоградського обласного центру зайнятості здійснюєтьсярозгляд документів, що надійшли з проханням надати публічну інформацію із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Зокрема, упродовж січня-вересня 2019 року до обласної служби зайнятості надійшло 16 запитів. Запитувачів, які звернулися, цікавила інформація, зокрема, щодо реєстрації в службі зайнятості, чисельності громадян, які перебувають на обліку в обласній службі зайнятості, а такожпро заплановане вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.

Усі отримані запити розглянуті, вдповіді на них надано запитувачам згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації».


Відділ організаційної роботи та архівної справи Кіровградського обласного центру зайнятості

15.10.2019


У Кіровоградському обласному відділенні Ощадбанку відкрито близько 50 вакансій


ПАТ «Державний ощадний банк України» одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку послуг, збільшенні присутності на ринку банківських продуктів та послуг.

Служба зайнятості співпрацює з ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо добору необхідних кадрів. Сьогодні підприємство потребує 49 фахівців. Серед вакансій:керуючий відділенням, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, менеджер, інженер, економіст, бухгалтер, контролер-касир, фахівець, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків.Заробітна плата від 5,5 до 24,7 тис. грн.

Вільними є вакансії у представництвах ПАТ «Державний ощадний банк України»у Кропивницькому, Світловодському, Онуфріївському та Петрівському районах Кіровоградської області.

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії,за більш детальною інформацією звертайтеся доміськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.


Кіровоградський обласний центр зайнятості

07.10.2019


Захистіть себе: тонкощі соціального страхування під час роботи за кордоном


Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» громадяни у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні відповідно до законодавства України, що дає їм право на соціальний захист у разі настання відповідних страхових випадків, повідомляє Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 (в редакції постанови від 28.02.2018 № 140), визначено, що ліцензіати зобов’язанні надавати клієнтам інформацію  з питань правового і соціального захисту та про механізм добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні в Україні.

Порядок участі у добровільному страхуванні визначається Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Добровільна участь у страхуванні береться протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року. Для укладення договору подається заява до органів державної фіскальної служби. У договорі про добровільну участь зазначаються:

 • назва документа;
 • відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку;
 • строк дії договору;
 • порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;
 • умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону;
 • умови розірвання договору;
 • права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 • інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне  страхування.


Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.


Кіровоградський обласний центр зайнятості

04.10.2019


Нова робота: як правильно оформити працівника та які документи він має надати?


Для оформлення працівника на роботу він має написати заяву про прийом на роботу та надати всі необхідні документи (паспорт, ІНН, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, воєнний білет, документи про освіту, довідку про стан здоров’я та інші). У випадках, передбачених у статті 24 КЗпП, оформлюється письмовий трудовий договір. Роботодавець видає наказ про прийняття працівника на роботу і повідомляє органи Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.


Рівні можливості: роботодавці Кіровоградщини пропонують понад160вакансій для людей з інвалідністю


Для людини з інвалідністю трудова діяльність є не тільки можливістю матеріально забезпечити своє існування, а й фактором реалізації власних професійних здібностей.

На сьогодні роботодавці Кіровоградщини пропонують 164вакансії для громадян з інвалідністю. Серед підприємств, у яких є вакантними місця для працевлаштування осіб, що підпадають під 5% квоту:ПРаТ «Кіровоградобленерго», КП «Благоустрій», ТОВ «Коріда-Тех», КЗ «Помічнянська лікарня», ФГ «Хлібороб»та ін.

Серед вакансій, які пропонують роботодавці: бухгалтер, сестра медична, робітник фермерського господарства, вчитель закладу загальної середньої освіти, керівник художній та ін.

Своїм працівникам роботодавці пропонують від «мінімалки» (4173 грн) до понад 11 тис. гривень. Також представлені 6 вакансій з неповною зайнятістю.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому представлено 59вакансії для громадян з вадами здоров’я,20 у Маловисківському, 12 у Світловодському, 14 уОлександрійському, 13 у Долинському, 12 у Добровеличківському та Світловодському, 11 у Новоукраїнському, 9 у Олександрівському, 8 у Новгородківському, 3 у новомиргородському та по 1 у Бобринецькому і Петрівському районах Кіровоградщини.

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.


Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості


26.09.2019 року


У Кропивницькому «розшукують» двох дизайнерів


Дизайнер допомагає людям побачити красу в звичайних, здавалося б, речах, робить їх життя більш яскравим, комфортним, радісною. У той же час і сам він, реалізуючи свої здібності і таланти, отримує від цього задоволення. Він здатний впливати на бажання і настрій людей (наприклад, дизайнер реклами, упаковки, фуд-дизайнер, дизайнер глянцевих журналів) і навіть формувати їх думку в тих чи інших питаннях.

Стати успішним дизайнером може лише фахівець-універсал, який освоїв всі етапи технологічного циклу: від першої розмови з замовником до організації робіт та здачі об'єкта.

Наразі у Кропивницькому є вакантними 2 посади для дизайнерів. Так, ТОВ «Імекс-ЛТД» запрошує на роботу дизайнера (художника-конструктора). Завданням творчого співробітникає створення художних рішень для друкованої рекламної і представницької продукції: плакатів, постерів, бланків. Дизайнер повинен здійснювати верстку та друк рекламних документів, текстових матеріалів, брошур, книг. Серед вимог: вміння працювати в програмах Adobe (Photoshop, AcrobatPro, Illustrator, Indesign), пакет Corel. Стаж роботи за професією від 3 років. Можливе працевлаштування громадян з інвалідністю. Заробітна плата 5400 грн + премія.

У свою чергу ФОП Самодін Микола Васильович потребує дизайнера меблів. Завданнями та обов'язками працівника є проектування меблів у програмі PRO100, розрахунок вартості замовлення, оформлення замовлення та продаж побутової техніки. Режим роботи з 08.00 до 18.00, вихідні за гнучким графіком. Можливе навчання на робочому місці. Заробітна плата 4173 грн+%.

Якщо ви зацікавилися даною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.


Кіровоградський обласний центр зайнятості

25.09.2019 року


З початку року знайшли роботу майже 10 тисяч мешканців Кіровоградщини


За сприяння служби зайнятості у 2019 році міськрайоннимицентрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятостіпрацевлаштовано майже 10,0 тис. безробітних громадян.

Рівеньпрацевлаштуваннябезробітнихгромадян становив 34,4%. Також було працевлаштовано 5,3 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитомна працівників сфери торгівлі і послуг (10,1%),на фахівців (12,1%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,8%)та на кваліфікованих робітників з інструментом (24,0%).


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості


24.09.2019 року
Інформація про стан ринку праці району за 8 місяців 2019 року

Протягом січня-серпня2019рокунаоблікувОнуфріївській районній філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіперебувало721 безробітних громадян.Навільні та новостворені робочімісця були працевлаштовані386 чол.. Рівень працевлаштування склав 53,5%.

Зчислабезробітнихгромадянпротягом звітногоперіодупрацевлаштовані 125 осіб, які відносяться до категорії соціальнонезахищенихгромадян.

Наоблікувзвітномуперіодіпоточногорокуперебувало13 осібзінвалідністю,3зякихбулипрацевлаштовані,рівеньпрацевлаштуванняосібзінвалідністюсклав23,1 %.

Вумовахобмеженогопопитунаробочусилу Онуфріївськарайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості всімбажаючимнадаєконсультаційніпослугизосновпідприємництва,надається допомогавскладаннібізнес-планів,бажаючізчислабезробітнихгромадян можутьпройтинавчаннязосновпідприємництва. Протягомпоточного рокуз числа безробітних небулобажаючихзареєструватипідприємництво з отриманням допомоги по безробіттю одноразово для її організації.

Протягомсічня-серпня2019 рокуугромадськихтаіншихроботахтимчасовогохарактерувзялиучасть330безробітних громадян,професійненавчаннязанаправленнямиОнуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіпроходили139безробітнихгромадян.З числа 137 безробітних громадян, які пройшли професійне навчання,135 працевлаштовані, рівень працевлаштування становить98,5%.

За 8місяців 2019 рокудо Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостінадійшло 625вакансій,знихбулиукомплектованізасприяннямцентрузайнятості610,рівеньукомплектуваннясклав97,6%.

Протягомзвітногоперіоду2019 року наоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 33 особидемобілізованих з військової служби,учасників АТО. Зних10 осібприймалиучастьв громадських роботахта іншихроботахтимчасовогохарактеру, 4 особипроходилипрофесійненавчання,14 осібпрацевлаштованінавільніробочімісця та вакантні посади, четверо безробітнихгромадянинданоїкатегоріївирішилипитанняпрацевлаштуваннясамостійно – вониуклаликонтрактнапроходження служби в Збройних Силах України.

Станомна01 вересня 2019рокунаоблікувОнуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебуває211безробітнихгромадянин,знихосіб,яківідносятьсядокатегоріїсоціальнонезахищенихгромадян82особи,жінок127осіб,молодіувіцідо35років - 55 осіб, 4особизінвалідністю, 13 осіб демобілізованих з військової службиучасників АТО.

Начальник відділу надання соціальних послугМайборода О.І.

25.09.2019 року


Касир в банку: є бажання опанувати цю професію – звертайтеся


У Дніпрі можна опанувати професію «касир (в банку)»


Безробітні Кіровоградщини можуть навчитись банківській справіу Дніпрі


У вересні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян професії «касир (в банку)». Термін навчання – 8,1 міс.

Касир (в банку) – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою.

Робота касира банку суто індивідуальна, йому доводиться постійно спілкуватися з клієнтами, тому йому повинні бути притаманні такі властивості, як схильність до роботи з цифрами та знаковими системами, стриманість, ввічливість, терпіння, висока самодисципліна, акуратність. Ці риси викликають повагу і задоволеність працею касира з боку клієнтів. Поняття «комерційної таємниці» тісно пов’язане з порядністю банківського працівника. Розмови про виробничі справи, залишення фінансових документів без нагляду або винесення їх за межі службових приміщень, а над усе передача їх стороннім особам для нього неприпустимі. 

Умови направлення на навчання: 

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до Кіровоградського обласного центру зайнятості.


Понад 7000 мешканців Кіровоградщини з початку року мали тимчасову зайнятість

Екологічний захист, супровід учасників АТО, благоустрій територій: як безробітні допомагають Кіровоградщині?


Зпочатку року за сприяння служби зайнятості області забезпечено тимчасову зайнятість 7,3 тис. громадянам, зокрема 2,4 тис. осіб взяли участь у громадських роботах та 4,9 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру.

Безробітні виконували роботи з благоустрою територій населених пунктів; інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій; впорядкування місць поховання захисників Вітчизни, меморіалів, кладовищ; екологічний захист навколишнього середовища; ремонту об’єктів соціальної сфери; супровід осіб з інвалідністю по зору; соціально-інформаційний супровід учасників АТО тощо.

Крім того,протягом січня-серпня 2019 року, на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 190 зареєстрованих безробітних, з них 115 зареєстрованих безробітних працевлаштовані на робочі місця, створені у пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва.

Кіровоградський обласний центр зайнятості


У Харкові навчатимуть професії «Виноградар»


Любителів вирощувати виноград стає все більше і більше: змінюються кліматичні умови, культивуються нові сорти, виноградарство успішно розвивається практично у всіх регіонах України. Подолано стереотип про вирощування винограду тільки у південних районах України.

І хоча професія «виноградар» не найбільш затребувана на сьогодні, однак вона є однією із найцікавіших, «душевних», перспективних і завжди відкриває можливість для самозайнятості та отримання прибутку.

З метoюпiдгoтoвки фахівців за цією професією,нaбaзi Харківського центрупрофесійно-технічної освіти для безробітних громадян з Кіровоградщини з18 вересня поточного року розпочинається нaвчaння. Курcнaвчaннятривaтиме3 мicяцi.

Слід зазначити, що Харківський центр професійно-технічної освіти для навчання за професією «Виноградар» має все необхідне, а найголовніше – навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання,де вирощується понад 200 сортів винограду.

Більше половини навчального часу відводиться на практичне навчання: сортування і підготовка садивного матеріалу, садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками, укладання лози винограду для вирощування відсадків, омолоджування винограду, зрізування кущів на заданій висоті, запобігання приморозкам (укривання на зиму), зрізування, збирання та сортування грон з укладанням в тару.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до Кіровоградського обласного центру зайнятості.


18.09.2019 рокуВідділ профнавчанняобласного центр зайнятості


До уваги безробітних Кіровоградщини пропонуютьсямайже 3000 вакансій

Середній розмір зарплати у вакансіях на Кіровоградщині – 6000 гривень


Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 1 вересня 2019 року, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зменшилась на 17,5% та становила 2,9тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 0,7 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив майже 6,0 тис. грн.(на відповідну дату 2018 року – 4,9 тис. грн.), у 79,3% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на працівників сфери торгівлі і послуг (10,1%), фахівців (12,1%), професіоналів (15,3%), робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,8%) та кваліфікованих робітників з інструментом (24,0%).


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості


Підприємства Кіровоградщини потребують близько 15 лаборантів


Сьогодніпідприємства області потребують 14лаборантів. Це такі посади: лаборант спектрального аналізу, лаборант хімічного аналізу, інженер-лаборант,технік-лаборант, технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) та ін.

Своїм працівникампідприємства,установитаорганізаціїКіровоградщини,деєпотребавлаборантах, готові платити заробітнуплатувід4173 грн. до 10 100 гривень.

Найбільше лаборантів потребують підприємства м. Кропивницького – 7 вакансій, 2 лаборанти потрібні в Олександрійському районі, по 1 вакансії у Благовіщенському, Маловисківському,Новгородківському,Новоукраїнськомута Світловодському районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавиливказані вакансії,за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості,районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.


Кіровоградський обласний центр зайнятості

1. Якщо особа приймається на роботу за сприяння державної служби зайнятості, чи може вона бути впевнена у тому, що з нею будуть укладені трудові відносини офіційно?

Може, адже зареєстрованому безробітному видається направлення на працевлаштування, в корінці якого роботодавцем зазначається інформація про прийом на роботу з посиланням на відповідний наказ.

Видача направлень на роботу здійснюється на підставі поданих роботодавцем звітів про наявність вільних робочих місць. Такі дані є інформацією про легальну роботу.

Для пошуку роботи не обов’язково реєструватися як безробітному в центрі зайнятості. Є можливість отримувати інформацію про вакансії з Інтернет-сторінки ДСЗ. Доречі, сайт служби дозволяє отримувати інформацію не тільки з комп’ютера, а й з мобільних телефонів, що мають доступ до мережі Інтернет.

Інформація про вакансії розміщується на сайті зі звітів роботодавців і є інформацією про легальні трудові відносини. Користувачі соціальної мережі Фейсбук також мають можливість ознайомитись з інформацією про окремі вакансії на сторінці ОЦЗ. Знову ж таки, це інформація про легальну роботу.

Щодо тих зареєстрованих безробітних, які знаходять роботу самостійно, не отримуючи ні направлення від ЦЗ, ні користуючись сайтом служби, то зазначу, що отримання такими особами інформації про легальні трудові відносини на семінарах в ЦЗ очевидно підвищує рівень захищеності їхніх трудових прав.

Іншим шукачам роботи рекомендуємо користуватись інформацією про легальні трудові відносин, що розміщується на сайтах служби, зокрема у рубриці «Правовий порадник шукача роботи» на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук.

Принагідно звертаю увагу, що при прийомі на роботу роботодавець не має права вимагати від особи одночасно з поданням заяви про прийом на роботу і подання заяви про звільнення за власним бажанням без зазначення дати такого звільнення.

Дозволю висловити сподівання, що ті заходи, які вживаються державною службою зайнятості в сфері легалізації зайнятості, допоможуть шукачам роботи у знаходженні легальних робочих місць з гідним розміром оплати праці!


11.09.2019


___________________________________________________________________________________________________________________

Вибір професії – вибір долі


Вибір професії. Яким глибоким змістом переповнене це, здавалося б, звичне словосполучення, скільки в ньому приховано емоцій, тривог, сподівань. Адже це не лише вдале, чи невдале рішення юності, а й подальша доля людини, активне, творче, радісне життя, або ж пасивне збайдужіле існування; насамкінець, вдалий вибір професії – одна з головних складовихумов людського життя, усвідомлення своєї значимості в соціумі.

Кожен з нас знає наскільки важливо знайти своє місце в житті, займатися справою, котра до душі, самоствердитися у світі професій. Та рідко хто замислюється, з чого дійсно розпочинається кар'єра людини - причому не паперова, як от наявність диплому, а реальна - з урахуванням всіх потреб, здібностей, та нахилів . Адже всі ми народжуємося рівними, за винятком деяких - лише деяких - вроджених здібностей та талантів, або фізичних переваг.

До професійного самовизначення людина має прийти самотужки - це ніби верхівка айсберга під назвою "Індивідуальна профорієнтація". Але підштовхнути її до цього кроку, створити відповідні умови для розвитку тих ,чи інших здібностейта задатків має суспільство. Це, передовсім, батьки - оскільки з дитинства родина стоїть на першому місці для дитини, згодом - вихователі дитячого садочка, вчителі, психологи, у старшому віці –професійні консультанти,зокрема фахівці державної служби зайнятості. В роботі Онуфріївського районного центру зайнятості велика увага приділяється професійній орієнтації школярів випускних класів, адже саме перед ними стоїть складне й важливе завдання – вибір професії. Для надання профорієнтаційних послуг в Онуфріївській районній філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіє відповідно підготовленасистематизована інформація, яка сприяє професійному самовизначенню: папки та відеоролики з описами 156 актуальних наринкупраціпрофесій, професіографічналітература, довідково-інформаційні матеріали, паспорти підприємств та навчальних закладів, інформація про стан ринку праці, доступ до мережі Інтернет, великийвибірпрофдіагностичних тестових методик. Фахвціцентрузайнятостіорієнтуючи молоду людину на вибір життєвого шляху, не лише сприяють уникненню її можливих проблем у професійній сфері, а й формують якісні трудові ресурси країни.

На сьогодніпрацює Веб-базована платформа для онлайн профорієнтаційного консультування «Моя професія». Створена вона з метою безкоштовного надання послуг з профорієнтації у дистанційному режимі. За допомогою цієї платформи можна дистанційно пройти онлайн тестування на предмет визначення професійних інтересів та цінностей інтелектуальних можливостей та індивідуально-психологічних особливостей, схильності до підприємницької діяльності.

МетаВеб-базованої платформи для онлайн профорієнтаційного консультування «Моя професія» надання послуг у дистанційному режимі як старшокласникам, які ще тільки стоять на порозі професійного вибору, так і дорослим, котрі бажають змінити професію. Тестування проводиться за науковими, стандартизованими перевіреними роками методиками та дає можливість людині пізнати свої професійні інтереси і цінності, рівень розвитку інтелекту, психологічні особливості, та отримати узагальненні рекомендації щодо вибору професії. Проте проаналізувати ці результати варто з профконсультантом, що дозволить сформувати більш розширений звіт, враховуючи уподобання людини, її життєву ситуацію, стан здоров’я, фінансові та сімейні можливості.

В Інтернеті онлайн-платформу державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри можна знайти на сайті державної служби зайнятості за адресою – www.prof.dcz.gov.ua. Веб-базована платформа «Моя професія: консультаційна мережа» розташована за адресою:myprofession.com.ua/.Проходьте тестування та дізнавайтеся про себе більше.

Для допомоги у визначенні з вибором майбутньої професії запрошуємо випускників загальноосвітніх навчальних закладів, молодь, яка не працює та не навчаєтьсядо Онуфріївськоїрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості,який розташований за адресою: сел. Онуфріївка, вул. М. Скляра 9, довідки за телефоном: 9-14-25.Спеціаліст з активної підтримки

Онуфріївськоїрайонної філіїВ.М. Крамаренко


05.09.2019

_______________________________________________________________________________________


Про інформування щодо масового вивільнення працівників


Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: що необхідно зробити


Вивільнення працівників: як не порушувати чинне законодавство про зайнятість населення


Що необхідно зробити роботодавцеві при запланованому вивільненні працівників


Алгоритм дій роботодавців у разі запланованого вивільнення працівників


Ви – роботодавець і маєте намір звільнити працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва? Зробіть це правильно! Чинним законодавством про зайнятість населення визначені певні процедурні зобов’язання, яких роботодавець повинен дотримуватися під час звільнення працівників.

У разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні за два місяці до вивільнення в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників (ст. 50 Закону України від 05 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» (із змінами)).

Відповідно до статті підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні за два місяці до вивільнення в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності або штату працівників (вивільнення по пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 989/23521, затверджено форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці». До форми звітності включається інформація про найменування професій (посад) працівників, кількість осіб, яких передбачається вивільнити, заплановану дату вивільнення (із зазначенням дати наказу про попередження працівників).

Критерії масового вивільнення працівників визначені статтею 48 вказаного Закону. Масовим вивільненням (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

 • одного місяця вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 20 до 100 працівників, вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 працівників;

 • трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві незалежно від чисельності працівників.

Консультації з питань подання форми звітності № 4-ПН є можливість отримати у відділі організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості (тел.: (0522) 22-15-41), міськрайонних центрах зайнятості та місцевих філіях обласного центру зайнятості. Інформація щодо подання звітності розміщена також на Інтернет-сторінці обласного центру зайнятості (адреса www.kid.dcz.gov.ua) та у рубриці «Електронний кадровий клуб» на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook.

Примітка. Відповідно до статті 20 Закону України від 01 березня 1991 року № 803-XII «Про зайнятість населення» (був чинним до 01 січня 2013 року) підприємства мали подавати до центрів зайнятості інформацію про всіх працівників, що були попереджені про наступне вивільнення. Згідно норм чинного закону про зайнятість підприємства мають інформувати центри зайнятості тільки про випадки масового вивільнення працівників.


Кіровоградський обласний центр зайнятості
03.09.2019

____________________________________________________________________________________________________________________

Як часто має відвідувати центр зайнятості безробітний?


Перебування на обліку безробітних громадян регламентується Законом України «Про зайнятість населення» та Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №792.

Відповідно до пункту 28 Порядку №792, зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, у якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів (крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації), з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки.

Зареєстрований безробітний, який із поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування, повинен відвідати центр зайнятості не пізніше ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, які склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами.

У разі, коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, зареєстрований безробітний повинен звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним.

Періодичність та кількість зустрічей визначається кар’єрним радником індивідуально, з урахуванням запланованих заходів та потреб ринку праці.


Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

29.08.2019_______________________________________________________________________________________________________________

Викладач-іноземець: чи потрібні закладам освіти Кіровоградщини дозволи на працевлаштування іноземців?

Про особливості застосування іноземної робочої сили закладами освіти


Відповідно до вимог законодавства про зайнятість населення, за загальниминормами, роботодавці можуть застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства на підставі дозволів державної служби зайнятості.

Зтакої загальноїнорми існують виключення. Зокрема, без дозволу здійснюється працевлаштування іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення.

З 09.08.2019, набрав чинності Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII «Про фахову передвищу освіту». Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Так, змінами, внесеними до Закону України «Про зайнятість населення», визначено, що працю іноземців (за вказаними видами діяльності) без дозволів можуть застосовувати також заклади фахової передвищої освіти.


Кіровоградський обласний центр зайнятості

27.08.2019_________________________________________________________________________________________________________________________

Що таке «Індивідуальний план працевлаштування»?


Пунктом 26 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792, передбачено, що зареєстрований безробітний укладає з кар’єрним радником індивідуальний план працевлаштування, а шукачі роботи – індивідуальний план надання послуг.

Такий план буде спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного (або шукача роботи), який містить спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечує індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Індивідуальний план надання послуг та працевлаштування складається кар‘єрним радником та безробітною особою на підставі професійної діагностики, професійного профілювання, рівня професіоналізму шукача роботи, ступеня трудової мотивації та його мобільності.

Запровадивши інститут кар’єрних радників, служба зайнятості не тільки підвищує якість сервісного обслуговування клієнтів, а й поглиблює співпрацю з роботодавцями, оскільки працевлаштовані за сприяння кар’єрних радників особи відповідатимуть потребам та вимогам конкретних працедавців.


Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

20.08.2019
_______________________________________________________________________________________________________________________

Чи має право роботодавець, і у яких випадках, вимагати від працівника пройти позачерговий медичний огляд?


Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Звісно, далеко не усі працівники повинні проходити медичні обстеження – у чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників та наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. ст. 169 КЗпУ  та наказуМіністерства охорони здоров'я від 21.05.2007№246 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за №846/14113 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Роботодавець має право відсторонити від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допустити до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

Крім того, роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.


Артем Вареньєв, провідний інженер з охорони праці, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

19.08.2019

________________________________________________________________________________________________________________

Арматурник, лицювальник, штукатур-актуальні професії для громадянУкраїни в Державі Ізраїль


Професіонали будівельної справи з Кіровоградщини можуть працевлаштуватися Ізраїлі


Держава Ізраїль потребує кваліфікованих українських працівників


Опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – такі професії сьогодні актуальні для працевлаштування громадян України у Державі Ізраїль.

Для працевлаштування шукачі роботи повинні мати професійні навички, досвід і здібності для виконання будівельних робіт в сфері промислового будівництва, обробки деревини (з вмінням читати плани будівництва), роботи з металом, покриття стін та підлоги керамічною плиткою, штукатурних робіт.

Для кандидата на працевлаштування обов’язковим є дотримання наступних умов:

 1. володінняпрофесійниминавикамизайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
 2. є громадянином України;
 3. вік 25-50 років (на дату подачі заяви до центру зайнятості);
 4. ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
 5. не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
 6. не має судимості;
 7. має бутифізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

Слід зазначити, що можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

Більш детальну інформацію щодо умов працевлаштування українських працівників в будівельну галузь в Ізраїлі на сайті GOODWORK «Працевлаштування у Ізраїлі» www.goodwork.org.ua.


Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

15.08.2019


_____________________________________________________________________________________________________________________

Якщо змінюється власник чи звільняють всіх працівників?

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

13.08.2019______________________________________________________________________________________________________________________

Чи може працівник передумати і відкликати заяву про звільнення за угодою сторін чи заяву про звільнення за власним бажанням?


Скасування угоди про припинення трудового договору за угодою сторін можливо тільки за згодою обох сторін трудового договору (працівника і роботодавця). Скасування угоди в односторонньому порядку неможливо.

Чи може працівник відкликати заяву про звільнення за власним бажанням? Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не може звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

09.08.2019

________________________________________________________________________________________________________________________

30 липня, в Онуфріївській районній філії обласного центру зайнятості, з нагоди Дня боротьби із торгівлею людьми, за участі представника управління праці та соціального захисту райдержадміністрації Людмили Похилої відбувся семінар «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».

Зміст та тематика заходу обумовлені питанням підвищення обізнаності населення щодо торгівлі людьми та безпечної трудової міграції, розкриття переваг легальних трудових відносин із роботодавцем та застереження шукачів роботи від шахрайства при працевлаштуванні.

Під час семінару були розглянуті такі питання: основи законодавства України у сфері працевлаштування за кордоном; наслідки зовнішньої нелегальної трудової міграції; переваги легального працевлаштування за кордоном; правовий захист громадян за кордоном (організації та установи, які здійснюють підтримку громадян України за кордоном).

Також у рамках семінару безробітних ознайомили зі змістом поняття «торгівля людьми», статистичними даними міжнародних організацій щодо фактів торгівлі людьми в Європі та Україні зокрема. Присутніх було ознайомлено із нормативною базою та правовим захистом, що стосується запобігання зовнішній нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми, обговорено ряд проблем, з якими може стикнутись кожен при виїзді за кордон.

Обговорення нагального питання було жвавим, учасники задавали питання організаторам семінару, ділились власним досвідом та життєвими історіями, почутими від інших, щодо можливостей роботи за межами України. Присутнінасемінарі висловлювалисвоєзанепокоєннящодозникненнявПольщі19 – річної землячкизселищаПавлишКариниБойко,якувжетритижніпоспільрозшукуютьзнайомі,якіпрацюють вційдержаві,тапольськаполіція.

Також  учасники  семінару  переглянули  фільм «Життя на продаж»,  який допоміг шукачам роботи закріпити знання щодо особистої безпеки під час подорожей за кордон, зокрема, із метою їхнього працевлаштування.

Відвідавши семінар, учасники мали змогу отримати знання стосовно питань трудової міграції та торгівлі людьми,  здобути  навички, як не стати жертвою торгівлі людьми та не постраждати від нелегальної трудової міграції. Деякібезробітнігромадяни,яківідвідалипіслязакінченнясемінаруфахівцязпрацевлаштування,виразилисвоюдумкупроте,чивзагалівартоїхатинароботузакордон.

Крім того, присутніх ознайомили зі станом локального ринку праці та перспективами його розвитку, наявними вакансіями, послугами, які надає служба зайнятості, а також з новими сервісами служби зайнятості. Мова йшла й про нові сучасні технології, які використовує служба зайнятості у своїй роботі. Зокрема, основну увагу акцентувала на сервісі «Електронної черги», можливості створення відео-резюме, проведення онлайн-співбесіди з роботодавцями та ін.

Слід зазначити, що така форма інформаційно-просвітницької роботи дає змогу громадянам нашої держави уникати помилок при виїзді за межі України.


О. Майборода, заступник директора-начальник відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

02.08.2019_____________________________________________________________________________________________________________________________

Скільки заробляють штатні працівники на Кіровоградщині?

У яких галузях найвища заробітна плата на Кіровоградщині?


За даними Головного управління статистики у Кіровоградській області у травні 2019 року середній розмір заробітної плати штатних працівників становив 7,8 тис. грн.

За видами економічної діяльності найвищий розмір заробітної плати становив у фінансовій та страховій діяльності 11,6 тис. грн., державному управлінні та обороні 11,2 тис. грн, транспорті 9,3 тис. грн., промисловості 8,7 тис. грн., сільському, лісовому та рибному господарстві 7,5 тис. грн., а найнижчий у розміщуванні й харчуванні 4,8 тис. грн., операції з нерухомим майном 5,3 тис. грн., мистецтві, спорті, розвагах 5,5 тис. грн., адміністративному обслуговуванні 5,5 тис. грн., будівництві5,7 тис. грн. тощо.

За видами промислової діяльності найвищий розмір заробітної плати був у добувній промисловості 12,5 тис. грн. та постачанні електроенергії, газу, пари 10,0 тис. грн., а найнижчий у водопостачанні; каналізації 6,5 тис. грн. та переробній промисловості 7,8 тис. грн.


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

01.08.2019___________________________________________________________________________________________________________________

РИНОК ПРАЦІ.


Підведено підсумки діяльностідержавної служби зайнятості у січні-червні 2019 року в Онуфріївському районі, визначено пріоритетні завдання діяльності до кінця поточного року.

Протягом звітного періоду діяльність Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостібула зосереджена на реалізації пріоритетних завдань, визначених Програмою зайнятості населення на 2018-2020 роки. Проводилась робота із сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян. Всього в пошуку роботи звернулось 824чол.З них працевлаштовано496чол., 116 безробітних проходили навчання за направленням служби зайнятості, ще 243працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. Від152 роботодавців району надійшло 508 вакансій.

В результаті, ситуація на ринку праці району залишалась стабільною. Продовжуютьвпроваджуватисьсучасні сервіси наданняпослуг, запроваджуються нові методи роботи, одним із яких єІнтернет-ресурс « Єдине соціальне середовище зайнятості». Зазначеним сайтомпочинають активно користуватись безробітні та роботодавці.

Всі заходи на ринку праці проводились за тісної співпраціслужби зайнятості з сільськими та селищними радами, районною радою , районною державною адміністрацією, підприємствами, установами та організаціями району.

Актуальними та першочерговими завданнями на ринку праці залишаються заходи, направлені на збільшення числа зайнятих, сприяння працевлаштуванню соціально незахищених категорій населення, учасників АТО/ООС, інвалідів та молоді.


________________________________________________________________________________________________________________________

11 липня, для внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Онуфріївського району, районною філії обласного центру зайнятості організована зустріч з фахівцями управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та представником громадської організації «Десяте квітня» Володимиром Кудрею.

Вадим Крамаренко, провідний фахівець з питань зайнятості районної філії обласного центру зайнятості, поінформував про роботу, яку проводить служба зайнятості з внутрішньо переміщеними особами щодо сприяння їхньої зайнятості. Обговорювалися й про переваги тих послуг, які пропонуються державною службою зайнятості, зокрема, оволодіння новою професією або підвищення кваліфікації шляхом професійного навчання.

Крім того під час заходу мова йшла й про адресні та нові форми роботи служби зайнятості, що спрямовані на забезпечення зайнятості громадян, які вимушено перемістилися зі східних областей України.

Під час зустрічі внутрішньо переміщені особи дізналися про діяльність громадської організації, спектр безкоштовних послуг, які надаються ГО «Десяте квітня», обговорювали проблеми, з якими вони стикаються на даний час, проживаючи на території району. Вони  відзначили головні проблеми внутрішньо переміщених осіб, що на сьогодні потребують вирішення, – забезпечення житлом та робочими місцями.

Присутні мали можливість розповісти про свої життєві ситуації, здобуті професії та трудовий шлях, особисті професійні якості та можливості

Крім цього, охочі мали змогу отримати корисну інформацію, зокрема, щодо діючих державних програм, що спрямовані на соціальний захист цих громадян, змінами в законодавстві, що стосуються реалізації прав переселенців, нормами чинного законодавства щодо міграційних, житлових, земельних та інших майнових питань, а також оформлення та відновлення втрачених документів та ін.

Наголошувалось, що адаптація внутрішньо переміщених осіб на нових місцях проживання, це двосторонній процес, який має передбачати як власне інтегрування у суспільстві, так і зворотній – зацікавленість органів місцевого самоврядування у повноцінній інтеграції своїх нових мешканців. Одна з учасниць заходу зазначила: «Зустріч була цікавою та інформативною, ми поговорили про проблеми, з якими стикаємось. Ми відчуваємо, що місцеві мешканці намагаються нам допомагати  та адаптуватися на новому місці, їм не байдужа наша доля. Проте для нас важливо бути почутими органами влади та місцевого самоврядування».

Наприкінці заходу запрошені висловили вдячність організаторам заходу і запевнили, що спілкування, обмін досвідом, визначення спільних пріоритетів та підтримка оточуючих саме те, що необхідно внутрішньо переміщеним особам у цей непростий час.

______________________________________________________________________________

З якими документами треба ознайомити працівника при прийомі на роботу?


До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

 1. роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 2. ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 3. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 4. проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Також обов’язково треба ознайомити працівника із наказом про прийняття його на роботу, який засвідчить ознайомлення особистим підписом.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

______________________________________________________________________________


До уваги роботодавців!

Кіровоградський обласний центр зайнятості повідомляє, що з 08 липня 2019 року змінено рахунки для зарахувань заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших надходжень (за працевлаштування іноземців, штрафні санкції тощо).

Перерахування коштів здійснювати за наступними реквізитами:

Одержувач коштів: Кіровоградський обласний центр зайнятості

Код ЄДРПОУ:02771569

Банк:Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО):899998

1) р/р 37172301111001– страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці

2) р/р 37171302111001 – страхові внески, утримані роботодавцями з суми виплат найманим працівникам

3) р/р 37170303111001 – страхові внески осіб, які брали участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах

4) р/р 37179304111001 – інші надходженнядо ФЗДССУВБ (працевлаштування іноземців)

5) р/р 37178305111001 – надходження від застосування штрафних санкцій (пеня, штрафи)


Відділ фінансового забезпечення Кіровоградського обласного центру зайнятості

09.07.2019Де, як і коли роботодавець повинен виплатити Вам розрахункові кошти у разі звільнення?

Згідно статті 116 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Відповідно статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закон) суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.

Згідно частини четвертої статті 24 Закону виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 24 Закону за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Виходячи з вищевикладеного, у разі виплати заробітної плати працівнику після його звільнення виплата заробітної плати проводиться за місцем роботи, а у разі наявності особистої письмової згоди працівника – через установи банків, поштовим переказом на вказаний ним рахунок (адресу), з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

08.07.2019 р.


У трудовій книжці неправильно вказали назву посади: що робити?


Трудова книжка це основний документ про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, наведених у Національному класифікаторі «Класифікатор професій ДК 003:2010» . Це прямо зазначено в п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58.

Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності. Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій.

Основним призначенням Класифікатора професій є його застосування усіма роботодавцями під час запису про роботу в трудові книжки працівників. У Класифікаторі професій базові найменування професій систематизовано у 9 розділах Класифікатора. Кожній окремій професії чи її групі надано відповідний код класифікатора професій (код КП).

Останнім часом перевірки органів Держпраці не є великою рідкістю. У процесі таких перевірок особливу увагу приділяють відповідності найменувань професій і посад у кадрових документах і трудовій книжці Класифікатору професій.

Так серед типових помилок у записах до трудових книжок щодо найменування професій (посад) можна вказати: Керівник господарства за «Класифікатором професій» (далі КП) це «Голова колективного господарства» з кодом 1210.1; Агроном-насіннєвод за КП це «Агроном з насінництва» з кодом 2213.2; Скотар або Телятниця за КП це «Тваринник» з кодом 6121.

Згідно з нормами КП усі професійні назви робіт визначають тільки у чоловічому роді. Винятком є лише декілька професій, яким притаманне використання тільки у жіночому роді. Це зокрема, «Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка».

Подвійні назви професій (посад) це назви професій, виписані через дефіс. В КП ДК 003:2010 не передбачено утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, окрім тих, які внесено до КП. Тому таке об'єднання двох назв професій, як наприклад «манікюрник-педикюрник», не відповідає положенням КП (лист Мінпраці України від 20.01.07 № 10/13/116-07).

Роботодавець може (за згодою працівника) включити до посадової інструкції за основною посадою додаткові завдання і обов’язки. Наприклад, «Оператор комп’ютерного набору» виконує роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися роботу архіваріуса. У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця це «Оператор комп’ютерного набору», а до його посадової інструкції включено додатково обов’язки архіваріуса.

Проте, якщо працівник виконує обов’язки, які належать до двох чи навіть трьох різних посад, які є в штатному розписі, фахівці все ж радять оформитиабо внутрішнє сумісництво, або суміщення.

Як виправити, якщо у наказі про прийняття на роботунайменування посади не відповідає штатному розпису? У цьому випадку виправлення запису у трудовій книжці здійснюють так. Зазначте:

 • у графі 1 черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису;
 • у графі 2 дату внесення змін;
 • у графі 3 зазначають «Запис за № таким-то недійсний», а продовжують коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначають правильне найменування посади;
 • у графі 4 дату і номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

04.07.2019


«Нове обличчя кордону»: мешканців Кіровоградщини запрошують на службу до прикордонних підрозділів


З метою поглиблення тісної співпраці між Державною службою зайнятості та Державною прикордонною службою України інформуємо, що сьогодні, 1 липня, стартує  реєстрація анкет кандидатів до ІІІ набору до прикордонних підрозділів в рамках проекту «Нове обличчя кордону».

Прикордонній службі потрібні ініціативні та відповідальні молоді люди. Програма «Нове обличчя кордону» передбачає навчання за профільними напрямками, вдосконалення знань іноземної мови та підвищення рівня фізичної підготовки.

Відбір у поточному наборі здійснюється до прикордонних підрозділів:

 • «Харків»
 • «Дніпро» (міста Дніпро, Полтава та Кривий Ріг)
 • «Одеса-Аеропорт»
 • «Краківець» (Львівська область)
 • «Шегині» (Львівська область)
 • «Римачі» (Волинська область)
 • Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

Проект «Нове обличчя кордону» реалізується в Державній прикордонній службі України за підтримки Посольства США та Міжнародної організації з міграції в Україні.

Подати анкету, після відкриття реєстрації, можна буде за посиланням: https://anketa.dpsu.gov.ua/.

Більше інформації щодо проекту «Нове обличчя кордону»: https://newface.dpsu.gov.ua/.

Зареєструватися (заповнити анкету) можна з  01.07.2019 по 26.07.2019.


Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

03.07.2019Чи передбачені законодавством додаткові програми підтримки зайнятості внутрішньо переміщенихосіб?


Чинним законодавством про зайнятість населення передбачена можливість компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності суб’єктами малого підприємництва. Така компенсація може надаватися і відносно працевлаштованих ВПО з числа безробітних.

Крім того, в 2015 році до ЗУ «Про зайнятість населення» були внесені зміни, що стосуються ВПО. Зокрема, передбачено, що зареєстрованим безробітним з числа ВПО компенсуються фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої місцевості при працевлаштуванні та витрати на проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, якщо це необхідно при працевлаштуванні за направленням служби зайнятості.

Для роботодавців передбачена компенсація витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації працевлаштованих осіб за направленням ЦЗ.

Також передбачена компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування безробітних на умовах строкових трудових договорів.Саме ця компенсація найбільш дієво використовується в нашій області.

Компенсуються витрати роботодавця протягом 6 місяців, за умови, що для ВПО буде гарантоване робоче місце на період у 2 рази довший.

Період компенсації може бути збільшений до 12 місяців за рішенням обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Крім того передбачено, що ВПО працездатного віку у разі відсутності підходящої роботи можуть отримати ваучер для професійної підготовки. Ваучером є фактичнезобов’язанняЦЗ профінансувати витрати особи на навчання. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. Якщо вартість навчання є вищою, різниця оплачується особою або роботодавцем.

Ваучер не надається зареєстрованим безробітним. Такі особи, у тому числі ВПО, проходять професійну підготовку безкоштовно за направленням ЦЗ під замовлення роботодавців.

Детальну інформацію із зазначених питань можливо отримати в ЦЗ або скориставшись Інтернет-ресурсами ДСЗ.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

02.07.2019


Понад 70 кар’єрних радників допомагають безробітним Кіровоградщини знайти свій професійний шлях


Із січня 2019 року кар’єрні радники почали роботу в усіх міськрайонних центрах зайнятості та філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Важливим елементом впровадження в Україні проекту Міжнародної організації праці (МОП) «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»є пілотування та впровадження в роботу служби зайнятості інституту кар’єрних радників. Адже в сучасних умовах виникає потреба розширення спектру послуг для клієнтів служби з урахуванням індивідуальних потреб, їх рівня професіоналізму, ступеня трудової мотивації та мобільності.

У міськрайонних центрах зайнятості та філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості працює 73 кар’єрних радника.

Згідно до проекту, для кожного безробітного складається індивідуальний плани надання послуг та працевлаштування. Такий план буде спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, що міститиме спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечуватиме індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Тобто кар'єрний радник працює з кожним клієнтом окремо. Він зможе побачити перешкоди, які стоять перед клієнтом на ринку праці в момент працевлаштування, та допоможе подолати їх.


Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

25.06.2019Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до всеукраїнського опитування

Одним із головних завдань державної служби зайнятості (далі – ДСЗ) на ринку праці є надання роботодавцям послуг з добору працівників. Для його виконання необхідне налагодження ефективних і дієвих контактів між центрами зайнятості та роботодавцями. Центральний апарат ДСЗ модернізується та робить дієві кроки для покращення такої взаємодії. Так, наприклад, планується введення інституту консультанта-роботодавця (за аналогією з кар’єрним радником для шукачів роботи).

Проте, покращення роботи не можливе без «зворотнього зв’язку» з роботодавцями, без отримання інформації про те, що ще необхідно змінювати в роботі державної служби зайнятості.

Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) на веб-сторінці «Єдине соціальне середовище зайнятості» (адреса – www.dcz.gov.ua) започатковане опитування роботодавців щодо задоволеності наданням послуг державної служби зайнятості (у період до 19 серпня 2019 року).

Для участі в опитуванні необхідно завітати на інтернет-сторінку Центрального апарату чи Кіровоградського обласного центру зайнятості до розділу «Опитувальник роботодавця» (на головній сторінці) та заповнити анкету. Доступ до сторінки можливий з комп’ютерів та мобільних телефонів.

У анкеті зазначається загальна інформація про роботодавця, повідомляється, якими послугами центрів зайнятості він користується, та оцінюється якість надання послуг, зокрема щодо підбору персоналу та професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців. Одним із пунктів анкети є повідомлення про рівень задоволеності заходами, що проводяться центрами зайнятості, у тому числі онлайн-співбесідами та презентаціями роботодавців.

Тож, пропонуємо роботодавцям поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, висловитися про послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо очікуваного вдосконалення послуг ДСЗ!

21.06.2019


Чи може внутрішньо переміщена особа отримати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності?


Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років, та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразово виплата не здійснюється безробітним, яким тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочувалась з певних підстав, зокрема, у разі недотримання ними письмових рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.

Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово безробітні, які вже отримали таку допомогу та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її упродовж двох років.

Інших обмежень щодо одноразової виплати не передбачено. ВПО мають рівне право з іншими зареєстрованими безробітними на її отримання.

Виплата допомоги одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів.

Наприклад, якщо особа вже отримувала допомогу 60 днів, то одноразова виплата розрахується за 300 днів.

Особам можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності. Ці безробітні можуть залучатися до семінарів або для них може організовуватися навчання з питань підприємництва.

Для розгляду питань щодо надання допомоги безробітний подає до центру зайнятості заяву та бізнес-план.

Вважаємо за необхідне зазначити, що одноразова виплата проводиться в межах кошторисних призначень, які останніми роками значно обмежені.

Враховуючи вказане, рекомендуємо ВПО, які вирішили започаткувати підприємницьку діяльність, також звертатись до місцевих органів влади для розгляду питання про отримання коштів на підтримку підприємництва з місцевих бюджетів, а також цікавитись міжнародними проектами підтримки самозайнятості переселенців, які реалізуються в області неурядовими організаціями.

Інформація про такі проекти, зокрема, розміщується на Інтернет-ресурсах ОЦЗ.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

20.06.2019Чи може внутрішньо переміщена особа отримати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності?


Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років, та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.

Одноразово виплата не здійснюється безробітним, яким тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочувалась з певних підстав, зокрема, у разі недотримання ними письмових рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.

Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово безробітні, які вже отримали таку допомогу та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали її упродовж двох років.

Інших обмежень щодо одноразової виплати не передбачено. ВПО мають рівне право з іншими зареєстрованими безробітними на її отримання.

Виплата допомоги одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів.

Наприклад, якщо особа вже отримувала допомогу 60 днів, то одноразова виплата розрахується за 300 днів.

Особам можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності. Ці безробітні можуть залучатися до семінарів або для них може організовуватися навчання з питань підприємництва.

Для розгляду питань щодо надання допомоги безробітний подає до центру зайнятості заяву та бізнес-план.

Вважаємо за необхідне зазначити, що одноразова виплата проводиться в межах кошторисних призначень, які останніми роками значно обмежені.

Враховуючи вказане, рекомендуємо ВПО, які вирішили започаткувати підприємницьку діяльність, також звертатись до місцевих органів влади для розгляду питання про отримання коштів на підтримку підприємництва з місцевих бюджетів, а також цікавитись міжнародними проектами підтримки самозайнятості переселенців, які реалізуються в області неурядовими організаціями.

Інформація про такі проекти, зокрема, розміщується на Інтернет-ресурсах ОЦЗ.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

18.06.2019


Чи може внутрішньо переміщена особа з інвалідністю, що отримує пенсію,бути зареєстрована в центрі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю?


Відповідно до норм порядку реєстрації безробітних, для надання статусу безробітного особа подає заяву та пред’являє певні документи. Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальноообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію або державну соціальну допомогу, подає копію довідки до акта огляду МСЕК. За наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Отримання пенсії або державної соціальної допомоги жодним чином не впливає на можливість отримання допомоги по безробіттю. Така допомога призначається за загальними правилами.

Але необхідно враховувати, що порядком передбачено, що реєстрація громадянина як безробітного припиняється з дня його визнання нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду МСЕК.

Тому такі громадяни не можуть набувати статус зареєстрованого безробітного.

Слід зазначити, що підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

При працевлаштуванні до роботодавців на нові робочі місця осіб з інвалідністю, що є зареєстрованими безробітними, такі роботодавці мають право звернутись до центру зайнятості за отриманням компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на ЗДСС.

Також нагадаю, що для працевлаштування осіб з інвалідністю у роботодавців бронюється 4% робочих місць. На такі робочі місця можуть бути працевлаштовані як місцеві мешканці, так і ВПО.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


13.06.2019День боротьби з дитячою працею: особливості працевлаштування сезонної роботи неповнолітніх


Канікулярний літній період кожна доросла дитина, зрозуміло що, використовує на власний розсуд. Хтось відпочиває, а хтось і працює. А хтось відпочиваючи, присвячує певний проміжок часу вибору своєї майбутньої професії. Це можливо робити самостійно або за сприянням працівників державної служби зайнятості, які активно надають профорієнтаційні послуги в пришкільних таборах та літніх таборах відпочинку.

Як знайти собі робоче місце? Очевидно, це питання цікавить частину старшокласників. Пропонуємо завітати до найближчого центру зайнятості і ознайомитись з наявними вакансіями. Зі всім спектром вакансій є можливість ознайомитись на Інтернет-сторінці ДСЗ. Завітати на неї Ви можете навіть з мобільного телефону з доступом до всесвітньої павутини. Наш сайт адаптований для смартфонів.

Тепер про особливості роботи.

Відповідно до норм Кодексу законів про працю України прийняття особи на роботу допускається з 16 років.

Діти, віком старше 15 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків, якщо це не завдає шкоди їхньому здоров’ю і навчанню.

Діти, віком старше 14 років, можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьківдля виконання виключно легкої роботи, що не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не порушує процес навчання.

Обов’язково треба враховувати, що нормами Закону України «Про охорону дитинства» заборонено залучення дітей до найгірших форм дитячої праці.

До найгірших форм належить використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності.

Такими формами праці є усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах.

При працевлаштуванні одним з ключових моментів є необхідність вступу в легальні трудові відносини.

З неповнолітнім трудовий договір обов’язково має бути укладено в письмовій формі.

Для працівників віком від 14 та 15 років, які працюють під час канікул, та працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу має складати не більше 24 годин на тиждень.

Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого часу має складати не більше 36 годин на тиждень.

Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Шкідлива робота для дітей не допускається.

Відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Перелік є дуже об’ємним документом і містить значну кількість заборонених робіт в різних сферах економіки.

Так, заборонено застосування праці неповнолітніх на посадах водія автомобіля, газозварника, оператора заправних станцій.

Забороняється застосування праці дітей, безпосередньо зайнятих біля гарячої плити, кондитерських печей, електрожарових шаф.

Також забороняється неповнолітнім торгувати вином, спиртом, іншою лікеро-горілчаною продукцією та пивом.

Щодо вибору професії, навчального закладу для її здобуття, зазначимо наступне.

Державна служба зайнятості надає можливість старшокласникам пройти комплексне профорієнтаційне тестування, що визначить основні психологічні якості.

Профорієнтація дозволяє зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить особі; допомагає оцінити власні здібності, інтереси, можливості та усвідомлено обрати майбутню професію; оцінити власний потенціал та розробити стратегію кар’єрного зростання.

За результатами тестування формуються рекомендації щодо вибору професії, які особа може опрацювати самостійно або з консультаціями фахівців центру зайнятості.

Тестування проводиться у он-лайн форматі на платформі з професійної орієнтації та розвитку кар’єри Інтернет-сторінки державної служби зайнятості. Для проходження тестування необхідно зареєструватись (із зазначенням власної електронної пошти). Консультації з тестування є можливість отримати в обласному центрі зайнятості за телефоном 32-28-41 або в місцевих центрах зайнятості.

Завітайте також на сторінку ОЦЗ у відеохостінгу Ютуб. Зокрема, там розміщено мультсеріал «Пошук роботи», в 22-ох серіях якого в ігровій формі надані поради щодо професійної орієнтації та пошуку роботи.

Запрошуємо також ознайомитись з інформацією, викладеною на сторінці ОЦЗ у соціальній мережі Фейсбук. Це і правова інформація для шукачів роботи, і приклади успішного працевлаштування, і профорієнтаційні ролики щодо найбільш затребуваних на ринку праці професій та інша корисна інформація.

Враховуйте наші рекомендації! Працюйте легально! Робіть правильний вибір майбутньої професії! Користуйтесь соціальними послугами ДСЗ та використовуйте Інтернет-ресурси служби!


12.06.2019Які особливості призначення внутрішньо переміщеним особамдопомоги по безробіттю?


Вцілому ВПО мають право на призначення допомоги по безробіттю на тих же підставах як і інші категорії громадян.

Виплата допомоги залежить від того чи є особа застрахованою чи ні,

від причини звільнення з останнього місця роботи,

від тривалості страхового стажу за рік до реєстрації в ЦЗ,

від загальної тривалості страхового стажу

та від розміру заробітної платиособи.

Але для ВПО існують свої особливості, які пов’язані з тим, що особа могла не мати можливості звільнитися з роботи та внести запис про це у трудову книжку, чи взагалі не отримала трудову книжку у роботодавця при переселенні, чи відносно особи відсутні відомості персоніфікованого обліку.

Такі особливості визначені в законах про страхування на випадок безробіття та про забезпечення прав і свобод ВПО.

Якщо особа не має необхідних документів для надання статусу безробітного, то цій особі допомога по безробіттю призначається на строк до 180 календарних днів у мінімальному розмірі. На поточний момент такий мінімальний розмір складає 610 грн.

Після надходження необхідних документів та відомостей розмір допомоги переглядається.

Якщо ВПО фактично припинила роботу, але не мала можливості оформити звільнення документально та внести відповідний запис до трудової книжки, то така особа подає до ЦЗ нотаріально посвідчену заяву про припинення трудових відносин. Розмір допомоги по безробіттю буде залежати від причини звільнення та від тривалості страхового стажу за рік до реєстрації. Якщо страховий стаж менше 6 місяців, то допомога призначається на строк до 360 календарних днів у розмірі 610 грн.

Якщо страховий стаж складає 6 і більше місяців, то розмір допомоги залежатиме від розміру заробітної плати, але не може бути меншим 1630 грн.

При обчисленні цих 6 місяців враховується поважна причина перерви страхового стажу як то період зайнятості на тимчасово окупованій території чи в районах проведення АТО, що за даними державного реєстру соціального страхування не підтверджується сплатою єдиного внеску.

Щодо тривалості виплати, то слід також зазначити, що для осіб передпенсійного віку вона складає до 720 календарних днів.

Якщо ВПО отримувала допомогу по безробіттю в центрах зайнятості в районах проведення АТО та звернулась до ЦЗ в іншому районі, то виплата ДБ продовжується з урахуванням даних державного реєстру соціального страхування та ЄІАС ДСЗ.

Детальні консультації щодо призначення ДБ рекомендуємо отримувати шляхом безпосереднього звернення до найближчого ЦЗ.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості

10.06.2019


Якщо внутрішньо переміщена особа має місце свого постійного проживання в сільській місцевості на непідконтрольній території, чи може вона бути зареєстрована в центрі зайнятості?


Сам по собі факт реєстрації постійного місця проживання в сільській місцевості жодним чином не впливає на можливість реєстрації особи як безробітної в ДСЗ. Значення має чи належить особа до категорії самостійно зайнятих, чи ні.

До зайнятого населення можуть належати, зокрема, члени фермерських та особистих селянських господарств (ОСГ).

Якщо особа є членом фермерського господарства як юридичної особи, що зареєстрована на непідконтрольній території, то такій особі необхідно подати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення зайнятості.

Щодо членів особистих селянських господарств зазначу наступне.

Для надання статусу безробітного особа подає до БЦЗ чи філії ОЦЗ заяву та пред’являє, визначені порядком реєстрації, документи.

У заяві особа зазначає чи є вона членом ОСГ, чи ні.

Якщо особа є членом ОСГ і при цьому працювала 6 і більше місяців за рік до реєстрації в ЦЗ, то ведення ОСГ не вважається основною роботою і особа реєструється як безробітна без подання будь-яких додаткових документів.

Якщо член ОСГ працював менше 6 місяців, то він має подати довідку про припинення ведення господарства або про вихід з нього.

Відповідна довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Якщо особа має статус ВПО, то згідно норм порядку реєстрації безробітних, таку довідку не потрібно подавати.

Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


07.06.2019Якщо у внутрішньо переміщеної особи в трудовій книжці відсутній запис про звільнення з підприємства на непідконтрольній території, чи може така особа бути зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна?

Законодавство передбачає два варіанта отримання соціальних послуг в ДСЗ – зареєстрованим безробітним і особам, відносно яких здійснюється облік. Облікова процедура є більш простою відносно пакету документів.

Так, для взяття на облік особа повідомляє кар’єрного радника про свій досвід роботи. При цьому не обов’язковопред’являти трудову книжку.

На відміну від цього, для реєстрації як безробітного, потрібно пред’явити трудову книжку. Укнижці записи про періоди трудової діяльності мають бути здійснені відповідно до затвердженої інструкції.

Якщо у особи здійснено запис про прийом на роботу, але відсутній запис про звільнення, така особа, за загальним правилом, не може бути зареєстрована як безробітна.

Але у такого загального правила є виключення.

І стосується воно саме ВПО.

Відповідно до чинного порядку реєстрації безробітних, у разі відсутності у особи документів, що підтверджують факт звільнення, така особа подає до центру зайнятостізаяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена.

Також може бути подано відповідне рішення суду – уразі припинення трудових відносин у судовому порядку.

Подається також розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Для підтвердження того, що запис про звільнення відстутній в трудовій книжці саме у ВПО, рекомендується особі пред’явити довідку про взяття її на облік як ВПО.

У разі необхідності, пропонуємо ВПО безпосередньо звертатись до центрів зайнятості за отриманням консультацій щодо документів або ж телефонувати як до місцевих та і до обласного ЦЗ. З номерами телефонів можливо ознайомитись на Інтернет-сторінці ОЦЗ.


Б.Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


06.06.2019Які документи необхідні для реєстрації внутрішньо переміщених осіб у службізайнятості?

Слід зазначити, щоодним із основним завдань державної служби зайнятостіє сприяння громадянам у підборі підходящої роботи. Таке сприяння здійснюється для зареєстрованих безробітних.

Варто наголосити, що для пошуку роботи не обов’язково набувати статусу зареєстрованого безробітного. Соціальні послуги з пошуку роботи надаються також особам облікової категорії. До облікової категорії осіб можуть належати, зокрема, особи, які працюють і шукають додатковий заробіток.

Для того, щоб стати на облік, особа пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Такі особи інформують кар’єрного радника про свою освіту, досвід роботи.

Для надання статусу зареєстрованого безробітного, особа подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка та пред’являє:

паспорт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку;

документ про освіту.

До 01 січня 2019 року діяв порядок реєстрації безробітних, який передбачав обов’язкове пред’явлення при реєстрації довідки про взяття особи на облік як ВПО. Наразі, діє порядок, який не передбачає такого обов’язку.

Слід зазначити, що новий порядок реєстрації передбачає первинне профілювання безробітних для оцінки їх особистісних та професійних характеристик, а також складання індивідуального плану надання послуг.


Безробітних інформують про можливості працевлаштування, попит на їх професії на ринку праці, систему мотивації до праці, ризик тривалого безробіття, визначення обсягу і видів послуг, які надаватимуться безробітному з метою його інтеграції до ринку праці.

Кар’єрний радник разом з безробітними розробляє індивідуальний план працевлаштування.Складання таких планів передбачено і відносно ВПО.

Б. Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


05.06.2019


Чи може підприємство прийняти на роботу кур'єрами осіб у віці 16-18 років?


На запитання читачіввідповідає Т. Дігтяренко, заступник начальника юридичного відділу Кіровоградського ОЦЗ.

Відповідно до ст. 188 КЗпПУкраїни не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Як виняток – за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, – можна прийняти на роботу особу, яка досягла 15-річного віку.

Нагадаємо, що ст. 190 КЗпП України передбачає, що законодавством визначеніроботи, на яких забороняється використання праці осіб молодше 18 років. Так, забороняється застосування праці таких осіб на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється залучати осіб молодше 18 років до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Але це ще не повний перелік заборон і обмежень, що стосуються використання праці молоді. Нагадуємо, що:

всі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медогляду та надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медогляду (ст. 191 КЗпП);

заборонено залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Крім того, ст. 193 КЗпП встановлює норми виробітку для молодих робітників, а ст. 194 цього Кодексу визначає розмір оплати праці працівників молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи.

Також Кодекс законів про працю України регулює питання, пов'язані зі щорічними відпустками працівників у віці до 18 років, обмеження щодо їхнього звільнення і розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб (усиновителів, опікунів неповнолітнього, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю).

Отже, якщо кур'єрська робота, на яку підприємство планує прийняти особу віком 16-18 років вкладається у перераховані законодавчі рамки, використання праці таких неповнолітніх осіб дозволено.

Однак необхідно пам'ятати про тривалість робочого дня для таких осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої вище для осіб відповідного віку.


30.05.2019 р.


Онлайн-анкетування: у роботодавців Кіровоградщини

є можливість заявити про потребув кадрах


Роботодавців Кіровоградщини запрошують долучитися до онлайн-анкетування


З 03 червня поточного року розпочинається запроваджене Державною службою зайнятості анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік. Заповнити анкети можна у «Персональному кабінеті» на Інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» у розділі «Опитування». Звертаємо увагу, що сервіс доступний для роботодавців, які зареєструвалися в центрах зайнятості, та мають логіни та паролі для входу в персональний кабінет.

За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості області.

«Проведення поглибленого вивчення перспектив розвитку регіонального ринку праці, на підставі даних роботодавців, надасть можливість спрогнозувати локальний ринок праці, скласти перспективну потребу в працівниках у професійному розрізі, – зазначив заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. – Ми запрошуємо усіх роботодавців області долучитися до анкетування».

Результати анкетування оброблятимуться фахівцями Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані прирозробці прогнозу потреби у працівниках на 2020 рік.

Тож не зволікайте – скористайтеся цією можливістю!


Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості


27.05.2019


Передпенсійний вік: чи має шукач роботи право надопомогу по безробіттю за 2 роки до виходу на пенсію?


Чинними нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не визначено єдиного віку для призначення пенсії для різних категорій громадян. Однією з умов призначення пенсії за віком є наявність необхідного страхового стажу. В залежності від такого стажу пенсія за віком може бути призначена в 60, 63 або 65 років.

Частиною 4 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначено, що для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів (загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 днів). До осіб передпенсійного віку належать особи за 2 роки до досягнення пенсійного віку.

Враховуючи вищевказане, момент настання передпенсійного віку у кожного безробітного визначається індивідуально. За рекомендаціями Міністерства соціальної політики України (лист від 28.03.2019р.) визначення пенсійного віку в державній службі зайнятості потребує підтвердження відповідними відомостями Пенсійного фонду України.

Працівники центрів зайнятості доводять до кожного безробітного інформацію про особисту відповідальність та відшкодування незаконно отриманих коштів, виплачених як матеріальне забезпечення на випадок безробіття та вартості соціальних послуг, у разі подання неправдивих даних під час (та у період) реєстрації громадян як безробітних. Таке попередження, зокрема, стосується і повідомлення про пенсійний вік особи.

Одночасно звертаємо увагу, що Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) запроваджено обмін даними з Пенсійним фондом України щодо отримання інформації про осіб, які отримують (чи отримували) страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та отримують пенсії.


Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості


27.05.2019За яких умов можна приймати на роботу неповнолітніх?


Попереду літні канікули, тож багато школярів виявлять бажання підзаробити. Проте, не усі роботодавці знають про особливі умови прийому на роботу неповнолітніх працівників.

Неповнолітні відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) – особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Частина перша статті 188 КЗпП говорить про те, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Однак ця норма має виключення: так частинами другою та третьою зазначеної статті встановлюється можливість прийняття на роботу осіб, які досягли п’ятнадцяти років та чотирнадцяти років за певних умов.

Так, при прийнятті на роботу осіб, яким виповнилося 15 років, має бути дотримана умова наявності згоди одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника).

Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, виходячи зі змісту частини третьої статті 188 КЗпП, можливо, якщо додержуватися таких умов:

 • прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
 • такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
 • їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
 • потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, –усиновлювача чи опікуна).

Крім того, усіх неповнолітніх осіб приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду.Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

13.05.2019


Про відвідування безробітними центрів зайнятості у період «травневих канікул»


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 7-р «Про перенесення робочих днів у 2019 році» робочий день 30 квітня перенесено на 11 травня. Святковими днями є 1-е та 9-те травня, а враховуючи, що Великдень у 2019 році відзначається 28 квітня, то вихідним днем є і 29 квітня.

Відповідно, вихідними днями є період з 27 квітня по 1-е травня включно (що умовно можна назвати «травневими канікулами»), вихідним є також 9-те травня, а 11-е травня є робочим днем.

Питання відвідування безробітними центрів зайнятості врегульовані Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792 (розділ «Відвідування центру зайнятості»). Пунктом 28 вказаного Порядку визначено, що зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідувати центр зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

У системі державної служби зайнятості застосоване аналогічне перенесення робочих днів. Кар’єрні радники державної служби зайнятості завчасно володіли відповідною інформацією та визначають дні для відвідування центрів з урахуванням перенесення робочих днів.


Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


25.04.2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

Чи існують на законодавчому рівні покарання стосовно дій тих безробітних громадян, які незаконно отримують допомогу?


Відповідно до єдиної загальноукраїнської технології обслуговування незайнятого населення при зверненні громадянина до служби зайнятості з питань працевлаштування перевіряються дані про його попередній облік як безробітного. Це робиться для виявлення випадків, коли шукачі роботи при зверненні до центру зайнятості вже працюють, проте приховують цей факт. У результаті чого ці громадяни одночасно мають дохід, і допомогу по безробіттю.

Під час перевірок встановлюється, що такі громадяни, отримавши статус безробітного, одночасно працювали, у тому числі за цивільно-правовими договорами чи займались підприємницькою діяльністю, або ж подали до служби зайнятості недостовірні дані стосовно останнього виду зайнятості.

Основними засобами, які використовуються для отримання допомоги обманним шляхом, є:

 • приховування безробітними факту зайнятості як при реєстрації в службі зайнятості, так і в період отримання допомоги;
 • надання підроблених документів (трудової книжки, документів, які виправдовують неявку у встановлений термін до центру зайнятості лікарняні листи, довідки з лікувальних закладів тощо);
 • приховування факту призначення пенсії або ж навчання на денних відділеннях у різних навчальних закладах.

В основі роботи фахівців служби зайнятості, перш за все, ретельний контроль за документами, що подають громадяни для реєстрації.

Для попередження фактів незаконного отримання коштів здійснюється інформування громадян, підприємств, установ і організацій про основні положення законодавства щодо зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття, про відповідальність за скоєння шахрайства, ведення трудових книжок та оформлення інших документів.

Ця інформація розміщується на інформаційних стендах служби зайнятості, а також друкується в місцевих засобах масової інформації. Також проводяться семінари та індивідуальні консультації з представниками підприємств, установ, організацій та безробітними громадянами щодо подібних зловживань.

Тож чи існують на законодавчому рівні покарання стосовно дій тих осіб, що незаконно отримують допомогу? Звичайно, винним підприємствам або громадянам пропонується добровільно повернути переплачені кошти. У разі невиконання пропозицій матеріали передаються в органи прокуратури, полоіції та до суду.Якщо встановлюється, що в діях безробітного громадянина або посадової особи підприємства є склад злочину, передбачений Кримінальним кодексом України, вирішується питання про кримінальну відповідальність.


Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості

18.04.2019

______________________________________________________________________________________

В Онуфріївці обговорили питання працевлаштування учасників

АТО та громадян з інвалідністю


10 квітня 2019 року, в Онуфріївській районній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості відбулася ділова зустріч щодовирішення питаннь зайнятості учасників АТО та громадян з інвалідністю. Серед присутніх представники управління праці та соціального захисту населення Онуфріївської райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім'ї та молоді та військовий комісар Онуфріївського районного військового комісаріату.

«У напрямку забезпечення державних гарантій та можливостей у сфері зайнятості осіб з інвалідністю та учасників АТО, їх інтеграції у суспільство служба зайнятості співпрацює з місцевими органами влади та самоврядування, роботодавцями та іншими соціальними партнерами. Адже саме консолідація спільних зусиль є фундаментом забезпечення ефективноїзайнятості данихкатегорії безробітних, їх раціонального працевлаштування, подальшої трудової та соціальної реабілітації», - розпочала зустріч ОльгаМайборода, заступникдиректора Онуфріївської районної філії обласного центру зайнятості.

Також проінформувала присутніх про ситуацію, яка склалася на місцевому ринку праці, соціальні послуги державної служби зайнятості, зокрема, у напрямку забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю та учасників АТО,результати роботи районної філії щодо надання соціальних послуг даним категоріям безробітних за січень-березень поточного року, нормативно-правове регулювання у сфері працевлаштування громадян зазначенихкатегорій тощо.

Заступник директора акцентувала увагу присутніх на тому, що особи з інвалідністю та учасники АТО, які бажають працювати, мають право, які і всі інші шукачі роботи, на отримання соціальних послуг, щоїх надаєслужба зайнятості. Але щоб дані послуги були ефективними, а працевлаштування – раціональним,служба зайнятості вирішує питання зайнятості таких громадян, насамперед, через індивідуальний підхід і в такий спосіб сприяє їхньому поверненню до активної трудової діяльності.

За результатами проведення ділової зустрічі учасниками схвалено рекомендації щодо подальшої співпраці в напрямку працевлаштування осіб з інвалідністю та учасників АТО.


С. Яцун

11.04.2019


На Кіровоградщині стартує Декада профорієнтаційних майстер-класів для молоді


Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ще краще – спробувати власноруч!


На Кіровоградщині з 09 квітня стартує Декада профорієнтаційних майстер-класів для молоді, що організована обласним центром зайнятості.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ще краще – спробувати власноруч!

У форматі майстер-класів будуть проведені професіографічні екскурсії на підприємства; квести та інтерактивні заходи; презентації професій; ярмарки професій; презентації навчальних закладів; майстер-класи з самопрезентації тощо.

У рамках Декади заплановано низку профорієнтаційних заходів для молоді, які будуть проводитись за участі навчальних закладів області, роботодавців, громадських організацій та інших соціальних партнерів.


Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в обласній Декаді профорієнтаційних майстер-класів.

Звертайтеся до найближчого ЦЗ.


Чи може особа, яка отримує пенсію зінвалідності, зареєструватисяу центрі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю?


Відповідно до норм діючого порядку реєстрації безробітних, для надання статусу безробітного особа подає заяву та пред’являє окремі документи. Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальноообов’язкове державне пенсійне страхування»пенсійного віку та отримує пенсію або державну соціальну допомогу, подає копію довідки до акта огляду МСЕК та, у разі наявності, пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Отримання пенсії або державної соціальної допомоги жодним чином не впливає на можливість отримання допомоги по безробіттю. Така допомога призначається за загальними правилами.

Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Слід враховувати, що порядком реєстрації безробітних передбачено, що реєстрація громадянина як безробітного припиняється з дня його визнання нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду МСЕК.


Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


01.04.2019

_____

Вибираєш професію - проектуєш життя.

Незабаром закінчитьсянавчальний рік. Передвипускниками та їх батьками стоїть складне і відповідальне питання "Ким бути?", "Яку професію обрати"?

За часи своєїдіяльностіДержавною службою зайнятості напрацьований певний досвід системної профорієнтаційної роботи серед молоді, у т.ч. учнівської, що спрямована на допомогу у виборі головної справи свого життя з урахуваннямвласних бажань, можливостей та суспільних інтересів. Зазначена робота щороку набирає обертів, удосконалюється та здійснюється, як упродовж навчального року, так й під час канікул. Це й впроваджені в роботу профорієнтаційні термінали,веб базована профорієнтаційна платформа Державної служби зайнятості «Моя професія», мобільні центри профорієнтації тощо.

Велика увага до профорієнтаційної роботи приділяється Кіровоградськоюобласною службою зайнятості і в цьому році.

З 9по 19 квітня 2019 року Онуфріївською районноюфілією Кіровоградського обласного центру зайнятості в районі будепроводитисьДекада профорієнтаційнихмайстер-класів для молоді.Протягом цього періодуцентром зайнятості для учнівзагальноосвітніх навчальних закладів та безробітної молоді будуть проведенні ряд заходів: професіографічні екскурсії на підприємства з майстер-класом для учнівської молоді, презентації професій, семінари «Підготовка резюме»,а також надаватимуться індивідуальні профконсультації з застосуванням профдіагностичного обстеження.Відвідування профорієнтаційних заходів сприятиме усвідомленому виборуактуальних на ринку праці професій, а також подальшому навчанню та працевлаштуванню.

Спеціалісти центру зайнятості постійно надають інформаціющодо актуальних вакансій, умов профнавчання за направленням центру зайнятості, табагато інших послуг, направлених на сприяння працевлаштуванню молоді.Усі послуги надаються безкоштовно.

Запрошуємо випускників загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьків,молодь,яка не працює та не навчаєтьсядля отримання профорієнтаційних послуг до Онуфріївськоїрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, який розташований за адресою: сел. Онуфріївка, вул. М. Скляра 9, довідки за телефоном: 20-525.


Спеціаліст з активної підтримки

Онуфріївськоїрайонної філії

Кіровоградського ОЦЗВ.М. Крамаренко

27.03.2019 р.

____________________________________________________________________________________________________________________

Чи можуть безробітні бути офіційними спостерігачами під час виборів?


Відповідно до чинного законодавства про вибори Президента України, суб'єктами виборчого процесу є офіційні спостерігачі від кандидата на пост Президента України чи від громадської організації.

Ці особи не можуть входити до складу окружних та дільничних виборчих комісій, тому на офіційних спостерігачів, якщо вони мають статус зареєстрованого безробітного, не поширюється дія частини 6-ої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України».

Виходячи із вищевказаного, якщо зареєстрований безробітний є офіційним спостерігачем, що підтверджується посвідченням, виданим окружною виборчою комісією, його реєстрація має бути припинена і він не має правоотримувати допомогу по безробіттю, оскільки офіційні спостерігачі отримують фінансове і матеріальне забезпечення діяльності за рахунок коштів кандидата на пост Президента України чи громадської організації.


Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості


26.03.2019 р.

_____________________________________________________________________________________________________________________

РИНОК ПРАЦІ.

Підведено підсумки діяльностідержавної служби зайнятості у січні-лютому 2019 рокув Онуфріївському районі,визначенопріоритетні завдання діяльностідо кінця поточного року.

Протягомзвітного періодудіяльність Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостібула зосередженана реалізації пріоритетнихзавдань, визначених Програмою зайнятості населенняна 2018-2020 роки. Проводилась робота із сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян. Всього в пошуку роботи звернулось 471чол.З них працевлаштовано 67 чол., 72 безробітних проходили навчання за направленням служби зайнятості, ще 70 працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. Від роботодавців району надійшло 110 вакансій.

В результаті, ситуація на ринку праці району залишалась стабільною. Продовжуютьвпроваджуватисьсучасні сервіси наданняпослуг, запроваджуються нові методи роботи, одним із яких єІнтернет-ресурс « Єдине соціальне середовище зайнятості». Зазначеним сайтомпочинають активно користуватись безробітні та роботодавці.

Всі заходи на ринку праці проводились за тісної співпраціслужби зайнятості з сільськими та селищними радами, районною радою , районною державною адміністрацією, підприємствами , установами та організаціями району.

Актуальними та першочерговими завданнями на ринку праці залишаються заходи, направлені на збільшення числа зайнятих, сприяння працевлаштуванню соціально незахищених категорій населення, учасників АТО, інвалідів та молоді.


Супрун Н.Д.

25.03.2019

____


Якщо безробітні є членами виборчих комісій і приймають участь виключно у підведенні підсумків голосування на виборах Президента України, чи повинні вони зніматись з обліку в центрі зайнятості?


Початок зайнятості особи є підставою для припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості, крім окремих видів зайнятості, визначених відповідними нормативно-правовими актами.

Згідно приписів Закону України “Про вибори Президента України” члени виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження з оплатою праці протягом частини періоду повноважень комісії, у тому числі в день голосування та дні встановлення підсумків голосування. Порядок оплати їх праці регулюється постановою Центральної виборчої комісії від 08.04.2014 № 226 та постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 № 966.

Враховуючи норми Закону України “Про вибори Президента України”, вказаної постанови ЦВК та пункту 30 порядку реєстрації безробітних,зазначаємо, що виконання зареєстрованим безробітним повноважень члена виборчої комісії в день голосування та дні встановлення підсумків голосування не є підставою для припинення його реєстрації в державній службі зайнятості.

Слід також зазначити, що члени виборчих комісій, які брали активну участь у роботі комісії, незалежно від того на платній чи не на платній основі вони працюють у комісії, можуть отримати один раз протягом виборчого процесу одноразову грошову винагороду.

Отримання такої винагороди також не позбавляє особу статусу безробітного.Богдан Стоян заступник директора обласного центру зайнятості


18.03.2019 р.


Позитивна динаміка: у службі зайнятості Кіровоградщини звітують про прогрес за основними напрямками діяльності


У 2018 році чисельність працевлаштованих осіб становила 22,7 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Оперативно, до надання статусу безробітного, було працевлаштовано 35,0% від загальної кількості шукачів роботи, які звертались до центрів зайнятості Кіровоградщини (у 2017 році 26,8%).

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості у 2018 році – 5,1 тис., що на 249 (5,1%)роботодавців більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Кількість зареєстрованих вакансій у 2018 році становила 34,3 тис. одиниць, що на 2,6 тис. одиниць більше (8,2%) ніж за аналогічний період 2017 року.

За оперативними даними, станом на 01 березня роботу шукали 17 133 зареєстрованих безробітних, були наявними 3053 вакансії.


Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості

12.03.21019 р.


Тісна співпраця з роботодавцями – запорука працевлаштування безробітних

Сьогодні вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Онуфріївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості має успішний досвід взаємовигідної багаторічної співпраці з підприємствами району, значна увага надається співпраці з сільськогосподарськими підприємствами.

Прикладом всебічної взаємодії у напрямку забезпечення зайнятості жителів району, може слугувати співпрацяз Приватним підприємством «Овен», яке очолює Андрійченко Павло Іванович.

Підприємство займаєтьсявирощуванням зернових та технічних сільськогосподарських культур, тому потреба в кадрах тут відчувається з ранньої весни та до пізньої осені.В ході співпраці фахівцями районної філії вивчається перспективна та поточна потреба в робітничих кадрах, можливості укомплектування кадрами шляхом попереднього професійного навчання та необхідності залучення безробітних до робіт тимчасового характеру в даному сільськогосподарському підприємстві.

Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року ПП «Овен» надало інформацію пропотребу в16 працівникахробітничих професій.Фахівцями районної філії здійснено підбір необхідних робітників, та, за результатами співбесіди з роботодавцем, після проходження курсів підвищення кваліфікації безробітними, вакантні посади укомплектовані.

ПП «Овен»володіє найсучаснішою сільськогосподарською технікою вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка постійно оновлюється

На підприємстві створені сприятливі умови праці для працівників, підприємством своєчасно виплачується не лише заробітна плата, яка доречі є найвищою в районі, а також виплачуютьсягрошові премії з нагоди певних подій в житті працівника(ювілей, народження дитини тощо). Тому працівники відчувають себе соціально захищеними та впевненими у завтрашньому дні.

Районна філія сподівається і в подальшому на активну співпрацю зПП «Овен» для оперативного задоволення кадрових потреб підприємства та вирішення питання зайнятості шукачів роботи.

27.02.2019 р.

_________________________________________________________________


Чи можуть бути зареєстровані як безробітні громадяни інших країн?


Можуть, але за певних умов.

Іноземці чи особи без громадянства повинні мати певний статус, наданий їм органами Державної міграційної служби України.

Найбільш поширеною категорією іноземців, які можуть бути зареєстровані як безробітні, є іноземці, які постійно проживають в Україні – особи, які одержали дозвіл на імміграцію.

Для реєстрації таких осіб їм потрібно пред’явити посвідку на постійне проживання.

Необхідно враховувати, що для іноземців існує два різновиди посвідок – на тимчасове та постійне проживання. Саме другий вид посвідки надає особі право на набуття статусу зареєстрованого безробітного.

За наявності посвідки на тимчасове проживання іноземець не може бути зареєстрований як безробітний. Крім того такі іноземці мають знати, що їх працю можуть застосовувати роботодавці тільки за умови отримання дозволу у державній службі зайнятості.

Працю іноземців з посвідками на постійне проживання можуть застосовувати роботодавці без дозволу.

Для обох цих категорій іноземців існують обмеження щодо прийому роботу на деякі види посад. Так, іноземці не можуть обійняти посаду державного службовця чи службовця органів місцевого самоврядування.

21.02.2019 р.


Завдяки міні-ярмарку вакансій безробітна стала співробітницею Онуфріївськоїцентральної районної лікарні


Ярмарки (міні-ярмарки) вакансій–заходи, що проводяться в Онуфріївській районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості та спрямовані на поєднання інтересів шукачів роботи та роботодавців, не втрачають своєї актуальності. Саме у рамках цих заходів відбувається безпосереднє спілкування роботодавців з безробітними, що дає ефективний результат. Шукачі роботи мають можливість запропонувати свої професійно-кваліфікаційні якості, а роботодавці – обрати саме тих працівників, які необхідні їхньому підприємству.

Днямина замовлення центральної районної лікарні у приміщенні Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій. На початку заходу фахівці районної філії ознайомили присутніх із станом місцевого ринку праці, актуальними вакансіям та вимогами, які сьогодні висувають роботодавці до найманих працівників.

Представники роботодавця поінформували присутніх проте, що на сьогодні необхідні працівники за професією молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін). Також працівники лікарні надали вичерпну інформацію про характер та режим роботи, умови оплати праці, специфіку виконання робіт та вимоги до претендентів за кожною із заявлених вакансій, а такожвідповіли на питання, які цікавили безробітних. У результаті міні-ярмарку було видано одне направлення на працевлаштування.


Н. Скляренко, провідний фахівець відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

_

Офісний службовець (бухгалтерія) – найбільш популярна та високооплачувана професія економічного профілю.

Жодна фінансова установа не може існувати без чіткого обліку документації. Упорядковані документи – це запорука вдалого бізнесу. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – це фахівець, що виконує цю вкрай важливу роботу.Якщо Вам подобається рахувати, в тебе гнучкий розум та ти вмієш працювати на совість, професія обліковця – саме для тебе!

Тожна базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних25 лютого розпочинається навчання за даною професією, термін навчання – 8,5 місяців.

Навчаючись у центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, Ви маєте можливість не лише отримати теоретичні знання з професії, а й застосувати їх на практиці.

Повідомляємо, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тобто безкоштовно.

Якщо вас зацікавила зазначена професія,

за більш детальною інформацією звертайтеся до Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою: смт. Онуфріївка, вул. М. Скляра 9 або за телефонами 20525, 20636. Бажаємо успіхів.

12.02.2019

___________________________________________________________________________________________________

Швачки – на розхват: сьогодні є потреба 63 працівники за професією «швачка»


Сьогодні роботодавці області потребують 63 працівника за професією «швачка», з них 58 – по місту Кропивницький.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії, але Ви не маєте відповідної освіти, за сприянняслужби зайнятості Ви маєте можливість пройти профнавчання та опанувати затребувану на ринку праці професію.

У лютому місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Херсонського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «швачка». Навчання розпочинається з 19 лютого поточного року, термін навчання 5,0 міс.

Якщо вас зацікавила професія швачки, для цього Вам необхідно звернутися до Онуфріївської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою: смт. Онуфріївка, вул. М. Скляра 9 або за телефонами 20525, 20636.


11.02.2019

_____________________________________________________________________________________________

Вам необхідні вантажники? Дізнайтесь про особливості доборупрацівників за цією професією


Відповідно до статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через державну службу зайнятості чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

При користуванні послугами державної служби зайнятості, інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається до базового центру зайнятості/філії обласного центру зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316(в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованогоу Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». До форми звітності № 3-ПН вноситься, у тому числі, інформація про найменування професії (посади), її розряд, клас чи категорію, завдання, основні та додаткові обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, режим, характер роботи, умови праці.

Вимоги до претендента на роботу мають відповідати нормам чинного законодавства. Так, при вирішенні питання добору вантажників слід враховувати наступне.

Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»визначенокод професіївантажника9333. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 (із змінами) затверджено випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск містить інформацію щодо характеристик роботи вантажника.Завданнями та обов'язками вантажника, серед іншого, є вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів, кріплення і укривання вантажів на складах та транспортних засобах. Кваліфікаційними вимогами до вантажника є базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Робота вантажника має відповідати вимогам законодавства про охорону праці. Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569, затверджено Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Правила поширюються на всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують вантажно-розвантажувальні роботи, навантаження (розвантаження) або вивантаження. Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують відповідні роботи.

Пунктом 11 глави 1 розділу II Правил заборонено залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 за № 176/385. До таких робіт відносяться усі види робіт, пов’язані з підійманням та переміщенням вантажів вище норм, встановлених для підлітків. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 № 59, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.1996 за № 183/1208. Крім того визначено, що на кожній дільниці робіт вантажопідіймальних кранів для обв’язування, зачіплювання або підвішування вантажів роботодавець повинен призначити стропальників із числа працівників, які досягли 18 років.


Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості08.02.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Орієнтуємо на військову службу за контрактом у Збройних Силах України«Військова служба за контрактом у Збройних Силах України» – таку назву мав семінар, який відбувся у Онуфріївськійрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за участі представника районного військового комісаріату.

Андрій Тустановський, представник військового комісаріату, зазначив, що сьогодні перед державою стоїть надзвичайно важливе завдання – створити оптимальні за чисельністю, мобільні, добре озброєні, а головне – професійні збройні сили, які зможуть гарантувати мир і спокій на території України. Саме з цією метою серед населення проводиться широка інформаційно-роз'яснювальна робота щодо відбору чоловіків віком від 18-ти до 60-ти років  на військову службу за контрактом в Збройних Силах України.

Усі учасники заходу були поінформовані про умови прийняття на військову службу за контрактом, професії, які користуються попитом у цій сфері діяльності, соціально-правовий захист військовослужбовців, перспективи службового росту, порядок проходження військової служби та грошове забезпечення.

Під час семінару чоловіки ознайомились із професіями, які необхідні вітчизняній армії, умовами прийому та проходження громадянами України військової служби, їхніми правами та обов’язками; головними вимогами до кандидата на військову службу за контрактом.

Не залишилось поза увагою й питання соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, перспективи службового росту та грошового забезпечення. Також учасникам заходу була надана інформація про категорії громадян, які мають право на відстрочку призову та бронювання роботодавцями працівників.

Безробітні, яких зацікавила інформація стосовно вищезазначених питань, були запрошені на співбесіду до військового комісаріату.

Крім цього, безробітні чоловіки отримали актуальну інформацію про стан місцевого ринку праці, соціальні послуги, що надає служба зайнятості різним категоріям громадян. Учасникам заходу надавалися індивідуальні консультації щодо порядку перебування на обліку в службі зайнятості у випадку призову на військову службу тощо.


В. Крамаренко, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості07.02.2019


Близько 190 онуфріївчанминулоріч пройшли професійне навчання, зних 180 – вже мають роботу

Одним із напрямів співпраці Онуфріївської районної філії обласного центру зайнятості з місцевими роботодавцями є забезпечення їхніх потреб у кваліфікованих кадрах. З цією метою службою зайнятості організовується професійна підготовка безробітних, що орієнтована на потреби ринку праці. Це допомагає досягти збалансованості між попитом та пропозицією робочої сили, а в перспективі – вирішити проблеми зайнятості населення району.

Так, протягом минулого року за направленням районної філіїблизько 190онуфріївчан пройшли професійне навчання. На підприємства району, після проходження професійного навчання на замовлення роботодавців, були працевлаштовані 180 громадян.

Навчання відбувалось за актуальними на місцевому ринку праці професіями, а саме: продавця продовольчих товарів, слюсаря по ремонту сільськогосподарської техніки, тракториста, водія тощо. Найактивніше центр зайнятості у цьому напрямку співпрацює із підприємствами СФГ «Долина»,ФГ«Авангард-Т», ФОП Виходець Олексій Павлович, ФОП Скала Юрій Григоровичта інші.

Організовуючи професійне навчання на замовлення роботодавця, служба зайнятості допомагає не лише працедавцям, а й безробітним громадянам, а саме надає їм можливість освоїти нову спеціальність та повернутись до трудової діяльності.


С. Яцун, заступник начальника відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії обласного центру зайнятості


06.02.2019

__


«Аграрник» буде навчати безробітних мешканців областіпрофесії «електромонтер»


Сьогодні роботодавці нашого регіону потребують більше 100 працівників за професією «електромонтер» за різними спеціалізаціями. Ці працівники потрібні у м. Кропивницький, м.Світловодськ, м. Знам'янка, м.Олександрія, Бобринецькому, Голованівському, Кіровоградському, Маловисківському, Новоукраїнському, Онуфріївському, Петрівському та іншихрайонах області.

Тож, безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, та мають бажання змінити професію або здобути нову, мають можливість пройти професійне навчання на базі ОНКК «Аграрник» за професією електромонтера. Навчання стартує 06 лютого цього року і триватиме 5,5 місяців.

Умови направлення на навчання: 

• повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

• повноліття (не менше 18 років);

• медична довідка з допуском до професії.


Якщо вас зацікавила професія «електромонтер», за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Контактну інформацію можна переглянути на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості.


01.02.2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Безробітним пропонують здобути професію секретаря


Кажуть, що театр починається з гардеробу. А ось фірма, установа починається із секретаря керівника.

Саме секретар - обличчя фірми, права рука керівника підприємства. Він є координуючим центром організації, установи чи підприємства. Секретар отримує необхідні для керівника відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його доручен­ням працівників, здійснює роботу щодо підготовки засідань, нарад, які проводить керівник. В його функціональні обов'язки входить підбір необхідних керівнику службових документів, перегляд документів, які адресовані керівнику, та зазначення головних мо­ментів у них, прийняття розпорядчих, довідково-інформаційних та іменних документів до розгляду та підпису керівника. Організує прийом відвіду­вачів, сприяє оперативності розгля­дання заяв відвідувачів та пропозицій працівників.

Тож, якщо у Вас є бажання опанувати професію секретаря керівника – зверніться до центру зайнятості або філії обласного центру зайнятості.У лютому місяці на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за цією професією. Навчання стартує 05 лютого цього рокуі триватиме 8,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

·      повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

·      повноліття (не менше 18 років);

·      медична довідка з допуском до професії.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.


01.02.2019

______________________________________________________________________________________________________________

Кар’єрний радник, новий порядок реєстрації та профілювання: які зміни очікують на службу зайнятості у 2019-му?


З 01 січня 2019 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу».

Цією постановою до структури Державної служби зайнятості вводиться інститут кар’єрного радника, а також запроваджується у роботі служби зайнятості профілювання безробітних та шукачів роботи, ведення індивідуальних планів надання послуг та працевлаштування.

Кар’єрний радникспівробітник центру зайнятості, який, відповідно до цього Порядку, забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Профілювання передбачає систему оцінки ступеню мотивації особи, яка шукає роботу, або зареєстрованого безробітного до праці, попиту на їх професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться, з метою повернення таких осіб на ринок праці.

Індивідуальний план працевлаштування– програма дій зареєстрованого безробітного та кар’єрного радника, який забезпечуватиме його супровід та організацію надання послуг.

За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, складають індивідуальний план надання послуг. В індивідуальному плані надання послуг зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану. Індивідуальний план міститиме спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечуватиме індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Іншими словами, йдеться про супровід зареєстрованого безробітного, доки той не знайде роботу.

«Введенням в дію цього порядку державна служба зайнятості отримує нові інструменти та механізми, які сприятимутьпідвищенню якості сервісного обслуговування клієнтів і забезпеченню працевлаштування громадян, поєднуючи їх інтереси, реальні знання та навички з вимогами сучасного ринку праці», – зазначилаОльга Майборода,заступникдиректораОнуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.


01.02.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________

Вчора, 29 січня, в Онуфріївській районній філії обласного центру зайнятості відбулася «Презентація роботодавця» – районного підрозділу Головного управління Національної поліції в області.

Відкриваючи семінар, фахівці районної філії, звернули увагу безробітних на особливості місцевого ринку праці, перспективи працевлаштування у сучасних ринкових умовах та наголосили на одній із можливих форм зайнятості – служба у Національній поліції України. 

У свою чергу, старший інспектор сектору кадрового забезпечення Олександрійського відділу поліції ГУНП Кіровоградської області Вікторія Антонішена ознайомила присутніх зі специфікою роботи оновленої поліції, особливостями прийому на службу, змінами, які відбулися у правоохоронній системі, перевагами та викликами професії поліцейського, а також наголосили на важливості зазначеної служби, що полягає, у першу чергу, у відповідальності за життя громадян і правопорядок у країні.

Присутнім було продемонстровано презентацію, що дало змогу наглядно ознайомитися з важливістю роботи поліції, їх досягненнями та необхідністю укомплектування кадрами для підтримання порядку в районі.

Безробітні, які були присутні на заході, узяли активну участь у дискусії щодо переваг та недоліків роботи у поліції, а також мали можливість отримати індивідуальні консультації з питань, які їх цікавили. 

Організатори переконані, що проведений захід кардинально змінить чиюсь долю на краще, шляхом працевлаштування на роботу, адже презентація роботодавця є одним з найефективніших способів у підборі підходящої роботи безробітним, а роботодавцю – необхідних працівників.


Н. Скляренко, провідний фахівець.

30.01.2019

___________________________________________________________________________________________________________

Минулоріч до громадських та інших робіт тимчасового характерузалучено 445 безробітних


В умовах дефіциту якісних вакансій та гострої конкуренції на ринку праці все більшої ваги набувають громадські та інші роботи тимчасового характеру один із напрямків активної політики зайнятості населення. Чому ж такого виду роботам відводиться важлива роль? Аргументи досить переконливі. Завдяки їм можна пом'якшити або випередити наслідки безробіття, крім того вирішуються нагальні питання соціального розвитку територіальних громад. У 2018 році тимчасовою зайнятістю було охоплено 445 безробітних громадян, які перебували на обліку в Онуфріївській районній філії Кіровоградськогообласногоцентрузайнятості.

Громадські роботи загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Залишившись без роботи, людина втрачає не тільки засоби до існування, а й бажання працювати. А тривале безробіття часто відкидає людину «на узбіччя життя». У цих умовах саме громадські роботи відіграють важливу роль. Завдяки участі у них незайняті громадяни уникають психологічного стресу, соціальної деградації та дискваліфікації, натомість відчувають себе працездатними, повноцінними членами соціуму.

Крім того, на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення. Період участі у таких роботах зараховується до трудового стажу. Праця на договірній основі це реальна можливість відновити трудові та професійні навички, завоювати авторитет і повагу серед співробітників, мати заробіток. Факт, що особа не цурається будь-якої роботи, спрацьовує на користь безробітного. Громадські роботи стають своєрідним випробувальним терміном на шляху до постійної зайнятості.

Керівники багатьох підприємств району, на яких організовувалися тимчасові роботи, також пересвідчилися, що така форма співпраці зі службою зайнятості дозволяє залучити додаткову робочу силу для виконання нагальних тимчасових робіт.

Враховуючи, що користь від організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для суспільства очевидна, служба зайнятості й надалі розвиватиме співпрацю у цьому напрямку з усіма зацікавленими сторонами соціального партнерства.


Яцун С.М., заступник начальника відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості


29.01.2019

___________________________________________________________________________________________________________________

Безробітні Онуфріївщини допомагають громадам позбавитись від снігового полону


Для ліквідації наслідків снігової стихії Онуфріївською районною філією обласного центру зайнятості ініційовано залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

У зв’язку з погіршенням погодних умов, з метою ліквідації наслідків снігопаду органами місцевого самоврядування,сільськогосподарськими підприємствами району до робіт тимчасового характеру з прибирання снігу з початку зимового періоду залучено 10 безробітних, які очищували від снігу території підприємств та населених пунктів району.

І хоч ці роботи тимчасові, проте їх користь і вчасність встигли оцінити і мешканці занесених снігом сіл, і самі учасники тимчасових робіт.

Загалом у минулому році до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 445 безробітних громадян.


Яцун С.М., заступник начальника відділу надання соціальних послуг Онуфріївської районної філії Кіровоградського ОЦЗ

14.01.2019

До уваги роботодавців!

Повідомляємо, що08 січня 2019 рокунабули чинності Зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженні наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 року № 1763.Вони пов'язані передусім із набранням чинностііз 01.01.2018 року окремих норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VIII. Оскільки,Законом 2148 внесені зміни до частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо встановлення квоти підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб квоти у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої зазначеної статті Закону України «Про зайнятість населення», про що роботодавці інформують щороку державну службу зайнятості, у встановленому порядку.

Тому наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 року № 1763приведено у відповідність Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інфорДо уваги роботодавців!
Повідомляємо, що08 січня 2019 рокунабули чинності Зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженні наказом Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 року № 1763.Вони пов'язані передусім із набранням чинностііз 01.01.2018 року окремих норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VIII. Оскільки,Законом 2148 внесені зміни до частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо встановлення квоти підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб квоти у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.
Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти мації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню від 16.05.2013 року № 271 до вимог чинного законодавства таврегульовано:

 • процедуру надання підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
 • викладено у новій редакції форму звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__рік».

Зокрема, уточнено визначення термінівквота та роботодавець:

квота – норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» ( крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньообліковій чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

роботодавці – підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.


У новій формі звіту тепер зазначається:

У рядку 01 – Середньооблікова чисельність штатних працівників за попереднійкалендарний рік – усього* ( Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 02 – Середньооблікова чисельність штатних працівників, щомають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України « Про зайнятість населення» ( крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді* (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 03–Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників* (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

У рядку 04 – Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік – усього** (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб).

У рядку 05 – Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років**(Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб).

У рядку 06 – Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти. (Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб та підприємствами, установами , організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).


11.01.2019

ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Міжнародна міграція робочої сили на сьогодні охоплює весь світ. Не виключенням є і Україна. В основі зовнішньої трудової міграції в Україні є, насамперед,соціально-економічні причини в державі: складність знайти гідну роботу в межах регіонів проживання, відсутність перспектив професійного зростання для багатьох здібних людей; економічна нестабільність у країній невизначеність шляхів виходу з неї, відсутність безпеки громадян. Протягом останніх декілька років в Україні все більше активізувалися процеси зовнішньої трудової міграції. Виїзд на роботу за кордон відбувається не тільки з міст, а також і з сільської місцевості. Як правило, покидають свою домівку громадяни в найбільш активному віці 25 – 45 років. Як, бачимо відбувається масштабний відтік робочої силиз України.

Міжнародна міграція робочої сили ґрунтується на можливостях, умовах і прагненні працездатного економічно активного населення працювати у будь- якому регіоні, країнах світового співтовариства з метою задоволення своїх життєвих потреб. Один з головних спонукальних мотивів міграції – вищий рівень заробітної плати в країнах прибуття.

Великі потоки заробітчанства сформувалися сформувалися в умовах низької заробітної платив секторі економіки, високого рівня безробіття та вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та розшарування населення на багатих і бідних, значного розриву у рівнях оплати праці в Україніпорівняно з іншими країнами. Спостерігається збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном без належних дозволів, які перебувають у неврегульованому правовому становищі.

Ті українці, які виїжджають та працевлаштовуються поза межами України, не повинні бути дискриміновані та обмежені у своїх правах, за ознакою місця працевлаштування. Права українських працівників за кордоном часто порушуються. Великий відсоток українців виїжджають до країн працевлаштування нелегально, у зв’язку із чим взагалі не мають жодних прав на території іншої країни.

В такій ситуації, що склалася сьогодні основою державної еміграційної політики є міждержавні угоди з країнами – потенціальними споживачами нашої робочої сили, які базуються на міжнародному праві, що забезпечує політичні та соціальні гарантії працівникам-емігрантам.

Для здійснення захисту трудових мігрантів в Україні прийнятий ряд законодавчих актів. Одним з основних є Закон України «Про зовнішню трудову міграцію», який встановлює правовий статус трудових мігрантів і націлений на те, щоб забезпечити їх соціальний статус, включаючи членів їх сімей. Прагнучи до всебічного співробітництва у сфері трудової діяльності та соціального захисту громадян України, які працюють за межами своєї держави, уряд України укладає міжнародні угоди про захист трудових мігрантів. Так було прийнято Меморандум про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством розвитку людських ресурсів Канади у сфері праці та соціального захисту. У ньому визначено, зокрема, галузі та форми співробітництва щодо зайнятості громадян договірних держав. Україна уклала Угоди про працевлаштування і соціальний захист громадян із Молдовою, Білоруссю, Вірменією, Латвією, про взаємне працевлаштування працівників з Польщею, Протокол із Чехією.

15 травня 2017 року набрала чинність Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування Українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Підписано імплементаційний протокол А (будівельна галузь) між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграціїпри Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Даним документом передбачено порядок відбору українських працівників на тимчасову роботу в будівельній галузі в Ізраїлі. Для того щоб ознайомитись з умовами працевлаштування в Державі Ізраїль, всі бажаючі можуть звернутись до Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою: селище Онуфріївка, вул. М. Скляра, 9 або зателефонувати за номерами 20636 та 20525. Протягом 2017 – 2018 років з числа жителів Онуфріївщини двоє громадян виявили бажання працевлаштуватися в країні Ізраїль.

07 грудня 2018 року Україна та Литва підписали міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції. Цей документ має на меті забезпечити належний захист прав наших громадян, які працюють у Литві та, відповідно Литовських громадян в Україні.

Державна служба зайнятості України теж не стоїть осторонь проблем нелегальної трудової міграції громадян України. Служба зайнятості постійно інформує безробітних про ризики нелегальної трудової міграції.Саме з цією метою в центрі зайнятості проводяться семінари «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці».Особлива увага на семінарах приділяється розгляду питань, щодо уникнення шляхів потрапляння до трудового рабства, розглядаються ознаки шахрайства у сфері працевлаштування, надаються рекомендації щодо уникнення обману під час пошуку роботи, як уберегтися від шахрайства під час працевлаштування. Державна служба зайнятості розпочала проект інформування людей про працевлаштування за кордоном через Асоціацію трудових мігрантів. Його мета – пояснити людям, які хочуть працювати в країнах ЄС, що для захисту своїх прав на території тієї чи іншої країни їм обов’язково треба мати договір з роботодавцем і страховку. Нелегальна праця несе в собі найбільший ризикстати жертвою трудової експлуатації або навіть торгівлі людьми. Робота за кордоном має на лише переваги, але й значні ризики, то краще все таки шукати собі гідну роботу в Україні.


10.01.2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Кожен третій учасник АТО з числа безробітних – працевлаштованийУ своїй роботі з демобілізованими військовослужбовцями та учасниками АТО, які звертаються по допомогу в працевлаштуванні, фахівці Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості застосовують активні заходи сприяння зайнятості населення.

«З метою сприяння адаптації демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО до умов сучасного ринку праці, використовується широкий спектр соціальних послуг з урахуванням їхніх можливостей, інтересів та професійного досвіду зазначеної категорії громадян, – розповіла Наталія Супрун, директор Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості. – Це підбір роботи, у тому числі тимчасової, організація професійного навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації; надання організаційної, правової та фінансової підтримки безробітним, які виявили бажання започаткувати власний бізнес».

Так, у січні-листопаді поточного року, статус безробітного мали 34 особи з числа демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО. За сприяння центру зайнятості 10 осіб працевлаштовані, 1 безробітний розпочав підприємницьку діяльність, 30 – отримали профорієнтаційні послуги. Крім того, безробітні брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, адже це сприяє покращенню матеріального стану, дозволяє зберегти або відновити мотивацію до праці, відчувати себе потрібними іншим, активізувати свої прагнення до зміни соціального статусу та пошуку постійної зайнятості.

Для підвищення власної конкурентоздатності на ринку праці, 6 осіб проходили професійне навчання, з них 4вже мають роботу. Сьогодні вони успішно працюють, зокрема, оператором котельні, рибалкою прибережного лову, трактористом машиністом сільськогосподарського виробництва та ін. Отже за їх переконанням, для чоловіка головне – мати роботу та забезпечувати добробут власної родини.У зв'язку зі сніговими заметами, які утворились по всій території Кіровоградщини, і у селищі Онуфріївка зокрема, виникла потреба у залученні додаткової робочої сили для прибирання снігу.

До цієї роботи, окрім спеціалізованих підприємств селища та району, які займаються благоустроєм, долучилися й інші підприємства, де також виникла потреба прибрати сніг на прилеглих територіях, не відволікаючи при цьому основний персонал від виробничого процесу.

З метою організації оперативного прибирання снігових наметів Онуфріївською районною філією обласного центру зайнятості спільно з комунальним підприємством «Благоустрій Онуфріївки» укладено договір щодо проведення тимчасових робіт на території селища.

Роботи проводяться по розчищенню від снігу та льоду пішохідних доріжок, зупинок громадського транспорту та прилеглої території до них, забезпечується доступ до закладів соціальної сфери, улюблених місць відпочинку мешканців та гостей селища.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру є дуже важливими для будь-якої території, тому вони будуть продовжуватись і в подальшому.

Загалом, упродовж цього року за сприяння Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено понад 400 незайнятих трудовою діяльністю громадян.

Це результат співпраці служби зайнятості, місцевих органів влади та роботодавців. Шукачі роботи, хоч і тимчасово, але отримують дієву матеріальну підтримку, у них підвищується мотивація до праці та з'являється шанс закріпитися на постійному робочому місці.Онлайн профорієнтація від служби зайнятості


Одним із пріоритетних напрямків служби зайнятості є професійна орієнтація населення. Її адресність та своєчасність є запорукою свідомого та зваженого вибору професії, що забезпечить подальше працевлаштування. Нещодавно запрацювала Веб-базована платформа для онлайн профорієнтаційного консультування «Моя професія». Створена вона з метою безкоштовного наданняпослуг з профорієнтації у дистанційному режимі. За допомогою цієї платформи можна дистанційно пройти онлайн тестування на предмет визначення професійних інтересів та цінностей інтелектуальних можливостей та індивідуально-психологічних особливостей, схильності до підприємницької діяльності.

Мета Веб-базованої платформи для онлайн профорієнтаційного консультування «Моя професія» надання послуг у дистанційному режимі як старшокласникам, які ще тільки стоять на порозі професійного вибору, так і дорослим, котрі бажають змінити професію. Тестування проводиться за науковими, стандартизованими перевіреними роками методиками та дає можливість людині пізнати свої професійні інтереси і цінності, рівень розвитку інтелекту, психологічні особливості, та отримати узагальненні рекомендації щодо вибору професії. Проте проаналізувати ці результати варто з профконсультантом, що дозволить сформувати більш розширений звіт, враховуючи уподобання людини, її життєву ситуацію, стан здоров’я, фінансові та сімейні можливості.

В Інтернеті онлайн-платформу державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри можна знайти на сайтідержавної служби зайнятості за адресою – www.prof.dcz.gov.ua. Веб-базована платформа «Моя професія: консультаційна мережа» розташована за адресою:myprofession.com.ua/.Проходьте тестування та дізнавайтеся про себе більше.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою селище Онуфріївка вул. М.Скляра, 9 або за телефонами 20636; 20525.Підприємництво за сприяння служби зайнятості


Одним із напрямків діяльності Державної служби зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їх зайнятості.

Першу інформацію проте, як стати підприємцем, можна отримати з матеріалів, розміщених вінформаційному куточкуцентру зайнятості.Більш детальну інформацію з даного питаннянададуть фахівці центру зайнятості. Важливо,що безробітним безкоштовно надаються інформаційно-консультаційні послуги зпитань підприємництва, для них організовується професійне навчання основаморганізації бізнесу.

Важливим є те, що Законом України «Про загальнообов’зкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»передбачена фінансова підтримка тим,хто започатковує власну справу, а саме одноразова виплата допомоги по безробіттю. Її можуть отримати безробітні, які: мають трудовий стаж, за 24 місяці до набуття статусу безробітного не були зареєстровані приватнимипідприємцями, якимвиповнилося 18 років, та у разі, якщо вони не можуть бути працевлаштовані засприяння служби зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю для них наринку праці підходящої роботи. Для розгляду питання щодо отримання допомоги збезробіття (одноразово для організації підприємницької діяльності) безробітнийподає до центру зайнятості заяву про виплату такої допомоги та бізнес-план.Питання щодо можливості виплати відповідних коштів розглядають на засіданнікомісії, яка створена та дієв центрі зайнятості. Після прийняття комісієюпозитивного рішення та реєстрації безробітним підприємницької діяльності, здійснюється виплата допомоги по безробіттю одноразово.

Що варто знати? Виплата одноразової допомоги з безробіття здійснюється урозмірі річної суми допомоги, призначеної конкретному безробітному. Якщобезробітнийвжеотримав їїчастину, товиплачуєтьсязалишокнедоотриманоїдопомогипобезробіттю.Іншимисловами, розмір одноразовоївиплатирозраховується кожному безробітному індивідуально. Він залежитьвід розміру заробітної плати з попередньогомісця роботи безробітного.


У 2017 - 2018 роках в Онуфріївській районній філії Кіровогрдського обласного центру зайнятості допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності отримали 5 безробітних громадян. Види діяльності доволі таки різні: торгівля, надання перукарських послуг, ремонт автомобілів та ін. Перевага при прийнятті рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності надається тим видам діяльності, які є пріоритетними в економіці району: розвиток тваринницької галузі, надання побутових послуг населенню, переробка сільгосппродукції.

Всього ж, починаючи з 2001 року, підприємцями з числа безробітних стали 291 громадянин.

Фахівці центру зайнятості і сьогодні допомагають майбутнім підприємцям у виборі перспективного та прибуткового виду діяльності, надають методичну та консультаційну допомогу із розробки бізнес-плану.

Позитивним є й той факт, що частина з них вже самі змогли створити нові робочі місця та працевлаштувати на них громадян.

Стати приватним підприємцем нескладно, -потрібно повірити у себетабачитимету, якої хочеш досягти. А служба зайнятості допоможе у досягненні задуманого.Звертайтесь до нас за додатковою інформацією сел. Онуфріївка, вул. М. Скляра, 9; Онуфріївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості, кабінет 3, кабінет 4, телефон для довідок: 2-06-36;2-05-25.


18 ЖОВТНЯ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ

З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ


Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі. За оцінками Міжнародного центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після торгівлі наркотиками.

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.

Існує чимало різноманітних видів експлуатації: усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу.

За оціночними даними Представництва МОМ в Україні за час незалежності 230 тис. українців постраждали від торгівлі людьми. Українці потрапляють в тенета цього злочину не лише в Україні, але й у Росії, Польщі, інших країнах Європи, Туреччині, США, країнах Центральної Азії та Близького Сходу.

Держава вживає заходів з попередження торгівлі людьми та боротьби з нею, притягнення до відповідальності злочинців та надання допомоги постраждалим.

Міністерство соціальної політики визначено національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми, та, відповідно до своїх повноважень, здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, проводить інформаційно – просвітницькі акції, забезпечує встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та надання допомоги таким особам.

Та попри все, проблема торгівлі людьми не може бути розв’язана на рівні однієї країни: нові виклики та загрози вимагають консолідації – як зусиль інституцій на державному рівні та міжнародної спільноти, так і зусиль кожного з нас. Та для того щоб протидіяти цьому явищу необхідно чітко розуміти його основні елементи.

Метою торгівлі людьми є експлуатація. Які ж форми експлуатації існують?

По-перше, що слід зазначити, торгівля людьми не тотожна проституції. Ці два явища часто поєднані у публічному дискурсі з тієї простої причини, що більшість поширених сценаріїв торгівлі людьми в Європі належить саме до випадків торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, продажу жінок за кордон з метою розпусти, використання в порнобізнесі і т.д.

Сексуальна експлуатація – це один із видів експлуатації праці людини, зокрема в галузі проституції (здійснення природних статевих актів, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинення будь-яких інших дій сексуального характеру з метою отримання доходів, а не на основі приязні чи особистої симпатії) чи в суміжних з нею сферах. Використання в порнобізнесі – це фактичне використання людини для створення предметів порнографічного характеру, незалежно від її ролі в даному процесі.

Що ж до України то в останні роки збільшується кількість випадків експлуатації з метою трудової експлуатації. У випадку експлуатації праці кінцевою метою торгівлі людьми є саме примусова праця. Про те, що праця є примусовою, може свідчити:

 • використання людини, яка працює через погрозу застосування насильства;
 • невиплата винагороди за раніше виконану роботу;
 • погроза видачі працівника-нелегала органам влади;
 • обмеження свободи пересування;
 • неповернення відібраного паспорту або інші обставини.

Інформація від 19.09.2018 року.Онуфріївському РЕМ ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

на постійну роботу потрібні:


на Павлиську дільницю – електромонтери з експлуатації розподільчих мереж


та Млинківську дільницю – електромонтери з експлуатації розподільчих мереж.


Режим роботи: 5-денний робочий тиждень.

Характер роботи: постійний.

Заробітна плата: 5192грн.

Завдання та обов'язки:ремонт устаткування розподільних пристроїв.Онуфріївський РЕМзабезпечує безоплатний підвіз працівників до роботи/дому.


Для отриманнябільш детальної інформації, звертайтесь до Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, що знаходиться за адресою – смт. Онуфріївка вул. М.Скляра, 9, а такожза телефоном 20865.


Інформація від 14.09.2018 року.Шановні роботодавців!

Ви створили нове робоче місце і шукаєте кваліфікованого працівника?

Зверніться до державної служби зайнятості!

У разі якщо Ви працевлаштуєте на таке робоче місце зареєстрованого безробітного з числа громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, протягом першого року його роботи Вам щомісячно будуть компенсуватися фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальноообов’язкове державне соціальне страхування.

Компенсація – це відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Гарантії зайнятості особи мають бути забезпечені не менше ніж на два роки роботи.

Компенсація надається також суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця, у пріоритетних видах економічної діяльності. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 347 (із змінами).

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.

Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, що знаходиться за адресою – смт. Онуфріївка вул. М.Скляра, 9, а також за телефоном 20865.


Інформація від 13.09.2018 року.Навчає Укрзалізниця


Згідно Меморандуму ПАТ "Укрзалізниця" та Державної служби зайнятості (центрального апарату) особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості можуть здобути професії в підрозділах філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", шляхом індивідуального навчання, а саме:


 • Складач поїздів
 • Черговий стрілочного поста
 • Сигналіст
 • Регулювальник швидкості руху
 • Слюсар з ремонту рухомого складу
 • Монтер колії
 • Черговий по переїзду
 • Оглядач вагонів

Інформація від 06.09.2018 року.


 

Основні принципи легальної трудової міграції.


Проблема зовнішніх трудових міграцій населення є актуальною для України. Україна є країною-експортером робочої сили. Україна вважається однією з найбільших країн-донорів робочої сили в Європі, де зовнішня трудова міграція стала об’єктивною реальністю сьогодення. Великі потоки заробітчанства сформувалися в умовах низької заробітної плати в секторі економіки, високого рівня безробіття та вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та розшарування населення на багатих і бідних, значного розриву у рівнях оплати праці в Україні порівняно з іншими країнами.

Чимало українців поглядають у бік Європи з бажанням заробити грошей. Щоб уникнути можливих неприємностей на місці, в умовах незнайомої культури та незвичних правил необхідно ознайомитись із правилами та процедурою легального працевлаштування за кордон.

 1. Закордонний паспорт, візу та проїзні документи – оформляйте і сплачуйте ці послуги особисто. Це не дасть можливості торгівцям людьми втягнути Вас у боргову кабалу або вчинити злочин стосовно інших за Вашими документами.Для початку вам необхідно отримати робочу візу. Наприклад, польська робоча віза видається на півроку і є безкоштовною для українців. Крім того, з нею ви матимете можливість виїжджати в інші країни ЄС, але тривалість таких візитів загалом має складати не більше трьох місяців. Наразі польські консульства залишаються лідерами з видачі віз для українців.  Робочу мультивізу до Чехії можна відкрити на три місяці або ж на рік. Але вам її поставлять тільки у тому випадку, якщо ви вже мали до цього короткострокову - до 25 днів - візу. Також робочу візу можна відкрити на період дії трудового договору, якщо маєте такий, але не довше, ніж на два роки. До посольства чи візового центру треба подати пакет документів. Зазвичай там мають бути: український і закордонний паспорт, їхні ксерокопії, запрошення від працедавця, оригінал та копія медичної страховки, заповнена анкета, дві фотографії. Точний перелік документів треба перевіряти на сайтах посольства або візового центру відповідної країни.
 2. Торговці людьми можуть ввести Вас в оману, використовуючи:
 3. різного роду фірми з посередництва в працевлаштуванні за кордоном;
 4. туристичні, шлюбні та модельні, агентства, служби знайомства, агенції шоу-бізнесу;
 5. оголошення, рекламу в засобах масової інформації та комп’ютерній мережі Інтернет. Не реагуйте на рекламу фірм, яка не відповідає вимогам законодавства (не вказує повної назви фірми, її адреси, номера ліцензії таоргану ліцензування, що її видав);
 6. незнайомих людей, а часом навіть Ваших родичів, знайомих друзів, сусідів або колег по роботі чи навчанню.
 7. З’ясуйте, чи має агент фірми або підприємець ліцензію на посередництво в працевлаштуванні за кордоном. Інформація щодо ліцензованих суб’єктів підприємницької діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном розміщена на сайті Мінсоцполітики ( посилання http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html).

Якщо Ви опинилися за межами України в скрутному становищі, звертайтеся по допомогу до посольства (консульства) України, яке представлене в цій країні, або до Міністерства закордонних справ України за телефонами (38044) 238 17 77, (38044) 238 16 09, (38044) 238 17 37.

Інформація від 05.09.2018 року.
Нові форми роботи в Державній службі зайнятості

В Державній службі зайнятості запроваджуються нові методи роботи. З 1 січня 2019 року почнуть працювати “кар’єрні радники”, які займатимуться працевлаштуванням безробітних. Кар’єрний радник — співробітник центру зайнятості, який забезпечуватиме організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, та здійснюватиме супровід таких людей з метою їх подальшого працевлаштування.

Практичні рекомендації фахівцям Держслужби зайнятості щодо посадових обов’язків “кар’єрних радників”, їх підготовки, співпраці з іншими структурними підрозділами для розбудови сервісної служби будуть надаватиексперти МОП.

Запровадження такого методу роботи сприятиме підвищенню якості надання послуг незайнятим громадянам службою зайнятості України.
Загальна інформація

Громадські роботи: зайнятість для безробітних, користь для громади


Залучення безробітних до громадських робіт є однією з дієвих форм задоволення суспільних потреб територіальних громад та активної підтримки безробітних.

Вирішуючи проблеми зайнятості жителів району, Онуфріївська районна філія постійно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Щороку в бюджетах сільських, селищних рад ( при наявності) передбачаються кошти на оплату праці безробітних громадян, які будуть залучатися до участі в громадських роботах, затверджуються переліки видів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість для громади району.

Протягом січня-липня 2018 року в організації та проведенні громадських робіт взяли активну участь:

 • Онуфріївська селищна рада, Вишнівцівська, Мар'ївська, Попівська, Успенська, Куцеволівська, Камбурліївська та Омельницька сільські ради. Сільські голови за участю безробітних організовували роботи з благоустрою територій своїх населених пунктів, зон відпочинку, територій прилеглих до пам'ятників культури, упорядкування меморіалів, братських могил, місць поховання загиблих захисників Вітчизни. До участі у громадських роботах було залучено 32 особи із числа безробітних.

В цей час триває підготовка до відзначення 27-ої річницінезалежності України, заключено договори з Онуфріївською селищною радою, Вишнівцівською та Успенською сільськими радами. До таких робіт залучено12 осіб із числа безробітних. Безробітні протягом серпня місяця упорядковуватимуть центральні клумби сіл та селища, пам'ятники, братські могили, здійснюватимуть благоустрій.Дуальна освіта- сучасна форма професійної підготовки робітників


Кваліфікований робітник – найвища цінність на сучасному ринку праці. Від його вміння та знань залежить якісне виконання робіт та успіх підприємства взагалі. Сьогодні роботодавці віддають перевагу фахівцям, які мають гарні професійні знання, вміють працювати в команді, швидко сприймають нововведення, генерують ідеї,якісно та вчасно виконують свою роботу, відповідальні, цілеспрямовані, орієнтовані на результат, готові розвиватися.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Онуфріївської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятостіє організація навчання безробітнихна базі ЦПТО ДСЗ за дуальною формою – способу здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на основі договору, із використанням потужностей та обладнання підприємств – замовників кадрів та залученням до навчального процесу кваліфікованих працівників та інженерів з числа їх персоналу. Це дає змогу максимально наблизити навчання до вимог підприємства та , відповідно, прискорити працевлаштування безробітних і забезпечити їх закріплення на робочих місцях. Перевагою такої підготовки є те, що кваліфіковані робітники та фахівці закінчують заклади вже адаптованими до роботи на виробництві, конкурентоспроможними і , фактично, працевлаштованими.

Роботодавці можуть брати безпосередню участь в організації професійного навчання, а саме у складанні та погодженні робочих навчальних планів і програм; у роботі державної кваліфікаційної комісії; в організації виробничого навчання і практики осіб на конкретному робочому місці.

Основне завдання дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.Звертаємо увагу, що наказом Кіровоградського обласного центру зайнятості від 04.04.2018 року № 87-Д-2018 з 01 травня 2018 року Онуфріївський районний центр зайнятості реорганізований в Онуфріївську районну філію Кіровоградського ОЦЗ.

Онуфріївська районна філія залишається за тією ж адресою: селище Онуфріївка, вул.. М. Скляра, 9.

Онуфріївська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості продовжує надавати шукачам роботи весь комплекс соціальних послуг: підбір роботи, участь безробітних громадян в громадських та інших роботах тимчасового характеру, надання профінформаційних та профорієнтаційних послуг, надання послуг з професійного навчання та професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, підтвердження результатів неформального навчання, видача ваучерів,орієнтація безробітних громадян на само зайнятість, надання консультаційних послуг з питань впровадження та організації підприємницької діяльності.

Шукачів роботи просимо звертатись до Онуфріївській районній філії Кіровоградського ОЦЗ за адресою: смт. Онуфріївка, вул.. М. Скляра, 9.

Довідки щодо отримання соціальних послуг можна отримати за телефанами: 2-06-36, 2-05-25 та 2-08-65.


Адміністрація Онуфріївської

районної філії Кіровоградського ОЦЗ


Онуфріївський районний центр занятостіінформує, що Законом України «Про зайнятістьнаселення» визначено,що право на одноразовеотримання ваучера дляпідтриманняконкурентоспроможності на ринку працімають право:
1)особи у віці старше 45 років,страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягненнявстановленого законодавствомУкраїни пенсійного віку;
2)особи, звільненіз військової служби (крім військовослужбовців срочної служби), служби в органах внутрішніхсправ, Державної служби спеціальногозв'язку та захисту інформаціїУкраїни, органіві підрозділівцивільного захисту,податкової міліціїабо Державноїкримінально-виконавчої служби України в зв’язку ізскороченням чисельності, штату абоза станомздоров'я до досягненняними встановленогозаконодавством Українипенсійного віку, при наявності вислуги не менше 10 років,які не набули права на пенсію згіднозаконодавства України;
3)особи, звільненіз військової служби після участі в проведенніантитерористичної операції, з числа інвалідів до набуття права на пенсіюзгідно законодавстваУкраїни;
4) внутрішньо переміщеніособи працездатного віку при відсутності підходящої роботи.
На основі ваучера здійснюєтьсяперепідготовка, спеціалізаціята підвищеннякваліфікації запрофесіями (спеціальностями)пріоритетних видівекономічної діяльностізгідно переліку,затвердженого КабінетомМіністрів України.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартостінавчання та не може превищуватидесятикратний розмірпрожиткового мінімуму для працездатних громадян,визначеного законом (станом на 1 січня2018 р. – 17620 грн). Увипадку, коливартість навчання превищує максимальнувартість ваучера, громадяниабо роботодавецьоплачують різницювартості навчання.
Договір на навчанняукладаєтьсяміжнавчальнимзакладомта громадянами.
Дляотримання ваучера громадяни подають в службу зайнятості:
заяву,
копію паспорта, трудової книжки (дубліката трудової книжки або другого документа, що підтверджуєперіод зайнятості), документа пропрофесійно-технічнуабо вищу освіту (дубліката такого документа) та реєстраційний номероблікової картки платникаподатків (крімосіб, які через свої релігійніпереконання відмовилисявід йогоприйняття), якізасвідчуються його підписом. Для підтвердження страхового стажу за періодпроходження військової служби надаєтьсядовідка військового комісаріату, в якомуособа знаходиться на обліку, абовійськової частиниійськового навчального закладу, установита тому подібне), де особа проходила службу (при наявності). Увипадку коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає їїкопію, завіренуроботодавцем,
копіювиписки з приказа про звільнення військовослужбовцяз військової служби таінші документи,що підтверджуютьпідставу звільнення (для осіб вказаних в п.2),
копіюпосвідчення участникабойових дій,копію справки до акту огляду медико-соціальноюекспертноюкомісією таіндивідуальну програмуреабілітації (при наявності) для осіб вказаних в п.3,
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеноїособи для осібвказаних в п.4.
Проприйняте рішенняпро видачу ваучера служба зайнятостіінформує громадян, які подали заяву, протягомтрьох робочих днів з дняйого прийняття.
Дляотримання ваучера громадянизвертаються протягом п'яти робочих днівз дня отриманнялиста зрішенням, в центрзайнятості, якийприйняв рішенняпро йоговидачу. Якщо громадянин зповажних причин, що підтверджені документально, не можезвернутися увказаний термін,він може бути продовжений на відповіднийперіод.
Громадянимають право безкоштовноотримати в центрі занятостіповну тадостовірну інформаціюпро порядокта умови видачі ваучера.За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 20636; 20525.На сьогодні вкрай важливою проблемою як в Україні в цілому, так і в Онуфріївському районі, є питання щодо забезпечення роботою демобілізованих учасників АТО. Вказана категорія безробітних за отриманням послуг у сприянні працевлаштуванню після демобілізації звертається до районного центру зайнятості. Протягом січня-липня 2017 року на обліку в Онуфріївському РЦЗ перебували 50 чол. демобілізованих учасників бойових дій . З них вдалося вирішити питання працевлаштування за направленнями центру зайнятості 16 безробітних громадян, дві особи зацікавилися організацією підприємницької діяльності та зареєстрували власну справу з отриманням допомоги по безробіттю одноразово, три особи були зорієнтовані на військову службу за контрактом та зняті з обліку в центрі зайнятості по причині зарахування на військову службу за контрактом до військових частин. Сім безробітних проходили навчання за направленнями ЦЗ шляхом стажування на робочих місцях та після успішно завершеного стажування були працевлаштовані, 21чол. приймали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. В цілому протягом 2017 року активними формами зайнятості були охоплені 92% демобілізованих учасників АТО. 
Особлива увага після повернення до мирного життя надається соціальній та професійній адаптації колишніх військовослужбовців, учасників бойових дій. Саме тому Поcтановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 432 затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.
Відповідно до зазначеного Порядку соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, а саме допомога у проведені аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання учасників антитерористичної операції здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Професійна адаптація учасників антитерористичної операції - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Для отримання послуг з професійної адаптації необхідно звертатись до органів соціального захисту населення в районі.
Одним із елементів професійної адаптації є проведення професійної орієнтації учасників АТО. Профорієнтаційні послуги надаються Онуфріївським районним центром зайнятості за направленням місцевого органу соціального захисту населення..

Ситуація щодо охоплення учасників АТО заходами активної політики зайнятості, враховуючи її важливість, знаходиться на постійному контролі в центрі зайнятості. Дана робота проводиться спільно з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами діалогу.